Sisenemine Soome mööbliturule: turu analüüs

Avaldatud: 6. juuni, 2017

Lühikokkuvõte artiklist “Entering the Finnish Furniture Market: Market Analysis”

Haile Behailu, 8.03.2017

Täismahus artikkel: Entering the Finnish Furniture Market: Market Analysis

Sisenemine Soome mööbliturule: turu analüüs

Soome mööbliturg on väike ning mööbli tootmise ning tarbimise kasv on vähenenud viimase kaheksa aasta jooksul. Soome mööbli import on samal tasemel, mis aastal 2008. Peamiselt impordivad Soome mööblit Rootsi, Poola, Hiina ning Balti riigid sealhulgas ka Eesti. Konkurents ettevõtete vahel on tihe ning domineerivad on mõned suurettevõtted, kes on ka rohkem kasumlikumad kui väikse- ja keskmise suurusega ettevõtted. Selle peamiseks põhjuseks on turustuskanalite valik. Üldiselt eelistavad mõlemad, nii väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted kui ka suurettevõtted, otsemüügikanaleid. Sageli kasutatakse ka kaudseid müügikanaleid nagu jaemüüjad ning müügiagendid, kui turg on kaugel ja võrdlemisi väike. Koostöö majanduslike vahendite tõhusama kasutamise eesmärgil, eriti suurettevõtete vahel, on suurenenud. Suurettevõtted turustavad ka kodumaiste ja välismaiste väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete mööblit.

Üldiselt Soome mööbliturg on küll väike, kuid on hakanud aastast 2015 järk-järgult kasvama, kuna Soome majandus on jõudmas seisakust välja ning tarbijate usalduse tõus on elavdanud taas elamu ja büroode ehitust.

Soome turule sisenemine on madalate investeerimis- ja juhtimiskuludega ning riskiga. Eksportida saab kahel viisil: toote-teenuse eksportimine otse lõpptarbijale või läbi vahendaja. Otse lõpptarbijale eksportimine on lihtsam viis luua pikaajalisi suhteid klientide ja müüjatega. Kui ettevõttel on aga juba piisavalt kogemusi ning soovitakse turustada suuremaid mahtusid, võib valida eksportimise läbi vahendaja. Üldiselt on mõlemad eksportimise variandid head valikud – otse lõpptarbijale eksportimine on lihtsam ja ohutum viis ning läbi vahendaja eksportimine on parem viis kasvamiseks, kuid nõuab rohkem ressursse.

Märkus: Kuna antud uuringu peamine eesmärk oli Askala OÜ-le teha turuanalüüs, et aidata neid rahvusvahelistumise protsessis, siis uuringus tehtud soovitused ja järeldused põhinevad konkreetsel turusituatsioonil ning Askala OÜ eelval kogemusel.

Tõlkis: Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Jaga postitust:
Tsenter