Väärtusahela kaardistamine

Inglise keeles – Value Stream Mapping (VSM)

Lihtne diagramm, mis kajastab materjali ja informatsiooni voogude liikumise iga etappi, mis on vajalikud toote tootmiseks tellimusest kohaletoimetamiseni.

Täiustamise võimaluste selgemaks esituseks võib väärtusahela kaarte joonestada erinevate ajamomentide kohta. Olemasoleva seisundi kaart (ing Current-state map) näitab toote teed tellimusest kohale toimetamiseni jooksvalt. Tuleviku seisundi kaart (ing Future-state map) kajastab jooksvast seisundist lähtuvaid täiustamisvõimalusi resultatiivsuse kõrgema taseme tulevikus saavutamiseks.

Mõnel juhul on mõttekas joonestada ideaalse seisundi kaart (ing ideal-state map), mis näitab täiustamisvõimalusi kõigi kulusäästliku tootmise meetodite olemasolul, k.a „õiged“ tööriistad (ing right-sized tools) ja väärtusahela „kokkusurumine“ (ing value-stream compression).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter