Tsükliaeg

Inglise keeles – Cycle time

Detaili tootmiseks või protsessi täitmiseks vajaminev ajahulk.

Effective Machine Cycle Time – Masina mõjus tsükliaeg

Masina tsükliaeg pluss peale- ja mahalaadimisaeg, pluss ümberseadistamise aeg, mis on jagatud
ümberseadistamiste vahel toodetud esemete arvuga.

Näiteks:

  • masina tsükliaeg on 20 sekundit,
  • peale-ja mahalaadimisaeg 30 sekundit
  • ümberseadistamise aeg 30 sekundit,
  • minimaalne partii suurusega 30 ühikut.

Masin mõjus tsükliaeg: 20+30+(30/30) või 1 = 51 sekundit.

Machine Cycle Time – Masina tsükliaeg

Aeg, mis kulub masinal kõigi operatsioonide lõpetamiseks ühe ühiku tootmisel

Nonvalue-Creating (-Adding) Time) – Väärtust mitteloov (-lisav) aeg

Aeg, mis on kulutatud tegevustele, mis lisavad tootele kulusid, kuid mitte väärtust kliendi seisukohast vaadatuna. Nendeks tegevusteks on näiteks ladustamine, üleliigne transport ja defektide kõrvaldamine jmt.

Operator Cycle Time – Operaatori tsükliaeg

Aeg, mis kulub operaatoril kõigi operatsioonide lõpetamiseks masinal/seadmel enne uue tsükli kordamist.

Order Lead Time – Tellimuse tarneaeg

Tootmise tarneaeg pluss aeg, mis on kulutatud toote tarnimisel kliendile, kaasa arvatud tellimuste käsitlemise ning sellega seotud viivituste aeg nende üleandmisel tootmisosakonnale, samuti viivitused, kui kliendi tellimused ületavad tootmisvõimsust – ehk siis kliendi tellimuse ootamise aeg.

Processing Time – Töötlemisaeg

Aeg, mille jooksul tootega reaalselt tegeletakse, töödeldakse (teenust osutatakse) või projekteeritakse. Tavaliselt moodustab töötlemisaeg ainult väikese osa tootmise (teeninduse) tarneajast.

Production (Service) Lead Time, Throughput Time, Total Product Cycle Time – Tootmise (teeninduse) tarneaeg (samuti Läbimisaeg ja Toote (teenuse) üldine tsükliaeg)

Aeg, mis kulub tootel (teenusel) kogu protsessi või tarneahela algusest lõpuni läbimiseks. Ettevõtte tasemel nimetatakse seda tihti ”uksest ukseni” ajaks. Terminit kasutatakse ka selle aja tähenduses, mis kulub toote (teenuse) algusest lõpuni projekteerimisele või toormaterjalist valmistoodanguks muutmisele.

Value-Creating (Adding) Time – Väärtust loov (lisav) aeg

Aeg, mis kulub tegevustele, mis lisab tootele (teenusele) väärtust kliendi seisukohast vaadatuna. Tavaliselt on väärtust lisav aeg (VCT) väiksem kui tsükliaeg (CT) , mis on omakorda väiksem kui tootmise (teeninduse) tarneaeg (PLT): VCT < CT < PLT

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter