Puidu- ja mööblitööstuse ülevaade 2018

Avaldatud: 14. juuni, 2019

2018. aasta oli puidu- ja mööblisektorile positiivne, kuna kasvasid käibe- ja ekspordinumbrid, siseturu ostujõud ning puitu kui toorainet hakati rohkem väärindama.

2019. aasta on alanud pisut tagasihoidlikumalt, sest paljudel sektori ettevõtetel on tellimused olnud alla tavapärast taset.

Puidutööstuse ülevaade 2018

Puidutöötlemisega tegeleb Eestis u 1100 ettevõtet, mis annab tööd u 18 000 inimesele. Puidutööstuse toodete valik oli lai  – alustades saematerjali tootmise ja töötlemisega ning lõpetades puitmajade, akende ja uste tootmisega. Rohkem hõivatuid on puidust aknaid ja uksi tootvas JELD-WEN Eesti AS-is, sae- ja höövelmaterjali ning liimpuittalasid tootvas Stora Enso AS-is ning parketti, pakendeid ja kaablitrumleid tootvas Asis Technomar & Adrem´is. Teiste suuremate ettevõtetena võib välja tuua puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmisega tegeleva AS-i Viljandi Aken ja Uks ning spooni- ja vineeritootjad UPM-Kymmene Otepää AS ning Balti Spoon AS. Puitlaastplaati toodab Repo Vabrikud AS ja puitkiudplaati Skano Group AS. Käibe poolest võib välja tuua Võrumaal saematerjali tootva AS-i Toftan ja aiamaju tootvad AS Palmako ja OÜ Harmet.

Positiivne trend on see, et rohkem on hakatud tooret väärindama ning välja müüakse kallimaid tooteid.

2018. aastal tegid puidutöötlejad käibe- ja ekspordirekordi, kuid kasv oli väiksem kui aasta varem. Eksport moodustas ligi kaks kolmandikku müügist. Peamisteks ekspordiriikideks olid 2018. aastal Rootsi, Norra ja Soome, kuhu eksporditi enam kui 40% kogumahust. Kõige enam kasvas eksport Soome 27% ja Norrasse 15%. Oluliselt nõrgem oli eksport Aasiasse vähenedes näiteks Hiinasse 20% ja Koreasse 13%.

Suurematest kaubagruppidest tõusis eriti hoogsalt kokkupandavate puitmajade müük, mis suurenes aastaga 22%. Lisaks oli tugeva kasvuga vineeri müük, mille eksport suurenes aastaga 31%.

Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud ettevõtjate ootused olid 2019. aasta kevadel võrreldes aasta varasemaga mõnevõrra tagasihoidlikumad. 57% küsitletud ettevõtetest olid tellimused allpool tavapärast taset. Samuti ei oodanud ükski ettevõte toodangu müügihinna tõusu. Põhilise toodangu kasvu piirava tegurina toodi välja nõudluse puudus.

Mööblitööstuse ülevaade 2018

Mööblitootmisega tegeleb Eestis rohkem kui 700 ettevõtet, mis annab tööd ligi 8000 inimesele. Töötajate arvu poolest asuvad suurimad mööblitootjad Põhja ja Kagu-Eestis. Suuremad mööblitootjad olid 2018. aastal pehmemööbli tootjad OÜ Fleming, AS Bellus Furniture ja Antsla Inno AS, büroomööbli tootja AS Standard, mööblidetailide tootja Flexa Eesti AS, puitmööbli valmistaja Gomab OÜ ning peamiselt magamistoa inventari tootev OÜ Delux.

Mööblitööstusel on viimastel aastatel olnud head ajad, kuna siseturg on kasvanud, mis on vähendanud vajadust eksportida.

2018. aastal kasvas mööblitööstuse müük ning ka eksport kasvas peale kahte langusaastat. Eksporditi rohkem kui 60% toodangust. Olulisemad eksportturud on endiselt Põhjamaad: Soome, Rootsi ja Taani. Suurem ekspordikasv oli Suurbritanniasse 32% ja Taani 18%.

Suurematest kaubagruppidest kasvas nii puidust magamistoa mööbli kui ka mööbliosade eksport kümnendiku võrra. Metallist kontorimööblit eksporditi isegi 27% enam võrreldes aasta varasemaga.

Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu tulemused näitasid, et 2019. aasta kevadel olid mööblitööstuse ettevõtted oluliselt negatiivsemalt meelestatud kui aasta varem. Veerandil ettevõtetest oli toodangu maht viimastel kuudel vähenenud ning kolmandikul olid eksporttellimused alla tavalise. Samas ei plaaninud keegi töötajate arvu vähendada ning pigem oodati hindade tõusu.

Kokkuvõte on koostatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi „Majandussektorite ülevaade 2018“ põhjal Majandusülevaade

Koostas: Merle Tsirk

Foto: Loov Interjööri epoksiidlaud TSENTRI päeval

Jaga postitust:
Tsenter