Mida tehakse Saksamaal puidu- ja mööblitööstuse jääkidega?

Avaldatud: 5 oktoober, 2021

Eestis on pehmemööbli tegemisel tekkivad kangajäägid vastutustundlikele ettevõtjatele tõeliseks peavaluks. Kuidas tootmisjääkide probleemi lahendab suur tööstusriik Saksamaa, seda saate lugeda EAS-i ekspordinõuniku Leana Kammertönsi ülevaatest.

Alates 2020. a on tootmisettevõtted Euroopa Liidus kohustatud ümber töötlema min 70 % oma tootmisjääkidest

  • Seadusandlus: EL-i vastavat määrust (2008/98/EG) rakendatatakse Saksamaal Kreislaufgesetz läbi, mis jõustus 29.10.2020. Selle kohaselt tuleb 50 protsenti kõigist majapidamisjäätmetest ja sarnastest jäätmetest ning 70 protsenti kõigist ehitus- ja lammutusjäätmetest ringlusse võtta. See mõjutab ka mööblitööstust. Tootja vastutab jäätmete korrektse ja maksimaalse sorteerimise eest ning peab proovima võimalikult keskkonnasäästlikult toota ja pakendada.

https://www.bmu.de/gesetz/kreislaufwirtschaftsgesetz Alates §23 Tootjavastutus

  • Mööblitootjate praktikas näeb see välja nii, et fookus on eelkõige jäätmete sorteerimisel ja keskkonnasäästlikel pakenditel. Samuti kasutatakse võimalust puitjäätmeid vastavate seadmetega põletada ja sellest saadud energiat kas siis tootmiseks või kütmiseks kasutada.
  • Saksa Mööblitööstuse Liit – Saksa Pehmemööblitootjate Liit https://www.vhk-herford.de/

Liidu tasemel ei ole mööblitööstuses tekkivate tekstiiljäätmete ümbertöötlemise teema oluline. Sellega tegelevad tootjad individuaalselt. Pigem on liidu teema nt Kliimaneutraalse tootmise sertifitseerimine.

https://www.moebelindustrie.de/en/press-releases/3529/nolte-kuechen-bleibt-klimaneutraler-moebelhersteller.html

  • VDMA (Saksa Masinatööstuse Liit) all on eraldi ümbertöötlusettevõtete liit, kuhu on koondunud ettevõtted, kes toodavad vastavaid seadmeid ja masinaid.

 VDMA: https://www.vdma.org/abfalltechnik-recyclingtechnik

Liit on koostanud ettevõtete nimekirja ja kontaktid, kelle poole saab pöörduda, kui keegi soovib vastavat masinat endale tellida. Vt Ülevaade lk 31, Entsorgung von Siedlungsabfall. Ettevõtete kontaktid on dokumendi lõpus olemas.

Erasektor

Kõikvõimalike tootmisjäätmete ümbertöötlemisega tegeleb erasektor. Tekstiilijääke kasutatakse autotööstuses ja teederemondis müra vähendamise eesmärgil (tekstiilkiud, mida kasutatakse sõidukite ehituses (isolatsioon) või tee-ehituses vaiksema asfaldi jaoks).

Info Saksamaa mööblitootmisfirmadelt

Jääkpuit põletatakse ettevõtte enda territooriumil asuvas Kraft-Wärmekopplungs-Anlage ja saadud energiat kasutatakse nt. tootmisruumide kütmiseks, sooja vee tootmiseks ja lisaenergiaallikana. Selleks puidujäägid kõigepealt peenestatakse/hakitakse puruks ning seejärel põletatakse. Kui tekib ülejääk, siis müüakse seda ka vabal turul. Riik on viimastel aastatel toetusmeetmete abil toetanud vastavate masinate soetamist, kuna nende masinate kasutamine vähendab energiavajadust ning sellest tulenevaid CO2-emissioone.

Teised materjalijäägid (metall, plastmass, papp ja paber jne) kogutakse vastavalt juhistele eraldi konteineritesse ja suunatakse ümbertöötlusele omavalitsuse kogumissüsteemide kaudu.

  • Pehmemööblitootja / 3C-Gruppe 3c-gruppe.de (Suurettevõte)

Tootmisjäägid, sh kangajäägid töödeldakse ümber erasektori ettevõtete poolt. Ümbertöödeldud materjal ostetakse nt vildina tagasi ja kasutatakse tootmises nt polsterdamiseks.

Leana Kammertöns
Ekspordinõunik
Ettevõtluse ja innovatsiooni keskus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
+49 176 6290 9362
leana.kammertons@estonia.eu
Berliin

 

Foto: Liina Uutar, tootmisjääkide kasutamine Mööbliriide jäägid hakkavad elama uut elu – Kagu-Eesti Puiduklaster

Jaga postitust:
Tsenter