Puiduvaldkonna esmatasandi juhtide koolitusprogramm jätkub

Avaldatud: 9. jaanuar, 2020

Täna algas Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER puiduvaldkonna töötajate arenguprogrammi teine osa – töö korraldamine puiduettevõttes.

On väga rõõmustav, et programmi jätkasid kõik, kes läbisid programmi 1. osa „Inimeste juhtimine puiduettevõttes“. Koolitusgrupis on 20 õppurit 11 erinevast Lõuna-Eesti ettevõttest, õppetöö toimub töötamise kõrvalt 3-4 päeval kuus. Kõige rohkem õppijaid käib Otepää ettevõttest UPM-Kymmene Otepää OÜ ( 8 inimest), kõige kaugem õppija tuli koolitusele Karksi-Nuiast Viljandimaalt.

Tagasiside esimesele koolitusblokile oli väga positiivne. Ajal, kui masinate võimsused on samad, saab ettevõttele määravaks nende inimeste võimekus, kes masinatega töötavad. Meeskond, kus on suhted korras, suudab rohkem ja paremini.

Aastase koolitusprogrammi esimese osa teemadeks olid trendid puidutööstuses, ettevõtte majandamise põhialused, töötamisega seotud õigusaktid, tööturg ja tööalase karjääri planeerimine, suhtlemisoskused, meeskonnatöö ja juhi roll meeskonnas ning esinemisoskused. Programmi teises osas on teemaks töökorraldus puiduettevõttes ja kolmas osa võimaldab uuendada puidutehnoloogia põhiteadmisi. Koolituse lõpetab õppereis Läti ja Leedu puidutöötlemise ettevõtetesse.

Arenguprogrammis osalevad puiduvaldkonnas töötavad inimesed. Teemade valik ja sisu on sündinud koostöös projekti partnerorganisatsioonidega Lätist, Leedust, Saksamaalt ning oma sisendi on andnud Kagu-Eesti Puiduklastri ettevõtjad.

On igati tervitatav, et lisaks kooli töötajatele annavad oma panuse  ka ettevõtjad – käimasoleva tsükli üks koolitaja on Lasva Liimipuidu AS juht Juho Toomik.

Projekti tegevusi rahastab EL haridusprogramm Erasmus+.

Rohkem projektist: https://www.skilled-up.eu/; https://tsenter.ee/projektid/erasmus-skilled-up/ ja koolitusest: https://tsenter.ee/arenguprogramm_puidusektori_tootajatele/

Astrid Org,  projektijuht

 

Jaga postitust:
Tsenter