Mis on pudelikael ja kuidas sellega toime tulla?

Avaldatud: 12. aprill, 2021

Pudelikaelad on ühed suurimaid põhjuseid miks teie projektid on kulukad ja võtvad kaua aega. Alljärgnevalt saate kiire ülevaate, kuidas protsessi kitsaskohti üles leida ning lahendada, et luua sujuv ja ennustatav tootmisvoog.

Millal teil viimati toode täpselt õigel ajal valmis sai? Seda ilma viivituste või teatud liikmete ületunnitööta? Protsessi kitsaskohad on üks põhjus, miks projektid hilinevad, eelarved lõhenevad viivituste lisakuludest ja kogu protsess muutub ettearvamatuks. Sümptomitega võitlemise asemel on juhil vaja vaid lihtsat pudelikaela analüüsi ja ennetusmeetmete komplekti, mis päästaks päeva.

Mis on pudelikael?

Lihtsalt väljendudes on selleks protsessi kitsaskoht, mis saab rohkem töötellimusi, kui suudab maksimaalse läbilaskevõime juures täita. See põhjustab tööprotsessi katkemise ja viivitusi kogu tootmisprotsessis. Teisisõnu, isegi kui see tööetapp töötab oma maksimaalsel võimsusel, ei suuda ta siiski kõiki detaile piisavalt kiiresti töödelda, et neid viivitusteta järgmistesse etappidesse lükata. Töövoo kitsaskoht võib olla arvuti, inimene, osakond või terve tööüksus. Tüüpilised näited pudelikaeltest on näiteks erinevad testimised ja kvaliteedikontroll. Kahjuks nähakse pudelikaela sageli alles pärast seda, kui see on tekitanud töövoo seisaku.

Kuidas tuvastada pudelikaela?

Kui näete, et teie töövoog on ettearvamatu ja töötab lainetena (teatud hetkedel on seadme/töölise koormus väga suur ja järgmisel päeval ta põhimõtteliselt seisab), on teil sujuva voolu asemel kuskil pudelikael. Tegelik probleem seisneb selle koha leidmises ja sobivate vastumeetmete seadmises. Allpool paar võimalust kuidas pudelikael üles leida.  

  1. Jälgi üldist tootmisvoogu.

Kõige lihtsam meetod. Vaata, mis sul tootmises toimub – kuhu koguneb kõige rohkem materjali, kust see kõige kiiremini läbi liigub jne. Vaata lihtsalt tootmises ringi või kasuta analüüsiks tootmisjuhtimistarkvara või küsi nõu töölistelt. 

  1. Jälgi pooltoodete asukohta.

Analüüsi erinevate detailide läbimise kiirust tootmises ja märgi see info üles. Seda tehes saad sa ülevaate kui kaua mingid detailid masinate taga ootavad ning kui kiirelt tuleb järjekorda juurde uusi pooltooteid. Põhimõtteliselt märgi ära, kui palju uusi aluseid päeva jooksul juurde tuleb ja kui palju liigub järgmisesse tööetappi. Kui juurde tulevate tööde hulk kasvab oluliselt kiiremini kui tegevusetapi protsessid töötavad, olete leidnud oma kitsaskoha. 

  1. Mõõtke tsükli aegu.

Vaadake üle, millised tööoperatsioonid võtavad kõige kauem aega. Kui detailide töötlemiseks kulub mingi seadme juures kaua aega ja sinna juurde tuleb pidevalt ka uusi pooltooteid, siis see ongi pudelikael. Mingi tööoperatsiooni tegemine võib võtta küll väga kaua aega (näiteks detailide kokku liimimine või vahelihv), aga kui see ei põhjusta probleeme järgmises tööüksuses, siis ei ole tegu pudelikaelaga.

Mida edasi teha?

Mõnikord saate kitsaskoha lihtsalt lahendada, eraldades sellele tööetapile või protsessile rohkem ressursse või inimesi. See võib tähendada veel ühe kvaliteedikontrolli teostava inimese palkamist sujuvama tootmisvoo nimel või siis mingite detailide liigutamist alternatiivse tööpingi juurde. Ent mis saab siis, kui kitsaskoht nõuab eriti nappe ressursse või raskesti leitavaid teadmisi? Mõnel juhul võib pudelikaela lahenduse hind olla liiga kõrge. Pudelikaela lahendamata jätmine maksab teile alati rohkem kui selle lahendamine. Mida peaksite siis edasi tegema?

Pudelikaela kontrolli all hoidmiseks peaksite tegema mitmeid asju:

  • Ärge jätke seda kunagi seisma.

Tagage pidev detailide voog pudelikaelale kuna selle seisak avaldab otsest mõju järgnevatele tööoperatsioonidele. Pudelikael peab töötama 8-st viieni. Võimalusel isegi pauside aegu – saada näiteks töölised puhkama erinevatel aegadel.

  • Vähendage pudelikaela koormust.

Veenduge, et töö jõuaks selleni oma parimal kujul, st pudelikaelani peaksid jõudma juba kontrollitud ja 100% kvaliteetsed tooted

  • Töödelge partiidena.

Mõni toiming võtab vähem aega, kui töötlete sarnaseid detaile partiidena. Kui probleemiks on näiteks seadistusaeg, siis kaaluge sarnase seadistusajaga detailide koondamist. Samas tasub olla väga ettevaatlik. Mida suurem on partii suurus, seda suurem on risk ka praagi tegemiseks. Rusikareegel on, et väiksem partii on alati parem, kuid reaalses maailmas peame mõnikord tegema kompromisse.

  • Lisage rohkem inimesi ja ressursse.

Kui saate, suurendage kogu protsessi kiirendamiseks pudelikaela võimsust. Hoidke siiski silmad lahti. Niipea kui süsteemi ressursid on uuesti jaotatud, ilmub mujal süsteemis kindlasti veel üks pudelikael.

Kirja pani: Randi Sepping, Randi@tsenter.ee

Kasutatud allikad: 

 

Vaata kõiki Lean-juhtimisega seotud postitusi

 

Jaga postitust:
Tsenter