Ümberseadistamisaja vähendamine

Inglise keeles – Setup Reduction

Protsessi eelmise toote viimaselt detaililt uue toote esimesele heale detailile ümberseadistamiseks vajamineva aja vähendamise protsess.

Ümberseadistamisaja vähendamise kuus põhisammu on:

  1. Mõõda olemasoleva ümberseadistamise koguaega.
  2. Määra sise- ja väliselemendid, arvuta välja elementide individuaalajad.
  3. Muuda nii palju siseelemente väliselementideks kui võimalik.
  4. Vähenda ülejäänud siseelementide aegasid.
  5. Vähenda väliselementide aegasid.
  6. Standardi uus protseduur.

Vt Ümberseadistamine (Changeover), Kiired üleminekud (SMED).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter