Puitmaterjalide omadused

Avaldatud: 12. juuni, 2020

1. Puidu niiskus

 • Niiskuse olek puidus
 • Puidu hügroskoopsus ja tasakaaluniiskus
 • Puidu tihedus
 • Temperatuuri ja niiskuse mõju puidu tugevusele
Tasakaaluniiskuse diagramm
Id-diagramm

2. Puidu termilise töötluse tehnoloogia

 • Termilise töötluse meetodid
 • Termiline töötlus avatud basseinides
 • Puidu läbikuumutamine

3. Puidu termiline töötlemine ekspluatatsiooniomaduste muutmiseks

 • Termilise töötluse faasid ja liigitus
 • Füüsikalis-keemilised protsessid puidu termotöötlusel
 • Termotöötluse mõju puidu omadustele
 • Termopuidu kasutusvaldkonnad

Uurimistööd:

Kuidas tõsta lepapuidu kasutusvõimalusi mööbli tootmisel

Erinevate viimistlusmaterjalide vastupidavus

Jaga postitust:
Tsenter