Projekti Skilled-up avakoosolek Saksamaal

Avaldatud: 5. märts, 2019

15. – 16. jaanuaril 2019 toimus projekti “Skills for the Baltic Wood Industry – European Quality in Vocational Education and Training”, lühinimega “Skilled Up”, avakoosolek Rosenheimis Saksamaal. Projekti eesmärk on kutseõppeasutuste ja ettevõtjate vahelises koostöös töötada välja puidutehnoloogi V taseme kutseõppe programm, mis vastaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsiooniraamistikule.

Projekti rahastatakse Erasmus + alaprogrammi ”Sector skills alliances” raames. Projekti eestvedajaks on Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK). Lisaks peapartnerile osaleb projektis 8 organisatsiooni: 2 Leedust: Lääne-Leedu Puidutöötlejate ja Eksportööride Assotsiatsioon ning Kaunase Kolledž; 3 Lätist: Jelgavas asuv Läti Maaelu ja Tehnoloogia Ülikool, AS “Latvijas Finieris” ja Läti Puidutöötlejate- ja Eksportijate Assotsiatsioon; 1 Saksamaalt: Rosenheimi Instituut ning Eestist Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidukompetentsikeskus Tsenter ja Kagu-Eesti puiduettevõtjaid-mööblitootjaid ühendav MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster. Põnev partnerlus lubab oodata uusi ideid ja mõtteid, mida puiduvaldkonna spetsialistide väljaõppes kasutada.

Teemad, mis 3 riigi puiduvaldkonna inimesi õppekavas näevad, on lühidalt järgmised:

  • Tehnoloogia (nt IT programmid konstrueerimiseks, viimistlus jm erialaga seotud info)
  • Tööprotsesside planeerimine, juhtimine ja kvaliteedi kontroll
  • Meeskonna juhtimine
  • Ettevõtte töökorralduse põhiprintsiipide tundmine

Eesti pool on partneritest mõnevõrra ees, sest meil on juba toimib V tasemele vastav puidutehnoloogia õppekava. Küll oleme huvitatud V taseme jätkuõppekava arendamisest, mis sisuliselt tähendab juba puiduvaldkonnas töötavate ja/või puidualast keskeriharidust omavate inimeste juhtimisalase kompetentsi tõstmist.

Õppekava koostamise lähtepositsiooniks sai Rosenheimi Instituudi poolt välja pakutud puidutehnoloogi õppekava. Tõsi, nemad valmistavad koostöös ettevõtetega ette spetsialiste VI tasemele, mistõttu tuleb noppida Saksa partneri õppekavast välja see, mis sobib meile.

Rosenheimis esindasid VKHK-d kutseõpetajad Arvi Lokk ja Lauri Tasso ning Kagu-Eesti Puiduklastrist projektijuht Astrid Org.

Jaga postitust:
Tsenter