Mööbliostu mõjutavad tegurid

Avaldatud: 13. aprill, 2018

Liisi Suurkivi poolt 2017. aastal läbiviidud uuringust „Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid mööbli ostmisel Eesti mööblituru näitel“ tuli välja, et rohkem kui pooled potentsiaalsed mööbliostjad kulutasid info kogumiseks vähem kui 2 nädalat, mis on üsna lühike aeg. Infot kogutakse keskmiselt 10 erinevast kanalist kombineerides erinevaid online kanaleid ostukoha kanalitega. Kõige enam saadakse infot mööblipoodide ning e-poodide kodulehtedelt, mööblipoodidest ning mööblipoodide müüjatelt.

Uuringust tuli välja, et kodulehtedel on küll piisav info toodete hindade kohta, kuid puudub piisav info toodete omaduste kohta ning tootevaliku kohta. See võib  ka olla üheks põhjuseks, miks läbi e-kanalite ostetakse veel siiski vähe mööblit, kuna tarbijad peavad mööbliostu üheks tähtsaimaks teguriks toote mõõtusid. E-poodi peetakse küll mugavaks ja lihtsaks, kuid kui kodulehel pole infot kõikide toodete kohta, peab ikkagi ostukohta minema, et saada täielikku ülevaadet erinevate võimaluste kohta. E-poodide miinustena tuuakse kõige rohkem välja seda, et toodet ei soovita ennem seda nägemata osta. Siin on võimalik müüjatel aga potentsiaalseid kliente mõjutada nt odavamate hindadega e-poes.

Uuringist tuli välja, et mööbliostu enim mõjutavad tegurid on mõõdud, praktilisus-funktsionaalsus, mugavus, disain, kvaliteet, sobivus muu mööbliga ning värvus. Kõik need näitajad on seotud toote omadustega ning ei iseloomustada müüjat ega ostukohta. Siin võib eeldada, et Eesti tarbija on avatud erinevatele ostukanalitele ning keskendub rohkem toote omadustele.

Järelmaksu võimalusi kasutab Eesit tarbija vähe. Uuringus osalenud peaaegu pooled väitsid, et toodete hind on neile keskpärane ja kolmandiku jaoks isegi pigem odav. See näitab, et Eesti turul on lai valik erineva hinnakategooriaga tooteid ning hind ei ole ostuotsuses määrava tähtsusega.

Klientide jaoks ei ole üldiselt oluline tarneaja pikkus, vaid see, kui täpne on tarneaja paikapidavus. Rahulolematust tekitab ka tarneaja edasilükkamine.

Tuginedes uuringu tulemustele tehakse mööblimüügiga tegelevatele ettevõtetele järgmised ettepanekud:

  • Luua hea koduleht, kus on olemas piisavalt andmeid kõikide poes pakutavate toodete kohta.
  • Tuua ostukohas võimalikult palju infot välja, et klient tunneks, et tal on olemas kogu informatsioon.
  • Reklaamida tooteid pidevalt, kuna ostuprotsess on pigem lühike ja tarbija otsib kindlat toodet (müüja pole nii oluline), nii et vähem tuntud ettevõtetel on võimalik saada endale brändieelistusena kliente.
  • Turunduskanalitena kasutada kindlasti online-lahendusi, kuna sealt otsib klient kõige rohkem informatsiooni.
  • Teha koostööd disaineritega, kuna nende kasutamine on aastatega kasvanud ja viia ennast kurssi uute välismaiste trendidega, et rahuldada ka nõudlikuma kliendi vajadusi.
  • Tuua välja võimalikult täpsed tarneajad, et klient saaks paremini ostu planeerida. Kõige suurema rahulolu tekitab kliendile samal päeval toote kättesaamine.
  • Koguda kliendilt tagasisidet, et olla pidevalt kursis kliendi vajaduste ja soovidega.

 

Koostas: Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Kasutatud allikas: „Tarbija ostukäitumist mõjutavad tegurid mööbli ostmisel Eesti mööblituru näitel“ Liisi Suurkivi, 2017

Pilt: Kölni messilt

Jaga postitust:
Tsenter