Väärtusahela juht

Inglise keeles – Value Stream Manager

Töötaja, kes vastab väärtusahela edukuse eest. Väärtusahelat võib defineerida toote või tegevusala tasemel (kaasa arvatud tootearendus) või tehase või operatsioonide tasemel (toorainest toote tarnimiseni).

Väärtuahela juht on väärtusahela arhitekt, kes määratleb väärtust kliendi seisukohast ja juhib väärtusahela järjekindlat lühendamist.

Väärtusahela juht organiseerib organisatsiooni tegevust ja ressursse väärtuskeskseks, kuigi mitte ükski ressurss (raha, varad, inimesed) tegelikult „ei kuulu“ väärtusahela juhile. Niisiis tehakse väärtusahela juhtimises vahet väärtusahela juhi vastutuse ja ressursse valdavate funktsiooonide ja osakondadele volituste vahel. Funktsioonide roll seisneb selles, et tagada ressursid, mis on vajalikud väärtusahela juhi poolt määratletud väärtusahela visiooni saavutamiseks. Väärtusahela juht mõjutab tööd isklikult, mitte ametikoha kaudu, seega võib tema tegevus olla sama efektiivne nii traditsioonilises funktsionaalses organisatsioonis kui ka maatriksorganisatsioonis, vältides samas viimastes sageli esinevat selge vastutuse, aruandekohustuse ja efektiivse otsustamise puudumist.

Väärtusahela juhi arhetüübiks on Toyota vaneminsener, kelle otseses alluvuses on minimaalne arv töötajaid ja ressursse.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter