Est-Lat koostööprojekt “Wood and Furniture”

Eesti-Läti koostööprojekt “Wood & Furniture”

Projekti kestus: 10.4.2017 –  9.03.2019

Projektiga seotud postitused eesti keeles

Projektiga seotud postitused inglise keeles

Disaini ja ekspordi juhised: Design and Export Guidlines

 

2017. a maikuus alustas puidu- ja mööbliettevõtjate arenguprojekt “Wood & Furniture”

Projektijuhi Lauri Semevsky sõnul on projektiga oodatud liituma kõik Võrumaal tegutsevad puidu- ja mööbliettevõtted

Mida käesolev projekt endast kujutab? 
 • Puidutöötlemine on üks peamisi tööstuharusid nii Eestis kui Lätis. Siiski müüakse keskeltläbi 40% puidust töötlemata kujul, so metsamaterjalina. Puidu- ja mööblisektoris on mitmeid võimalusi innovatsiooni rakendamiseks ja kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks.
 • Projekt otsib vastuseid aktuaalsetele väljakutsetele puidutööstuse arengutes ning aitab luua silmapaistvaid ja konkurentsivõimelisi tooteid ekspordiks.
 • Projekti kaasatakse noori ja kogenud ettevõtjaid, üliõpi
  lasi, teadlasi, disainereid, turundus- ja tehnoloogiaeksperte, samuti potentsiaalsed ekspordipartnerid sihtturgudelt.
 • Wood & Furniture projekt teostub läbi Interreg-i EstLat programmi kahe partneri – kompetentsikeskuse TSENTER ja Vidzeme Planeerimispiirkonna Lätis – juhtimisel.
Mis kasu Võrumaa puidu– ja mööbliettevõtjad projektis osalemisest saavad? 
 • Ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmine; 
 • Rahvusvaheliste ärikontaktide leidmine ja koostööprojektide elluviimine; 
 • Kohtumisedpotentsiaalsete ekspordipartneritega; 
 • Innovaatilised lahendused ettevõtlusega seotud väljakutsetele; 
 • Värskete disainlahenduste rakendamine tootedisainis; 
 • Tutvustava video valmistamine professionaalsel tasemel; 
 • Kontaktkülastused Võrumaa ja Läti Vidzeme piirkonna ettevõtjate vahel; 
 • Äridelegatsiooni külastus potentsiaalsetelt sihtturgudelt; 
 • Rahvusvahelise messi külastamine. 
Millistest alateemadest projekt koosneb? 
 • Eeluuring – analüüsib ning võtab kokku puidusektori võimalused ja väljakutsed. Eeluuringu tulemused on aluseks projektis järgnevate tegevuste kujundamiseks.
 • Garage48 Wood hackathon – Intensiivse käiguga ajurünnak-meeskonnatöö, kus 48 tunni jooksul keskendutakse püstitatud probleemide ja väljakutsete lahendamisele puidu- ja mööblisektoris. Üritusel osaleb ca 100 inimest väga erinevatest valdkondadest – ettevõtjad, teadlased, disainerid, turundajad jt, kes ülesannete püstituse põhjal moodustavad kohapeal meeskonnad vastavalt oma erialastele huvidele ja tugevustele.
 • Innovatsiooni ja disaini töötoad(2) – Mis on disainmõtlemine? Mis on funktsionaalne disain? Kas disain lisab tootele väärtust? Millised on disainivaldkonna suundumused? Need töötoad annavad neile ja teistele seonduvatele küsimustele vastused. Töötubasid viivad läbi oma ala tipud.
 • Tutvustav video – Kõrgel tasemel videod mõlemast piirkonnast ja innovatiivsetest disainile orienteeritud ettevõtetest.
 • Eksporditöötoad(2) – Töötoad keskenduvad eeluuringu käigus välja valitud turgudele. Kahepäevase töötoa teisel päeval tegeletakse turuspetsiifilise kommunikatsiooni praktiliste aspektidega.
  Partnerregioonide kontaktvisiidid – külastatakse ja võõrustatakse sama valdkonna ettevõtteid Vidzeme regioonis eesmärgiga üksteise praktikatest õppida ning koostööpunkte leida.
 • Kaubandusdelegatsioonide külastus – Valitud eksportturgudelt kutsutakse külastama potentsiaalsest koostööst huvitatud ettevõtteid ja agente. Külastatakse Võrumaa ja Vidzeme ettevõtteid, mille järel toimuvad ühised arutelud ja koostöösidemete sõlmimine.
 • Rahvusvahelise messi külastus – Projektis kõige aktiivsematel ettevõtetel on võimalus osaleda valitud eksportturu puidu- või mööblimessil külastajana. Külastuse käigus toimub ka seminar meie valdkonna esindajate ja potentsiaalsete ekspordipartnerite osavõtul.

 

Mis osalemine ettevõtjatele maksma läheb? 

Osalevate ettevõtete jaoks on programm osalustasuta. Ainus ja olulisim investeering on osalusaktiivsus ja kaasamõtlemine. 

Üleskutse ettevõtjatele

Hea meelega vestlen või suhtlen meilitsi kui Teil tekib täiendavaid küsimusi projekti kohta.  Kui olete juba veendunud, et sellest rongist mahajäämine oleks rumalavõitu siis andke oma osalemissoovist teada!

Lugupidamisega

Lauri Semevsky
Projektijuht
TSENTER

Mob: +372 5770 4045

e-mail: lauri@tsenter.ee 

Uuring innovatsiooni, disainmõtlemise ja ekspordiarengu rakendamiseks

 
Jaga postitust:
Tsenter