Puidutööstuses on tarneahela standardid väga olulised. Thermory kogemuslugu

Avaldatud: 15. august, 2022

Mida peab puiduettevõtja või mööblitootja teadma kvaliteedisüsteemidest, -juhtimisest ja -standarditest? Mis on PEFC ja FSC ja millised on valdkonnas vajalikud setifikaadid?

Loe ülevaadet puiduettevõtjatele olulisest kvaliteedijuhtimisest. Oma kogemusi jagavad ka AS Thermory ja AS Barrus kvaliteedijuhid. Kvaliteedijuhtimine ja kvaliteedisüsteemid

Kvaliteedijuhtimine – AS Thermory kogemuslugu

Liivi Viin, AS Thermory kvaliteedi- ja keskkonnajuht

Paljudes ettevõtetes on kvaliteedi ja keskkonnajuhtimine eraldi inimeste töö, meil on need valdkonnad ühendatud. Mina kvaliteedi-ja keskkonnajuhina koordineerin läbi maatriksjuhtimise ka kolme tehase kvaliteedispetsialistide tööd.  Nad raporteerivad tehase juhtidele, aga kvaliteedialane töö käib minu kaudu.

Kvaliteedijuhi töös võime laias laastus eristada kahte valdkonda: kvaliteedijuhtimise süsteemid ja toote kvaliteediga seonduv.

Kvaliteedijuhtimissüsteemid juhinduvad enamasti ISO seeria standardite nõuetest (näiteks ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).  Siia kuuluvad näiteks reeglid dokumentatsioonile,  siseaudititele, töö eesmärkide ja nende täidetusega, parendustegevused, juhtkonnapoolsed ülevaatused ja muu selline. See töö on suures osas minu teha ja vastutada.

Kvaliteedijuhtimisega on nii, et ettevõte kehtestab ise oma protsessid ja protseduurid ja siis on kvaliteedijuhi töö koolitada välja ettevõtte inimesed ja kvaliteedi eest vastutajad.

ISO sertifikaadi saamine – see on mõnes mõttes lihtne. Võiks osta standardi ja läbida koolituse. Näiteks Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuses on selliseid koolitusi, mis tutvustavad standardi nõudeid ja kus antakse suuniseid juurutamiseks. Siis tuleb hakata neid asju vaikselt tegema, mida standard nõuab. Eestis on mitmeid konsultante ja firmasid, kes juhendavad, õpetavad ja näitavad. Kui dokumentatsioon on koostatud, inimesed koolitatud, protsessid sisse seatud ja nende toimivust kontrollitud siseauditite käigus, siis võib kutsuda akrediteeritud sertifitseerija ja loota sertifikaadi saamisele.

Tegelikkus nii lihtne ei ole, alguses ei oska standardi nõudeid tõlgendada, dokumentide loomine ei ole lihtne, organisatsiooni protsesside kohta saadav informatsioon on vasturääkiv, inimestel ei ole aega ja muu selline. Lisaks ei ole standardites kasutatav sõnavara igapäevatöös kasutusel, näiteks nagu dokumenteeritud informatsioon, juhtpõhimõtted, huvipooled, väljundid, aspektid, mittevastavused ja muu selline.

Aga kui ISO sertifikaatidest rääkida, siis mulle tundub, et need hakkavad juba oma tähtsust kaotama. Nad peavad ettevõttel küll olemas olema, aga nad ei mängi enam sellist rolli nagu 10 aastat tagasi. 

Puidutööstuses on olulised jätkusuutliku metsanduse standardid FSC ja PEFC. Nende kaubamärkide kasutamine tootel näitab, et nendes kasutatud puit pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest. Need 2 standardit on sarnased, aga samas peab täpselt teadma, mis on ühes teistmoodi kui teises. Ettevõttel peab olema pidev ülevaade, kui palju tal on sees sertiftseeritud materjali ja kui palju ta saab tooteid sertifitseerituna müüa. Vastavust ka nende standardite nõuetel peab kvaliteedijuht pidevalt jälgima.

Puidutööstuses on tarneahela standardid väga olulised, see on kindlasti erinev teiste sektorite kvaliteedijuhi tööst. 

Toote kvaliteedi tagamine on teine suurem valdkond. Ettevõte peab määratlema nõuded oma toodetele, ta peab teadma, mida tema kliendid ootavad ja vajavad ja ta peab ka pidevalt jälgima kliendi rahulolu. Kui toota midagi, mis endale meeldib, aga mida keegi osta ei taha, siis pole see ju majanduslikult mõttekas. Tootmisprotsessid peavad olema stabiilsed ja kontrollitud, kvaliteedijuht analüüsib tootmisest saadud andmeid ja hindab, kas oleks vaja rakendada mingeid meetmeid.

