Varud

Inglise keeles – Inventory

Materjalid (ja informatsioon), mis asuvad väärtusahelas töötlemisetappide vahel.

Füüsilisi varusid liigitatakse tavaliselt nende positsiooni järgi väärtusahelas ning otstarbe järgi. Toormaterjalid, pooltoodang ja valmistoodang on terminid, mida kasutatakse, et kirjeldada varude positsiooni tootmisprotsessis. Puhvervarud, kindlustusvarud ja laadimist ootavad varud on terminid, mida kasutatakse, et kirjeldada varude otstarvet. Kuna varudel on alati nii positsioon kui otstarve (ja mõnel varul on rohkem kui üks otstarve), võivad samad tooted olla nt nii valmistoodanguks kui puhvervaruks. Samamoodi võivad samad tooted olla toormaterjaliks ja kindlustusvaruks. Ja mõned tooted võivad olla isegi valmistoodanguks, puhvervaruks ja kindlustusvaruks (eriti kui väärtusahel toormaterjalide ja valmistoodete vahel on lühike).

Puhver- ja kindlustusvarude tase sõltub allavoolu nõudluse kõikumiste amplituudist (tekitades vajaduse puhvervarude järele) ja ülesvoolu protsessi suutlikkusest (tekitades vajaduse kindlustusvarude järele). Kulusäästliku tootmise hea tava on määrata protsessi varud kindlaks ja neid võimaluse korral jätkuvalt vähendada; kuid ainult siis, kui on vähendatud allavoolu varieeruvus ja suurendatud ülesvoolu suutlikkus. Varude vähendamine ilma varieeruvust ja suutlikkust muutmata häirib klienti, kuna protsess ei ole võimeline vajalikke tooteid õigel ajal kätte toimetama.

Et segadust vältida, on tähtis iga varuliik hoolikalt defineerida.

Buffer Stock – Puhvervaru

Tooted, mida hoitakse (tavaliselt tehase või protsessi allavoolu otsas) selleks, et vältida kliendi n-ö nälgimist lühiajalise nõudluse järsu, lühiajalist tootmisvõimsust ületava tõusu korral.

Termineid puhvervaru ja kindlustusvaru kasutatakse tihti samas tähenduses, kuid nende vahel on oluline erinevus, mille võib sõnastada järgmiselt: puhvervaru kaitseb klienti tootja eest nõudluse järsu muutuse korral; kindlustusvaru kaitseb ülesvoolu protsesside võimetuse eest ja tarnijate eest.

Finished Goods – Valmistoodang

Tooted, mis on lõpetatud ja ootavad ärasaatmist.

Raw Materials – Toormaterjalid

Tehases asuvad tooted, mida pole veel töödeldud.

Safety Stock – Turvavaru

Tooted (toormaterjalid, pooltoodang või valmistoodang), mida hoitakse ükskõik mis punktis selleks, et vältida allavoolu klientide nälgimist ülesvoolu protsesside probleemide tõttu. Samuti nimetatakse seda puutumatuks varuks (ing emergency stock).

Shipping Stock – Laadimist ootav varu

Tooted laadimisalas, tehase allavoolu otsas, mida akumuleeritakse järgmiseks saadetiseks. (Need on üldjuhul proportsionaalsed transporditava partii suurusega ja ärasaatmise sagedusega.) Samuti kasutatakse terminit tsükliline varu (ing cycle stock).

Work-in-Process (WIP) – Pooltoodang

Toormaterjal, millele on tootmisprotsessis lisatud väärtust ning mis asuvad tootmisüksuses mis tahes töötlemisetapi vahel. Kulusäästlikus süsteemis standarditud pooltoodang on minimaalne hulk raku või protsessi sujuvaks kulgemiseks vajalikke detaile (k.a detailid seadmetes).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter