Pilgujälgimise tehnoloogia jõuab sisustusmessile Interjöör

Avaldatud: 18. aprill, 2019

TSENTER testib sisustusmessil Interjöör pilgujälgimise tehnoloogial põhinevat innovaatilist tarbijauuringut. Tarbijate alateadlikku emotsionaalset reaktsiooni uuriti pilgujälgimise tehnoloogia abil ka Kölni mööblimessil ning esimesed tulemused on paljulubavad. Teise etapina testitakse innovaatilise meetodi abil Eesti tarbijate reaktsiooni.

TSENTRI projektijuhi Mart Nilsoni sõnul vaatavad messi külastajad lisaks koostööpartnerite poolt väljapandud mööblinäidistele ka tootepilte arvutiekraanilt ning sealjuures kasutatakse pilgujälgimise ja emotsioonimõõtmise tehnoloogiat. “Viime uuringut läbi koos Tartu Ülikooli teadlastega ning eesmärk on välja selgitada, kas tarbijate hinnangud uutele toodetele erinevad, kui nad vaatavad ainult arvutipilti või saavad katsuda füüsilist toodet“, selgitab Mart Nilson. „Mööblitootmise klassikalise tootearenduse protsessi puhul saavad tootjad tarbijalt tagasisidet alles siis, kui toode on poes. Protsess toote ideest kuni poodi võib aega võtta aasta või kauemgi ja on kallis tegevus. Fotorealistlikud pildid 3D joonistest võiksid anda tarbijale hea ettekujutuse uuest mööbliesemest, kuid puuduvad uuringud, mille alusel saaks ainult piltide põhjal tarbijalt kogutud tagasiside pealt ennustada toote müügiedu. Samas toimub 15% mööbli müügist internetis ning tarbija ütlus “meeldib” või “ei meeldi” pole piisavalt kvaliteetne sisend toote edasiarendamiseks. Tarbijad ei taha sageli ka oma tegelikke tundeid väljendada, proovides pigem ära arvata, mis on küsitleja ootus. See on ka põhjus, miks kasutame messil pilgujälgimise tehnoloogiat, mille abil töötame välja metoodika mõõtmaks tarbijate alateadlikku emotsionaalset reaktsiooni 3D mudelite abil tehtud fotorealistlikele piltidele. See kiirendab tagasiside kogumist ning hoiab kokku tootenäidiste tegemisele kuluvat aega ning raha.“

Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuse TSENTER partnerid sisustusmessil on Wermo, Tarmeko LPD, Alusta, Kiikhobu Lastemööbel ja Eccom. Testitakse mitmesugust mööblit, „koerateenindus-kummutit“ ja ristpuitpindu. Laupäeval on messil võimalik kohtuda ka Tartu Ülikooli neuroturunduse labori teadlastega.

Ettevõtmist toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu poolt rahastatava kompetentsikeskuste meetme all oleva tõhusa koostöö projektist, mille eesmärk on toetada kompetentsikeskuste ja ettevõtjate vahelisi koostööprojekte, mis aitavad lahendada ettevõtetele olulisi probleeme või kitsaskohti.

Jaga postitust:
Tsenter