Naabritel külas: 670 inimest teeb neljas vahetuses taburette, toolijalgu ja voodilippe

Avaldatud: 4. august, 2022

TSENTRI ja Kagu-Eesti Puiduklastri projekt Skilled-up on edukalt lõppenud, aga osalised leidsid võimaluse taas kohtuda, ettevõtteid ning Metsa- ja Puittoodete Teadus- ja Arendusinstituuti (MeKA) külastada. 

Kohtumisel jagati infot, milliste projektidega ollakse seotud ning mis võimalusi nähakse tulevikus koostööd teha. Partnerid rääkisid skilled-up´i mõjust ja sellest, kuidas kasutatakse õppekava koostamise ja testkoolituse kogemust praegu. 

Foto: Projekti liikmete kohtumine

Külastati kahte Klaipeda piirkonna mööblitootmisettevõtet.

  1. UAB “Sakuona” kuulub VMG gruppi   https://vmg.eu/kontaktai/1  

Meid võtsid vastu tehase UAB „SAKUONA“ juht  Rolandas Bulcis  ja personalijuht.

“Sakuona” on üks gruppi kuuluvatest ettevõtetest. (ettevõttel on 52% tööjõust seotud Valgevenes töötavate ettevõtetega, kus praeguseks on tegevus teadmata ajaks peatatud).

Tööjõu leidmisega on raskusi ning väga keeruline on tööle saada noori. Eriti suur vajadus on automaatika, elektri ja IT-ga seotud erialaste oskuste järgi.  Töötajate järelkasvu leidmiseks on ettevõtte suunanud pilgud otse koolipinki ning nii toetatakse Klaipeda Balti Gümnaasiumi insenerikallakuga klasse https://baltijosgimnazija.lt/veiklos-sritys/ugdymas/inzinerinis-ugdymas. Praegu on insenerikallakuga klasse kokku 6. Samuti maksavad nad praktikantidele stipendiumi ja toetavad igati õppimist ja töötamist samal ajal.  Kuna piirkonnas on palju sama profiiliga ettevõtteid, käib töötajate pärast tõeline võistlus. Samaaegselt muidugi mõeldakse ka tööjõu vajaduse vähendamisele.

90% tehase toodangust läheb IKEA-le, valmistatakse vineerist taburette, toolijalgu ja voodilippe. Iga kuu kasutatakse ära keskmiselt 9000 m3 kasematerjali ja iga päev läheb välja keskmiselt 10 autokoormat toodangut.

Ettevõttes käib töö 4-s vahetuses ja kokku on töötajaid 670. Vahetuse pikkus on 12 tundi.  Ettevõte panustab automatiseerimisele ja digitaliseerimisele, et vähendada tööjõu vajadust ettevõttes ning mehhaniseerida tööoperatsioone.

Samuti tegeletakse aktiivselt energiasäästlikkusega. Selleks on paigaldatud tehase katusele päikesepaneelid. Kuumal suvepäeval annavad paneelid 100% vajaminevast elektrienergiast, aasta keskmine panus ettevõtte elektrivajadusse on ca 10%. Arvestuste kohaselt peaks paneelidega seotud investeering tasuma end ära 5-6 aastaga.

Tootmisega hetkel suuri probleeme siiski pole. Kogu vajamineva vineeri toodavad enda tehases, vajadusel tuuakse seda juurde Lätist. Mööblifurnituur ja metallosad tulevad Euroopast ja ka neid jätkub. Küll on aga väga kõvasti tõusnud liimi hind.

Ettevõte panustab sellesse, et teeb kõik algusest peale ise – põhimõtteliselt tuleb ühest tehase otsast palk sisse ja teisest lähevad pakendatud tabureti osad välja. Niimoodi soovitakse vältida sõltuvust tarnijatest ja saada suuremat kasumimarginaali.

Fotod: Tehase SAKUONA tooted, SAKUONA vineeri pressimine

Terves grupis töötab kokku 3 200 töötajat. INNOLINE tehases on töötajate arv 600. Töö käib 4-s vahetuses, vahetuse pikkus on 12 tundi.

