Mööblisektori ülevaade 2017

Avaldatud: 21. november, 2018

Merle Tsirk pani Äriregistri ja MKM-i andmete põhjal kokku 2017. aasta mööblisektori ülevaate.

Ülevaade tööstussektorist 

  • Eesti töötlevas tööstuses tegutseb ligi 7000 ettevõtet, enamus neist on väikese ja keskmise suurusega. Üle 200 ettevõtte on vähemalt 100 töötajaga ja neis on hõivatud pooled kogu tööstussektori töötajatest.
  • Töötleva tööstuse osatähtsus majanduses on lisandväärtuse põhjal u 15%.
  • Töötlev tööstus on Eesti suurimaks tööandjaks – peaaegu iga viies tööga hõivatud inimene töötab selles valdkonnas.
  • Koos üldise majandusaktiivsuse tõusuga paranes 2017. aastal ka töötleva tööstuse olukord ning ka 2018. aastaks oodatakse kasvu jätkumist.
  • Eesti töötleva tööstuse ettevõtted tootsid 2017. aastal u 6,5% rohkem toodangut kui aasta varem. Suurima panuse andsid puidutööstus ja metallitööstus.
  • Nii nagu Euroopa Liidus tervikuna, hakkasid ka Eestis 2017. aastal tootjahinnad tõusma. Ka müük suurenes tootmisega samas tempos. Eksport tervikuna tõusis 5%, kuid müük siseturule kasvas kaks korda kiiremini. Ekspordi osakaal langes viimaste aastate madalaimale tasemele olles u 62%.
  • Positiivne on see, et 2017. aastal kasvas töötleva tööstuse investeerimisaktiivsus. Põhivarasse investeeriti ligi kolmandiku võrra rohkem.

Joonis 1. Töötleva tööstuse allharude osatähtsus töötleva tööstuse müügis.

Ülevaade mööblitootjatest, kelle põhi- või lisategevusala on mööblitootmine

Mööblitootjaid tegutses 2017. aastal kokku umbes 700, kellest 600 tegeleb mööblitootmisega põhitegevusena ning ülejäänud kõrvaltegevusena. Võrreldes 2016. aastaga kahanes sektori ettevõtete arv 2017. aastal 12,63% võrra. Käibemahu poolest olid 2017. aastal suurimad ettevõtted, kes tegelesid põhi- või lisategevusena mööblitootmisega  Flexa Eesti AS, Wendre AS, Bellus Furniture OÜ, Delux Holding OÜ ja Standard AS. Flexa on 1972 aastal loodud Taanis ning  spetsialiseerunud lastele mõeldud Skandinaavia sisustuslahenduste disainile, tootmisele ja müügile.

Joonis 2. Ettevõtete arv ja müügitulu aastatel 2015-2017

Alates aastast 2013 kuni aastani 2016 oli mööblisektori (sh ettevõtted, kes tegelesid põhi- või lisategevusena mööblitootmisega) müügimaht tõusutrendis, kuid aastal 2017 kahanes 4% võrra.

Müügimahu languse üheks põhjuseks oli ka selle tegevusala ettevõtete arvu üsna oluline langus 2017. aastal.

Joonis 3. Mööblitootjate müügitulu aastatel 2013-2017, min 

Ülevaade mööblitootjatest, kelle põhitegevusalaks on mööblitootmine (100 suuremat ettevõtet)

Ettevõtteid, kelle põhitegevusala oli mööblitootmine, oli 2017. aastal 600. Käibe mahu poolest olid 2017. aastal suurimad ettevõtted, kes tegelesid põhitegevusena mööblitootmisega  Flexa Eesti AS, Fleming OÜ, Standard AS, Delux Holding OÜ, Bellus Furniture OÜ.

2017. aastal tõusis 100 suurima mööblitootja müügitulu 4,58% (sh müügitulu Eesti 3,51% ja eksport 5,44%). Eksport moodustas veidi üle poole kogu müügitulust olles 2017. aastal 56% (töötleva tööstuse keskmine 2017. aastal u 62%). Mööblitööstuse müügitulu tõusu suurendas üsna hea seis Eesti kinnisvaraturul. Elanikkonna üldine ostuvõime on kõrge ning samuti otsitakse aktiivselt uusi elupindasid, mis nõuavad sisustamist. Teiseltpoolt konkureerivad Eesti mööblitootjad üsna edukat ka välisturgudel. Mööblitootjate kõige olulisemad turud on olnud Soome ja Rootsi ning 2017. aastal suurenes nende osatähtsus veelgi. Samas vähenes eksport näiteks Saksamaale ja Suurbritanniasse.

Joonis 4. 100 Eesti suurima mööblitooja müügitulu aastatel 2015-2017, mln 

Kui võrrelda mööblitootjaid, kelle põhi- või lisategevusala on mööblitootmine ning ettevõtteid, kelle  põhitegevus on mööblitootmine, siis 2017. aasta tulemustel põhinedes saab öelda, et ettevõtted, kes tegelesid põhitegevusena ainult mööblitootmisega, suutsid oma käivet rohkem tõsta.

Üldiselt on mööblitootmises konkurents tihe ja kliendid hinnatundlikud. Mööblitootjad peavad üha rohkem pingutama ja tegelema tootearendusega, et turul ellu jääda.

 

Joonis 5. 50 suurimat mööblitootjat, kelle põhitegevusala on mööblitootmine (müügitulu min )

 

Joonis 6. 30 suurimat tõusjat ja langejat, müügitulu muutus 2016/2017 (%)

Joonis 7. 30 suurimat kasumi tõstjat ja langetajat, kasumi muutus 2016/17 (%)

 

Kasutatud allikad:

Koostas: Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

 

Jaga postitust:
Tsenter