Ristpuidust pindade tootearendus uudse tootmismeetodi abil

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0348

Ristpuidust pindade tootearendus uudse tootmismeetodi abil

Euroopa Regionaalarengu Fond
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
Võrumaa Kutsehariduskeskus, kompetentsikeskus TSENTER

Partner: ECCOM OÜ (registrikood 11201842).

Projekti lühikirjeldus

Arendada välja ristpuidust pindade lahendused kasutades uudset tehnoloogilist lähenemist, mis võimaldab toorainena kasutada madalakvaliteedilist puitu ja erinevaid puuliike. Tegemist on koostööprojektiga, kus partneri ülesanneteks on uue toote väljatöötamisel tootmiseks sobivate tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja Tsentri ülesandeks uue tootega seotud tehnoloogiliste, pinnaomadusi kirjeldavate ning tarbijauuringut puudutavate testide läbiviimine.

Projekti eesmärk

Antud tootearendus annab võimaluse väärindada madalakvaliteedilist puitu (küttepuu ja paberipuu kvaliteedis ümarmaterjal) ja luua eeldused suuremamahulise tootmise käivitamiseks. Ristpuidust pinnad on oma atraktiivse välimuse ja väga hea kulumiskindlusega alternatiiviks senistele traditsioonilistele puitpindadele nii põrandakatete, seinakatete kui ka mööblipindadena.

Enne investeeringuid tootmise käivitamiseks tuleb kõigepealt leida sobivad tehnoloogilised võtted ja materjalid. Oluline on kaardistada kogu tehnoloogiline ahel ristipuidust pindade valmistamisel (ketaste lõikus ümarmaterjalist, veavaba kuivatamine, kujusse lõikus, liimine aluspinnale, lihvimine, viimistlemine), mida saab hiljem kasutada erinevate tootmisprojektide käivitamiseks. Prototüüpide valmistamise protsess võimaldab anda soovitusi eelnimetatud tehnoloogia rakendamiseks ristpuidust pindade tööstuslikuks tootmiseks. Projekt loob eeldused Eesti põranda, seinapaneelide ja mööbli plaatmaterjali tootjatele tuua turule uusi innovaatilisi tooteid, mis põhinevad odaval kohalikul toormel, kuid on tarbija silmis kõrge lisandväärtusega.

Projekti tulemus 

Projekti tulemusena on loodud ristpuidust pindade prototüübid (vajadusel korduvprototüübid), kirjeldatud tehnoloogilised operatsioonid ning välja töötatud soovitused tööstuslikuks tootmiseks. Lisaks on pindadega läbi viidud tarbijatestid, määramaks potentsiaalsete tarbijate ostuvalmidust ja hinnatundlikkust loodavatele toodetele.

Projekti kogumaksumus on 20 070,80 €
Projekti toetus on maksimaalselt 17 060,18 €

Projekti alguskuupäev: 01.09.2018
Projekti lõppkuupäev: 31.07.2019

Projekti tulemuste kokkuvõtted:

Kokkuvõte: On võimalik leida (ehitada) tehnoloogia, mille baasil rajada ettevõte, kus toodetakse seeriatoodanguna risti kiudu puidust täis katvaid pindu kasutades toormena materjali, mille alternatiivne kasutamine oleks kütte- või paberipuu. Sobivaid valmis masinaid automatiseeritud tootmiseks ei pakuta ning need tuleb lasta pakutavate standartmasinate põhjal antud töötluseks sobivaks ümber ehitada. Käsitööna on võimalik selliseid pindu luua ka standartsete masinatega (nagu projekti käigus tehti), kuid siin peab arvestama tootlikkuse piiranguga (ca 5 – 6 m2) valmis pinda ühe inimese kohta vahetuses.

Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi uuringud Eestis sisustusmessil (aprill 2019) ja Kölnis mööblimessil (jaanuar 2019), kus presenteeriti katseisikutele nii reaalseid toodete prototüüpe kui tootepilte. Uuringute käigus mõõdeti katseisikute pilguliikumist, näoväljendusi/emotsioone ja teadlikke hinnanguid toodete kvaliteedile ning võimalikule mõistlikule hinnale. 
Uuringutest selgus, et inimesed näevad üldjuhul tooteid erinevalt tulenevalt sellest, kas neid presenteeritakse reaalselt või piltide näol. Kui mööblitoodete puhul oli see erinevus suurem, siis ristpuitpindade puhul üllatuslikult väga suurt erinevust ei olnud. 

Jaga postitust:
Tsenter