Füüsiliselt alustati tühjalt kohalt – kaasaegne hoonekompleks on püstitatud Klaipeda lähedale põllule, kuhu kokku on paigaldatud tootmisliine, 6 km ulatuses.

Tegemist oli väga innovatiivse ning digitaliseeritud tootmisprotsessidega tehasega. Tehase toodang, peaasjalikult (vähemalt 95%) IKEA-le ja tooteportfellis on neil 4 toodet –  2 voodit, riidekapp ning kummut. Müügitulu aastas – 330 miljonit eurot.

Klassikalist liinitööd nägime vaid toodete komplekteerimisel, kõik ülejäänud toimus robotite ja erinevate digitaalselt juhitavate süsteemide abil. Detailide ja valmistoodangu alused liikusid spetsiaalselt selleks valmistatud liinidel, mida juhiti  läbi vastava roboti juhtimissüsteemi.

Tehases on välja arendatud personaalne andmebaas kogu tootmistsükli dokumentatsioonile, mis võimaldab igal töötajal ligipääsu läbi QR koodi tootega seotud infole.

Uute töötajate värbamiseks ning olemasoleva personali koolitamiseks on loodud eraldi spetsiaalne 3-osaline karjääriprogramm:

  1. JOIN – sisaldab värbamistegevusi, 3-kuulist adaptsiooni- ja 6-kuulist spetsialiseerumise programmi.
  2. GROW – sisaldab noore juhi programmi, re-freshing ehk oskuste-teadmiste uuendamise programmi ja mitteametlikku kutseõpet.
  3. STAY – sisaldab harivat programmi vahetusete töötajatele, asutusesisest meistriakadeemiat ja juhtimisoskuste programmi.

Lisaks on SBA Home grupp loonud vastava väljaõppeprogrammi spetsialistidele, mis koosneb neljast osast: tehnoloogia, tootmine, tehnika ja planeerimine. Väljaõppe käigus:

  • toimub kompetentside arendamine ja praktiseerimine;
  • külastatakse SBA Home grupi enda ja teisi ettevõtteid;
  • rakendatakse Kaizeni meetodit;
  • saadakse tuge teistelt SBA gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt;
  • osaletakse ettevõtte poolt elluviidavates projektides;
  • saadakse väljaõpe ettevõttes kohapeal või SBA Home grupis.

Plaanis on luua lisaks veel oma koolituskeskus, et õppimine toimuks rohkesti läbi praktika.

Fotod: Projekti liikmed INNOLINE tehases, INNOLINE tootmine

MeKA – Forest and Wood Products Research and Development Institute http://e-koks.lv/en/ 

Toimus kohtumine Jelgavas asuva Metsa ja Puittoodete Uuringukeskuse esindajatega, kus tutvuti Instituudi tegevussuundadega ning arutati võimalikke koostöökohti rakendusuuringute läbiviimiseks.

Instituudi põhitegevuseks on uuringud ja arendustööd, mis on seotud eelkõige metsa ja puidu valdkonnaga. Lisaks pakuvad nad ettevõtjatele mitmesuguseid teenuseid: materjalide tulekindluse testimine; mööblikatsed; puitkonstruktsioonide ja – elementide tugevuskatsed; puidu ja puidupõhiste materjalide kütteväärtuse määramine, bioenergia ja keskkonda säästvate lahenduste väljatöötamine.

Koostöövõimalustena arutati TSENTRI ja MeKA ühiseid tegevussuundasid rakendusuuringute läbiviimiseks ning uute võimalike projektide ühiseks koostööks – puitmaterjalide taaskasutus (mööbel ja muud puittooted), puidu vastupidavus välitingimustes, viimistlusmaterjalide tulekindluse määramine puitpindade katmisel. Instituudi poolt võtsid meid vastu direktor Andrejs Domkins ja direktori asetäitja ning labori juhataja Kārlis Būmanis.

Fotod: MeKA , viimistlusmaterjalide ja puitmaterjali kinnitusvahendite testsein, puitkütuste labor

27.-29.06.2022 toimunud visiidil osalesid, kirja panid ja pilte tegid Astrid Org, Reelika Soe ja Jörgen Dobris.

Jaga postitust:
Tsenter