Metsa- ja puidusektor on üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid

Avaldatud: 12. september, 2017

EMPL-i poolt koostatud 2016.a statistikaülevaate alusel moodustab metsa ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) otsene lisandväärtus kogu lisandväärtusest 5,3% ning kogu SKP-st 4,6%.

Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 35 %. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2016. aastal +3,3%, mis on pisut kiirem kasv kui Eesti majanduses tervikuna ja
töötleva tööstuse keskmine.

Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) moodustas 3,3 miljardit €. Metsa- ja puidutööstus on sellega üks Eesti
kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid.

Loe Metsa- ja Puidutööstuse Liidu poolt koostatud lühiülevaadet

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

 

Jaga postitust:
Tsenter