Puiduvaldkonnas töötavaid inimesi on kõige rohkem Võrumaal

Avaldatud: 17. aprill, 2019

Eelmisel aastal tegime blogipostituse Eesti mööblisektorist. Käesolevas blogipostituses vaatame Eesti puidutööstust ja seal töötavate inimeste arvu maakondade lõikes.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2017. aasta majandusülevaatest* loeme, et puidusektor on Eesti majanduses üks olulisemaid sektoreid. Puit on Eesti majanduse jaoks oluliseks loodusressursiks, mis on tähtis väliskaubandusbilansi tasakaalustaja. Kokku annab puidutööstus ligi viiendiku töötleva tööstuse lisandväärtusest. Puidutööstuse toodete valik on lai, alustades saematerjali tootmisest ja töötlemisest ning lõpetades puitmajade, akende ja uste valmistamisega. Statistikaameti andmetel mõjutasid veebruaris 2019 ekspordi kasvu kõige rohkem puit ja puittooted.

Vaadates otsa tänastele regionaalsetele ja tööjõudu puudutavatele väljakutsetele, uurime millistes maakondades on puidu töötlemine suurema kaaluga.

Järgnevas tabelis on toodud puiduvaldkonna ettevõtete, nendes töötavate inimeste ja maakonna elanike arv ning puiduvaldkonnas töötavate inimeste arv 1000 elaniku kohta. 

Maakond Puiduettevõtete arv** Töötajate arv** Puiduettevõtete arv*** Töötajate arv*** Elanike arv**** Puiduvaldkonnas töötajaid 1000 in kohta**
Harjumaa 171 3810 206 4016 610468 6,2
Tartumaa 112 2038 141 2222 154819 13,2
Pärnumaa 69 1113 98 1320 87681 12,7
Viljandimaa 35 937 41 1026 47563 19,7
Lääne-Virumaa 54 785 68 923 60694 12,9
Võrumaa 50 863 66 919 36897 23,4
Valgamaa 28 531 33 597 29571 18,0
Jõgevamaa 29 545 37 576 29544 18,4
Raplamaa 29 508 39 563 33774 15,0
Järvamaa 30 480 36 560 31082 15,4
Saaremaa 28 361 40 449 33925 10,6
Ida-Virumaa 25 397 31 446 142562 2,8
Põlvamaa 33 396 43 424 25655 15,4
Läänemaa 11 310 12 311 21174 14,6
Hiiumaa 5 50 10 76 9580 5,2
Kokku 709 13124 901 14428 1354989 9,7

 

Puiduettevõtete arv ja seal töötavate inimeste arv on ettearvatult suurim Harju- ja Tartumaal. Vaadates puiduvaldkonnas hõivatute arvu maakondade kaupa, näeme, et pilt muutub ja liidriks tõuseb Võrumaa.

Puiduvaldkonna ettevõtetes (põhitegevus puit) töötavate inimeste arv 1000 elaniku kohta maakonnas on toodud järgmisel kaardil:

Taaskord on TOP-is Võrumaa (vt ka mööblitööstuses töötavate inimeste arvu maakonniti). Suure panuse annavad siinkohal suured tegijad AS Barrus ja AS Toftan, kus töötavad ligi pooled Võrumaa puiduvaldkonna töötajatest.

Puiduvaldkonnas töötajaid on rohkem ka Viljandi-, Jõgeva ja Valgamaal. Viljandimaal on pooled valdkonna töötajatest haaratud kahes suuremas: OÜ Eesti Höövelliistus ja OÜ Dold Puidutööstuses. Valgamaal on suurim tööandja UPM-Kymmene Otepää AS ja Jõgevamaal AS MO-Puit Jõgeva.

Algandmed:

*Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2017. aasta majandusülevaade https://www.mkm.ee/sites/default/files/majandusulevaade_2017.pdf

**Statistika põhineb Äriregistri andmetel seisuga sept 2018. Andmete aluseks on kõik EMTAK 16 ettevõtted, kus puiduvaldkond on põhitegevus. Valitud on ainult need ettevõtted, kus on vähemalt 1 töötaja, välja on jäetud likvideerimisel ja pankrotis olevad ettevõtted.

***Statistika põhineb Äriregistri andmetel seisuga sept 2018. Andmete aluseks on kõik EMTAK 16 ettevõtted, kus puiduvaldkond on märgitud kas põhi- ja kõrvaltegevusena. Valitud on ainult need ettevõtted, kus on vähemalt 1 töötaja, välja on jäetud likvideerimisel ja pankrotis olevad ettevõtted. 

****Inimeste arv maakonniti on seisuga 01.01.2018 (Statistikaamet)

Autor. Hille Lillemägi, hille@tsenter.ee

 

Jaga postitust:
Tsenter