Taktikujund

Inglise keeles – Tact Image

Töötajate informeerimine takti ajast tootmisprotsessi neil aladel, kus pole võimalik toodete kättetoimetamine ja väljavõtmine taktiaja sagedusega.

Lõpliku kokkupaneku liinil on taktiaega lihtne meeles pidada, kuna liin valmistab tooteid taktiaja tempos. Kuid ülesvoolu tootmisrakkudes ja spetsialiseeritud protsessides (nt stantsimine) ei pruugi taktiaeg – mis on kliendi nõudluse „südamelöökide rütm“ – olla nii ilmne.

Taktikujund tekib, kui valmistooted võetakse välja ja tootmissignaale toimetatakse edasi taktiajaga võrdses sageduses proportsionaalselt pakkekoguse või teisaldatava partii suurusega. Nt rakul, mille taktiaeg võrdub ühe minutiga ja mis annab tooteid üle allavoolu protsessidele 20-esemeliste konteinerite kaupa, võrdub taktikujund 20 minutiga. Kuigi taktikujund ei ole nii informatiivne kui taktiaeg, võimaldab see ikka avastada protsessi tempo mittevastavuse kliendi nõudlusele paari minuti jooksul.

Vt Pitch, Taktiaeg.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter