Millises Eesti maakonnas on kõige rohkem puiduettevõtteid?

Avaldatud: 6. veebruar, 2017

Kui palju on Eestis puiduettevõtteid ja kui palju on sealhulgas mööblitootjaid? Tegime kokkuvõtte Äriregistri andmete põhjal (vt tabel 1). Ettevõtete arvu poolest on esirinnas Harjumaa ja Tartumaa. Blogipostitust illustreerival kaardil on sinisega märgitud need TOP 6 maakonnad, kus puiduettevõtete arv on üle 80.

Kui vaatasime ettevõtete arvu 1000 elaniku kohta, saime auhinnalistele kohtadele Võru- ja Põlvamaa (vt tabel 2 ja joonised 1 ja 2). 

Tabel 1. Puiduettevõtete (sh mööblitootjate) arv maakondades
 

Tabel põhineb Äriregistri puidutöötlemise EMTAK 16 ja mööblitootmisega EMTAK 31 tegelevate ettevõtete 2015 aasta andmetel (väljavõte 28.09.2016). 

Tabel 2. Puiduettevõtete arv 1000 inimese kohta (sh mööblitootjate arv 1000 inimese kohta)

Märkus: Kasutatud on Äriregistri puidutöötlemise EMTAK 16 ja mööblitootmisega EMTAK 31 tegelevate ettevõtete 2015. aasta andmeid (väljavõte 28.09.2016) ja 01.01.2017 Rahvastikuregistri andmeid. Tabel ei näita täpset hetkeseisu, kuid annab ülevaate sellest, millistes maakondades on puidutööstus prioriteetne tegevusvaldkond.

Joonis 1. Puiduettevõtete ja sh mööblitootmisettevõtete arv maakonniti 1000 inimese kohta võrreldes Eesti keskmise väärtusega.

Joonis 2. Puiduettevõtete ja sh mööblitootmisettevõtete arv maakonniti 1000 inimese kohta võrreldes mediaaniga. Mediaan on arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju.

Mediaan on puiduettevõtete puhul 1,62 (Saaremaa) ja mööbliettevõtete puhul 0,58 ettevõtet 1000 inimese kohta (Raplamaa).

Loe lisaks Millist töötajat on aastal 2024 Eestis vaja ja millist mitte

Jaga postitust:
Tsenter