Puidul võib esineda erinevaid looduslikke defekte, mis siis kas ei ole visuaalselt kenad vaadata või võivad mõjutada ka toote ohutust. Oksad ja lõhed on ühed suuremad looduslikud murekohad toodetel. Oks võib olla terve oks või surnud oks, ta võib olla liblikoks, sarvoks, must oks, oksalõhedega oks, kooroks, mädaoks, sissekasvanud oks, serva või kandioks jne.

Lõhed võivad olla pinnalõhed, otsalõhed, rõngaslõhed jne. Puiduliigiti võivad ka neil esinevad defektid erineda. Mis on tootel lubatud ja mis mitte, on näidatud sorteerimisjuhistes või kvaliteedireeglites, neid dokumente peab ka pidevalt üle vaatama ja uuendama.

Kuna puit on kallis looduslik materjal, siis ei ole mõistlik kõiki defekte välja sorteerida ja vahest peab kliendile selgitama, et puidul ongi oksad ja kui neid näha ei taha, siis võiks osta plastmasstoote. Kliendikaebusi ikka esineb ja nendega peab töötama – kas kaebus on õigustatud, kus ja miks kahjustus on tekkinud, mida peaks tegema, et nende taasteket vältida. Kvaliteedijuhi roll on veapõhjuste analüüs, trendide monitoorimine, suhtlus müügiosakonnaga, koolitamine ja suuremate reklamatsioonide korral ka suhtlus kliendiga.

Suur tegevusvaldkond on sisemised kvaliteedikulud – kui palju läheb tooret või tooteid praaki tootmise käigus ja mis põhjustel.

Kõiki kvaliteediga seonduvaid võtmenäitajaid monitooritakse ja raporteeritakse juhtkonnale igakuiselt, nende andmete kogumine ja esitamine on kvaliteedijuhi töö.

Thermory toodab ehitusmaterjale ja neile kehtivad ranged nõuded, neid kõiki peab teadma ja järgima. Vastavusdeklaratsioon näitab, millistele nõuetele toode vastab ja vastavusdeklaratsiooni alusel tähistatakse tooted CE märgisega.

Töötajate väljaõpe käib meistrite kaudu. Otsene juht juhendab, mida jälgida, kuidas kvaliteeti hinnata, millised on ettevõtte poolsed nõuded. Meil on osad masinad optiliste skänneritega, mis automaatselt praagivad välja, aga osa jääb ikkagi töötajate kontrollida..

Kvaliteedijuhi muud ülesanded: kirjadele vastamine, suhtlemine ettevõtte teiste osakondadega, raportite ja aruannete koostamine, koolituste korraldamine, siseauditite läbiviimine ja välisauditite vastuvõtmine.

Suur osa kvaliteedjuhi tööst möödub juhendeid kirjutades. 

Thermorys juurutame sellel aastal ISO 9001, 14001 ja 45001nõuetele vastavad juhtimissüsteemid meie kolmes tehases Lool, Reolas ja Kastres.

Kokkuvõtteks: vaatamata töö pingelisusele on see ikkagi üks parimaid ameteid!

AS Thermory,  maailma suurimaid termopuidu ja saunamaterjalide tootjaid: 

Teades, kui kaua võtab aega metsade ja ökosüsteemide taastumine, oleme loodusvarade säästliku kasutamise ja keskkonnakaitse veendunud pooldaja. Me suhtume puitu suure vastutustundega. Meie puitmaterjal on hoolikalt kontrollitud ja pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest, ent mitte kunagi ohustatud metsadest, troopilistest- või vihmametsadest. Väljastpoolt Euroopa Liitu pärineva materjali seaduslikkust ja päritolu kontrollitakse Euroopa Liidu puidumääruse nõudeid järgides. Thermory toodetel on lubatud kasutada järgnevaid kaubamärke:

·       Nordic Swan Ecolabel ehk Põhjamaade Luigemärk (vastavalt tellimusele)

·       FSC® (vastavalt tellimusele)

·       PEFC (vastavalt tellimusele)

·       CE

Kogemuslugu on osa Liana Allase koostatud õppematerjalist: Kvaliteedijuhtimine ja kvaliteedisüsteemid

Foto: Thermory Reola kontoriruumid Thermory Reola kontor – Thermory

 

 

Jaga postitust:
Tsenter