Projekti Skilled-up eestvedajad kohtusid Riias

22. veebruaril 2019 kohtusid Riias projekti „Skilled Up“ partnerid Eestist, Lätist, Leedust. Seekordne tegus kohtumine keskendus otseselt projekti eesmärkidele. Lisaks organisatsioonilistele küsimustele arutleti töögruppides õppekava teemal. Hoomates töö mahtu, mis kaasneb tasemeõppe õppekava jõudmisega ideest riiklikul tasemel kinnitamiseni, võeti vastu otsus alustada õppekava väljatöötamist moodulite kaupa. Paralleelselt õppekava sisu arendamisega alustatakse käesoleval sügisel juba ka koolitustega, tõsi mitte tasemeõppe vaid tööalase täiendkoolituse vormis. Võib öelda, et tegemist saab olema õppekava testimisega. Kinnitatud tasemeõppekava loodame saada 2021. aasta kevadeks.

Järgmine projektimeeskonna koosolek toimub juba Eestis, esialgsete plaanide kohaselt 6.-7. juunil. Selleks hetkeks ollakse valmis tutvustama partneritele, milliseid alateemasid peaksid moodulid sisaldama ja millised õpiväljundeid planeeritakse. Eesti poolelt oodatakse panust järgmistele moodulitele:

  • Inimeste juhtimine, suhtlemisoskused
  • Ettevõtte töökorraldus
  • Karjääri planeerimine (eneseanalüüs, elukestev õpe)

 

Projektijuht Astrid Org

Jaga postitust:
Tsenter