Väärtus

Inglise keeles – Value

Tüüpilise toote väärtuse loob tootja selliste tegevuste kombinatsiooni kaudu, millest mõned toodavad väärtust tarbija seisukohast ja mõned on lihtsalt vajalikud praeguse disaini ja tootmiprotsessi konfiguratsiooni korral. Kulusäästliku mõtlemise eesmärk on elimineerida viimased ning säilitada ja parendada esimesed.

Value-Creating – Väärtust loov

Iga tegevus, millel on kliendi jaoks mingi väärtus. Operatsiooni või sellele kuluva aja väärtust saab kontrollida küsides, kas toote väärtus kliendi seisukohast kahaneb sellest operatsioonist loobudes.
Näiteks ei hinda klient kindlasti väärtust lisavaks toote ümbertegemist ja ooteaega, küll aga kindlasti toote tegelikku arendust ja tootmist.

Nonvalue-Creating – Väärtust mitteloov

Iga tegevus, mis lisab tootele või teenusele kulusid ilma kliendi jaoks väärtust lisamata.

Value-Creating Time – Väärtust lisav aeg

Vt Tsükliaeg.

Value Stream – Väärtusahel

Mis tahes tegevused, nii väärtust lisavad kui mittelisavad, mis on vajalikud toote valmistamiseks ideest väljalaskmiseni (samuti tuntud kui arendusväärtusahel (ing development value stream) ja tellimusest tarnimiseni (samuti tuntud kui operatiivne väärtusahel (ing operational value stream).
Need sisaldavad kliendilt saadud info töötlemisoperatsioone ja sel teel toote muutmise operatsioone.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter