Projekt “Kompetentsikeskus TSENTER”

Euroopa Regionaalarengu Fond

 

EL_et

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
Võrumaa Kutsehariduskeskus, kompetentsikeskus TSENTER

Projekti lühikirjeldus

Kompetentsikeskuse TSENTER eesmärk on aidata puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks. Käesoleva projekti eesmärgiks on käivitada avatud innovatsiooni mudel, mis tähendab koostöös valminud rakendusuuringute tulemuste avalikustamist ning sisulise koostöö edendamist kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ning ettevõtete vahel viimaks ellu Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegiat. Viimane tegevus aitab täita TSENTRI rolli regionaalse arengu edendajana.

Projekti eesmärk

Eesti puidutöötlemise ning mööblitööstuse ettevõtete eksportkäibe ja lisandväärtuse kasv on viimastel aastatel olnud üks Eesti majanduse vedureid. Konkurentsivõime jätkuvaks tugevdamiseks ning kasvu säilitamiseks on vajalik sektoris senisest enam rakendada kaasaegseid teadmisi viimistlustehnoloogiate, toote ja turuarenduse ning tarkvarapõhise tootmisjuhtimise kohta ning viia ellu nutika spetsialiseerumise strateegiat. Lisaks koolitustele on vajalik sektorisse uute teadmiste toomiseks teostada rakendusuuringuid, mille tulemusi levitada tasuta kõigi valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, teadlastele, omavalitsustele ning teistele huvitatud osapooltele. Projekti eesmärk on käivitada puidutöötlemise ja mööblitööstuse valdkonnas avatud innovatsiooni koostöömudel, mis tähendab koostöös uue teabe loomist ning selle avalikustamist kõigile valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, teadlastele, omavalitsustele ning teistele huvitatud osapooltele. Avatud innovatsiooni koostöö tähendab nii rakendusuuringute teostamist kui Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia järkjärgulist elluviimist.

Projekti tulemus 

Projekti lõpuks on TSENTER teostanud kolmes võtmevaldkonnas sõltumatuid ja avalikke rakendusuuringuid, mis on loonud usaldusväärsuse baasi, et ettevõtted saaksid aru uuringute võimalustest ning oleksid valmis investeerima enda ettevõtte jaoks oluliste rakendusuuringute teostamisse. Sõltumatuid rakendusuuringuid teostatakse koostöös erinevate Eesti ja välisriikide teadusasutustega ning tulemused avalikustatakse sotsiaalmeedia vahendusel, trükistena, seminaridel ning muude teavituskanalite kaudu.

Samuti on sõltumatud rakendusuuringud aidanud kaasa teaduskoostöö võrgustike väljaarendamisele valdkonnas tegutsevate Eesti kui välisriikide teadusasutuste ning kompetentsikeskustega. See tagab, et TSENTER ei pea ostma endale kõiki vajalikke seadmeid, vaid saab kasutada koostööpartnerite infrastruktuuri ning investeeringute tegemisel arvetatakse koostööpartnerite investeeringute plaanidega.

Avatud innovatsiooni mudeli teiseks tahuks on Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia järkjärguline elluviimine puidutöötlemise ja mööblitööstuse valdkonnas. See tähendab valdkonna kolme tüüpi osapoolte vahel (ettevõtted-omavalitsus-teadusasutused) sisuliste koostöövõimaluste leidmist ning koostöö suurendamist sektori ettevõtete ning teiste valdkondade ettevõtete vahel (nt. IT, automaatika,  viimistlustehnoloogiad). TSENTRI roll on olla omas valdkonnas nutika spetsialiseerumise poole liikumise protsessi eestvedaja. Antud tegevusest kasvavad välja ka uued valdkonnaülesed rakendusuuringute teemad.

Toetuse summa: 700 000 €

Projekti alguskuupäev: 28.11.2015
Projekti lõppkuupäev: 31.12.2019

Kompetentsikeskuse TSENTER kaasfinantseerijad on Haridus- ja Teadusministeerium, Võrumaa Arenduskeskus ja Võrumaa Omavalitsuste Liit 

 

 

 

Jaga postitust:
Tsenter