OEE

Mis on OEE?

OEE (seadme üldine efektiivsus) on „parimate tavade” mõõdik, mis määratleb produktiivse ja planeeritud tootmisaja protsendi. OEE skoor 100% tähistab täiuslikku tootmist – praagivaba tootmine võimalikult kiiresti ning ilma seisakuid tegemata.

OEE on kasulik nii etalonina kui ka lähtetasemena.

Etalonina kasutades on selle abil võimalik võrrelda erinevaid tööstuseid ning ka erinevate vahetuste töövõimekust. Kui kasutada OEE arvutust lähtetasemena näitab see ära kas aja jooksul tehtud muudatused ettevõttes on tootmisefektiivsust parandanud või mitte. Jah mingi ülevaate saab ka võrreldes ettevõtte käibenumbreid aga suured numbrid ei näita pahatihti kas tööd tehti ka kuluefektiivselt.

Mida peetakse „heaks“ OEE skooriks?

 

 • OEE skoor 100% on täiuslik tootmine. Kvaliteetse kauba/teenuse tootmine maksimaalse kiirusega ilma seisakuaegadeta.
 • OEE skoori 85% loetakse maailmatasemeks. Paljudele ettevõtetele on see pikaajaline eesmärk.
 • OEE skoor 60% on tootjatele üsna tüüpiline, kuid näitab, et arenguruumi on veel palju.
 • OEE skoor 40% ei ole sugugi haruldane nende tootmisettevõtete jaoks, kes alles hakkavad oma tootmist jälgima ja parandama. See on madal tulemus ja enamikul juhtudel saab seda hõlpsalt parandada süvenedes ettevõtte murekohtadesse ja viies sisse mõned lihtsad muudatused (näiteks kõrvaldades mõne kriitilise pudelikaela).
 
Kuidas arvutada oma ettevõtte OEE skoori?

OEE = Masinate kasutatavus × Jõudlus × Kvaliteet

Teeme ühe näite:

Masina kasutatavus-   Päevas planeeritud tööaeg 450 minutit.

                                    Tegelikult töötas masin 370 minutit (rikked, seadistused jne).

                                    Kokku 370/450 = 0.822 (82,2 %)

Jõudlus                        Päeva jooksul (370 min) võimalik toota 3700 detaili (10 detaili minutis)

                                    Päeva jooksul toodeti 3100 detaili

                                    Kokku 3100/3700 = 0.838 (83,8 %)

Praak                           Päeva jooksul toodeti 3100 detaili

                                    Sellest kvaliteetseid 3090 ja praaki 10 detaili

                                    Kokku 3090/3100 =0.997 (99.7 %)

Kokku selle töökoha OEE 0,822 * 0,838 * 0,997 = 0,687 (68,7%), seega arenguruumi veel on…

 

 

Mis mõjutavad neid kolme tegurit? Kasutatavuse toovad kindlasti alla masinate rikked ja pikad tootevahetusajad. Jõudlust mõjutavad madal tootmiskiirus (masin töötab aeglasemalt kui maksimaalne võimsus lubab) ning tühikäigul töötamine. Kvaliteediprobleemide põhipõhjusteks on kas siis protsessi vead või seadme puudulik seadistusoskus.

Täiuslik tootmine

Varem kirjeldati OEE skoori 100% kui täiuslikku tootmist- võimalikult kvaliteetsete toodete tegemine kiiresti, ilma seisakuajata. Seostame selle ideaalse tootmise mõiste OEE arvutamisega:
• Ainult kvaliteetsete osade tootmine… tähendab 100% -list kvaliteediskoori
• Nii kiiresti kui võimalik… tähendab jõudlusskoori 100%
• Ilma seisakuteta … tähendab kasutatavuse skoori 100%

Reaalselt on selliste numbrite saavutamine tootmises üsna võimatu.

OEE on suurepärane tööriist juhtidele, kuid tootmistöötajate jaoks võib see olla pisut abstraktne. Tavatöötajad saavad kõige paremini hakkama siis, kui neile antakse reaalajas eesmärke, mida on lihtne tõlgendada ja mis on väga motiveerivad. Hea näide tootmise mõõdikute efektiivse komplekti kohta on allolev.

 • Sihtmärk- reaalajas tootmiseesmärk, mis põhineb kavandatud tootmismääral.
  • Tegelik – tegelik toodangu arv.
  • Tõhusus – eesmärgi ja tegeliku tootmise suhe. Protsentuaalselt, kui kaugel me oma tootmisega oleme või kui maha me oma eesmärgist jäänud oleme.
  • Seisakuid – summeeritud planeerimata seisakuajad meie tootmises. See näitab juhtidele ära mis probleemidele peaks tähelepanu pöörama.

OEE arvutuse kohapealt loe kindlasti ka seda blogipostitust.

https://tsenter.ee/kuidas-saada-ulevaade-seadmepargi-voimekusest/

Randi Sepping, Randi@tsenter.ee

Allikas: https://www.leanproduction.com/oee.html

Kõik Lean-juhtimisega seotud postitused
Jaga postitust:
Tsenter