Mööblitööstuse turuülevaade 2020

Avaldatud: 10. märts, 2021

Koostasime Statistikaameti andmete põhjal mööblitööstuse 2020. a ülevaate. Lisatud on Raul Kirsimäe (Swedbank) kommentaar.

Statistikaameti andmetel langes mööblisektori 2020. a müügitulu võrreldes 2019. aastaga 15% ehk siis peaaegu 2017. aasta tasemele. Töötlevas tööstuses tervikuna oli müügitulu langus 5%.

Mööblitööstuse eksport tõusis aastatega 2016 – 2019 23%, kuid 2020. aastal toimus langus 10%.

Mööblisektoris töötajate arv on kahel viimasel aastal langenud 15%.

Kui vaadata mööblisektori kogukasumit, siis see hoopis kasvas: 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga lausa 35%.

Mööblisektori lisandväärtus tõusis 22% aastal 2018 võrreldes aastaga 2016 ning jäi ka 2019. aastal üsna sarnasele tasemele. 2020. aastal  langes lisandväärtus mööblitöötuses 5%.

Kokkuvõtteks

Kuigi mööblisektori müügitulu, ekspordi maht ja töötajate arv olid 2020. a tugevas languses võrreldes aastatega 2018 ja 2019, siis sellegipoolest suutsid mööblitootjat oluliselt kasumit kasvatada ning ka lisandväärtuse langus oli üsna väike.

Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Kasutatud allikas:

Statistikaameti andmebaasid EM041 ja VK02.
Tegemist on esialgsete andmetega, mida võib Statistikaamet veel korrigeerida.

Kommenaar: Raul Kirsimäe, Swedbanki tööstusosakonna juhataja

2020. aasta oli mööblitööstusele keeruline. Statistikaameti andmetel langes sektori ettevõtete müügitulu 2019.aastaga võrreldes 15%. Kõige keerulisem oli ettevõtete jaoks teine kvartal, mil  ettevõtete käive langes enam kui veerandi võrra. Alates kolmandast kvartalist oli näha ettevõtete tellimuste taastumist. Kuigi aasta kokkuvõttes langesid sektori ekspordimahud, andis mööblitööstus ligi 300 miljoni eurose ekspordikäibega olulise panuse Eesti väliskaubanduse bilanssi.

Ettevõtete lõikes näeme märgatavaid erinevusi sõltuvalt sektorite ja klientide portfellist. Kuna viiruse olukord ning piirangud on turgude lõikes erinevad, on ettevõtte jaoks turgude hajutamine hea riskide maandamise meede.

Jätkuvalt on mööblitööstusettevõtete jaoks oluline edutegur efektiivsuse kasvatamine läbi automatiseerimise ja digitaliseerimise. Oleme ka panga poolt valmis finantseerima ettevõtete efektiivsust kasvatavaid investeeringuid – olgu siis tegu uue tootmisroboti soetamisega või ettevõtte digitaliseerimisprojektiga. Digitaliseerimisega on sektoris ka aktiivselt algust tehtud – 2020. aastal läbiviidud Swedbanki uuringu kohaselt oli mööblitööstus üks enim digitaliseeritud tööstusharudest Eestis. Teine arengusuund sektoris on tootearendus. Oma toodete arendamiseks plaanis investeeringuid 38% sektori ettevõtetest. Huvitava faktina võib välja tuua, et 2020.aastal läbiviidud uuringu kohaselt plaanis iga neljas mööblitööstuse ettevõte investeeringuid e-poe loomiseks ning arendamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et käesolev tervisekriis mõjutab mööblitööstussektorit tugevalt. Mõnevõrra tugevamas seisus on ettevõtted, kelle kliendiportfell on hajutatud ning selles on ka meditsiinisektori kliente. Sektori ettevõtted otsivad samas aktiivselt viise efektiivsemaks tegutsemiseks, toodete arendamiseks ning uute turgude ja klientide leidmiseks.

 

Foto: Kagu-Eesti Puiduklaster, Kiievi mööblimessilt,

Jaga postitust:
Tsenter