Tööjõu lineaarsus

Inglise keeles – Labor Linearity

Tootmisprotsessis osaleva tööjõu paindliku komplekteerimise kontseptsioon, mille korral operaatorite arvu suurendatakse või vähendatakse vastavalt tootmismahule. Sel juhul on ühe detaili tootmiseks vajalik tööjõukulu peaaegu võrdeline tootmismahu muutusega. Toyota nimetab seda kontseptsiooni „paindliku tööjõu liiniks“ (ing flexible manpower line).

Vt Kulude lineaarsus.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter