Põhja-Euroopa koostöövõrgustiku seminar puiduteaduse ja puitehituse valdkondades

Avaldatud: 20. oktoober, 2019

Ajavahemikul 9.-10. oktoobril 2019 toimus Rootsi väikelinnas Lund Põhja-Euroopa koostöövõrgustiku seminar puiduteaduse ja puitehituse valdkondades (WSE). Antud kokkusaamine oli juba 15-nes ning esindatud olid kõik võrgustikku kuuluvate ülikoolide ja teadusasutuste esindajad. Seminaril antakse ülevaade hetkel teadusmaastikul toimuvast, millega ülikoolide doktorandid, magistrandid ning teadurid tegelevad. Samuti toimub ühiste koostöövõimaluste arutelu, mis annab väga hea võimaluse endi kogemusi jagada ning leida partnereid ühise uuringu läbiviimiseks.

Seekordse seminari põhiteema oli puidu niiskus ja sellega seonduvalt materjali omaduste mõõtmine. Eelkõige mõeldakse, kuidas parandad puidu omadusi kuivatusprotsesside käigus ning milliste tehnoloogiate kasutamisel on seda kõige efektiivsem teostada. Lisaks olid mitmed teemad seotud modifitseeritud puiduomasute määratlemisega ning komposiitmaterjali kasutamisel toodete valmistamisel.

Suurt rõhku pannakse järjest enam materjalijääkide otstarbekamale kasutamisele. Soomlastel on valminud uuring, kui palju tekib neil aastas ligikaudu puidujääke (3,6 miljonit tonni) ning kuidas seda kasutatakse. Selgub, et kõige efektiivsem on siiski toota sellest energiat, kuid mõeldakse järjest efektiivsemaid meetodeid. Samuti uurivad leedukad, kuidas kasutada tekstiiljäätmeid järjest paremini. Ühe võimalusena nähakse toota sellest segatuna koos taimsete kiududega plaatmaterjali, mida saaks kasutada nii ehituses kui ka mööblitööstuses täitematerjalina. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli laboriga on viidud läbi jääkide purustamine, pressimine ning teostatud tugevusomaduste katsed. Tulemused näitavad häid füüsikalis-mehhaanilisi omadusi, mistõttu antud teema on huvitav ning arvatavasti jätkusuutlik.

Lisaks käsitleti teemasid, mis puudutavad vineeri valmistamisel tehnoloogilisi parendusettepanekuid liimliite tugevdamisele ning võimalusi erinevate puiduliikide kasutamiseks. Samuti termotöödeldud puitmaterjali omaduste vastupanu tõstmine klimaatilistele tingimustele.

Seminari ettekanded olid põhjalikud ning ettepanekud uurimisvaldkondade tähelepanekuteks väga asjalikud. Antud seminari formaat on väga kasulik just noorteaduritele, kes saavad häid kogemusi ettekannete tegemisel ning nõu ülejäänud kuulajaskonnalt. Järgmine WSE seminar toimub Soomes, Helsingis.

Kirja pani: Jörgen Dobris, jorgen@tsenter.ee

Konverentsi materjalid Proceedings WSE2019_compressed

 

Jaga postitust:
Tsenter