Obeya ehk sõjaruum

Mis on Obeya?

Obeya on ruum, mis on loodud selleks, et töötajad pääseksid oma kontoritest ja kabinettidest kuhugile ühisesse ruumi, kus nad saavad kohtuda, arutada olulisi teemasid ja lahendada pakilisi probleeme. Seetõttu kutsutakse seda ruumi ka vahel “sõjaruumiks“. Obeya idee on kaotada tõkked, soodustamaks töötajaid koostööle ja teabe jagamisele. Obeyad on kõige tõhusamad, kui need on loodud ja sisustatud üksikute probleemide lahendamiseks või konkreetsete projektide väljatöötamiseks. Ideaalis pakuvad nad massiivset visuaalset teavet, et muuta ka protsess sujuvamaks ja tõhusamaks.

 

Näiteks võib tootmise ohutuse suurendamist sooviv ettevõte kokku kutsuda insenere, et arutada uute ja turvalisemate masinate muretsemist, kaasata tööohutuseksperte, et vaadata läbi käimasolevad ohutusprobleemid, kuulata üle tööliste ettepanekud ning mured jne.

Selles obeyaruumis võidakse seintel kuvada diagramme, pilte, kaarte ja palju muud infot murede edastamiseks koos tahvlite ja muude materjalidega, mis võimaldavad töötajatel koos lahendusi leida.

Obeya on tavaliselt avatud kõigile asjassepuutuvatele töötajatele kohtumisteks ja aruteludeks. Mõned ettevõtted võivad kiirete värskenduste jaoks kavandada seal igapäevaseid kohtumisi, teised kasutavad seda ruumi iganädalasteks koosolekuteks. Projektijuhtidel võib seal isegi ajutine töökoht olla.

Mis infot kuvada selles ruumis?

Arvestades, et iga ettevõte on erinev ei näe kaks obeyat välja samamoodi, kuid on mõned läbivad elemendid.

  • Diagrammid, graafikud ja joonised (mis tavaliselt kujutavad projekti edenemist, verstaposte, ajakavasid ja muid õigeaegseid andmeid).
  • Laud ja/või lauad projektijuhtidele.
  • Kõik muu, mida ettevõte vajab strateegiliste probleemide lahendamise hõlbustamiseks, sealhulgas reaalajas kuvamine, arvutisüsteemid ja palju muud.
Probleemide lahendamine Obeya ja PDCA- abil.

Obeya edendab kiiremat ja efektiivsemat probleemide lahendamist, kiirendades PDCA (Plan-Do-Check-Act) protsessi.

PDCA tsükli jaotus.

  • Planeerige: määratlege probleem ja töötage välja võimalikud lahendused.
  • Tehke: rakendage pakutud lahendus.
  • Kontrollige: hinnake tulemusi, kas lahendus töötab.
  • Toimige: kui probleem ei saanud lahendust, pöörduge tagasi planeerimisetappi. Kui mure sai aga lahenduse, siis tehke uus töömeetod reegliks ja rakendage sama kogu tootmises.

Selle asemel, et päevade või nädalate jooksul suhelda osakondade vahel, koondab obeya peamisi otsustajaid, et viia ellu PDCA tsükkel ning kiiresti lahendus välja töötada.

Obeya ruumi eelised

Obeyat kasutavatel ettevõtetel võib olla mitmeid eeliseid. Nende hulka kuuluvad:

  • Tõhusus- projekti juhtrühm saab aega kokku hoida, koondades kasuliku visuaalset materjali, vajaliku teavet ja elulised ressursid ühte kohta.
  • Fookus-võtmemeeskonna liikmete samasse ruumi soodustab arutelu, seega projektijuhid saavad keskenduda õigetele küsimustele.
  • Koostöö-obeya soodustab keskkonda, kus töötajad saavad teha koostööd reaalajas, mitte e-posti teel või kiirkohtumistel.
Milline on Obeya ja Toyota suhe?

Toyota on kommunikatsiooni parandamiseks ja sujuvamaks muutmiseks kasutanud Obeya lähenemist integreeritud projektijuhtimisvahendina, eriti tootearenduses. Nagu kontseptsioon sarnaselt traditsioonilistele “sõjaruumidele”, sisaldab obeya tavaliselt visuaalseid diagramme ja graafikuid, mis kujutavad programmi ajakava, verstaposte, senist arengut ja tehniliste probleemide vastumeetmeid.

Arvestades rõhuasetust kommunikatsiooni parandamisel ja tõhususe suurendamisel, pole üllatav, et obeya on üks Toyota tootmissüsteemi alustalasid.

Lean tootmine, mis on Toyota tootmissüsteemi lahutamatu osa, keskendub raiskamiste kõrvaldamisele ning töövoogude, protsesside ja protseduuride standardiseerimisele kogu rajatises. Toyota kasutas tööriistu, et saada üheks imetletuimaks autofirmaks maailmas.

Obeya hõlbustab tõhusat ja õigeaegset suhtlemist Toyotaga, ilma et tuleks kasutada vaevalisi kohtumisi, lõputuid e-posti kette ja töömahukat otsustusprotsessi. See on eriti kasulik tootearendusetapis, kui töötajad kogunevad, et arutada disainierinevusi, tehnilisi probleeme, edasimineku eesmärke ja palju muud.

Randi Sepping, Randi@tsenter.ee

Allikas: https://www.graphicproducts.com/articles/obeya-in-the-workplace-an-overview/

Kõik Lean-juhtimisega seotud postitused

Jaga postitust:
Tsenter