Viis S-i

Inglise keeles – Five Ss (5S)

Viis S-tähega algavat töökoha organiseerimise printsiipi, mis soodustavad visuaalset kontrolli ja kulusäästlikku tootmist. Need viis põhimõtet jaapani keelest on:

  1. Seiri – Sorteeri: Eralda vajalikud asjad mittevajalikkest – tööriistad, detailid, materjalid, paberid – ja eemalda mittevajalikud.
  2. Seiton – Sea korda: Pane iga asi tema kohale ja leia igale asjale tema õige koht.
  3. Seiso – Sära: Hoia puhtust.
  4. Seiketsu – Standardi: Puhtus kui eelmise kolme S-i täitmise tulemus.
  5. Shitsuke – Säilita: Distsipliin eelmiste nelja S-i täitmiseks.

Viit S-i tõlgitakse tihti inglise keelde kui Sort (Sorteeri), Straighten (Sea korda), Shine (Sära), Standardize (Standardi) ja Sustain (Säilita). Mõned kulusäästliku tootmise tegutsejad lisavad veel kuuenda S-i, mis tähendab Safety (Ohutus): Sea sisse ohutuse tagamise protseduurid tsehhis ja kontoris ning kasuta neid.

Toyotas räägitakse traditsiooniliselt ainult 4 S-ist:

  1. Sifting (Seiri) – põhjalik analüüs: vaata üle kõik asjad töökohal, erista ja eemalda mittevajalikud.
  2. Sorting (Seiton) – sorteerimine: korrasta kõik vajalikud asjad, et nendega oleks mugav töötada.
  3. Sweeping Clean (Seiso) – puhastus: hoia töökoht, tööriistad ja seadmed puhtana.
  4. Spic and Span (Seiketsu) – laitmatu kord ja puhtus: eelmise kolme S-i distsiplineeritud järgimise tulemus.

Viimast S-i – Shitsuke (Säilita) – peetakse Toyota süsteemis liigseks, kuna standarditud töö kontrollimiseks toimuvad seal niigi igapäevased, -nädalased ja -kuised auditid. Ei ole siiski oluline, kas kasutatakse nelja, viit või kuut S-i. Kõige tähtsam on pidada meeles, et meetod peab olema süsteemne ja kulusäästliku tootmise loomulik osa, mitte pealesurutud autonoomne programm.

Vt Standarditud töö

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter