Tõukav tootmine

Inglise keeles – Push Production

Toodete töötlemine suurte partiidena maksimaalse kiirusega, juhindudes ennustatud nõudlusest, seejärel toodangu üleandmine järgmisele protsessile või toimetamine lattu, sõltumata järgmise protsessi tegelikust töötempost. Niisuguse süsteemi korral on pea võimatu organiseerida sellist toodete sujuvat voolamist ühest protsessist teise, mis iseloomustab kulusäästlikku tootmist.

Vt Partiipõhine tootmine (Batch-and-Queue).

Võrdle Tõmbava tootmisega.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter