Ühe tüki voog

Inglise keeles – One-Piece Flow

Toodete valmistamine ja teisaldamine uhe eseme kaupa.

Vt Pidev voog (Continuous Flow), Erinevate artiklite tootmise intervall (Every Product Every Interval (EPEx), Kiired uleminekud (SMED).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter