Veavälistus

Inglise keeles – Error-Proofing

Meetodid, mis aitavad ära hoida operaatorite töövigu, mis on seotud vale detaili valimise, detaili väljajätmise, detaili vale paigaldamisega jmt. Samuti nimetatakse seda mistake-proofing (veavälistus), poka-yoke (“veakindlus” jaapani keeles) ja baka-yoke (“lolli vastu kindlustamine” jaapani keeles).

Vea välistamise kõige levinumad viisid on:

  • Protsess projekteeritakse juba nii, et seda pole võimalik valesti täide viia.
  • Detailikonteineri kohal asuvad fotoelemendid kindlustavad, et toode ei liigu järgmisse staadiumisse enne, kui operaatori käed on vajalikku detaili võttes ületanud valguskiire.
  • Toode on loodud nii, et see välistab vead toote tootmise ja kasutamisel.
  • Detailide komplekssem monitooringusüsteem, kus iga konkreetse toote detailide õige kombinatsiooni tagamiseks kasutatakse kokkupanekul lisaloogikaga fotoelemente.

Vt Kontroll, Jidoka

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter