Epoksiidvaigu valamise koolitus

28.03 ja 01.04.2022 toimub TSENTRIS koos Loov Interjööri esindajaga epoksiidvaigu valamise 2-päevane koolitus, kus iga osaleja valmistab endale isikliku serveerimislaua.

Koolitus on tasuline ja maksab osalejale 150 eurot. See sisaldab kõiki materjale ja tarvikuid ning lõunat.

Toimumise aeg: 28.03 ja 01.04.2022  kl 09.00 – 16.00. 

Epoksiidvaigu valamise koolitus – serveerimisalus

Koolituse aeg: 28.03.2022 ja 01.04.2022 kell 9.00 – 16.30

Sihtrühm: puiduvaldkonna töötajad; erineva haridustaseme- ja töökogemusega puiduvaldkonnas töötajad või tööotsijad.

Grupi suurus: 8 inimest

Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutöö valdkonnas

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
– teab epoksiidvaigu ettevalmistuse etappe ja materjali koostist;
– oskab vaigu kasutamiseks ette valmistada töösegu ja kasutada õigeid töövahendeid;
– tunneb vaigu valamise tehnoloogilisi ning järeltöötlemise protsesse;
– teab töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid;
– tunneb kvaliteedinõudeid;
– oskab valmistada vastavalt etteantud juhistele väiksema toote.

Õppe sisu:
Auditoorne töö: 2 tundi
– Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded epoksiidvaigu kasutamisel
– Eposkiidvaikude liigitus ja materjali valiku põhimõtted
– Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendid
– Kvaliteedinõuded vaigu valamisel, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine

Praktiline töö: 14 tundi
– Puitmaterjali ettevalmistus
– Tööohutusnõuded käsiseadmete kasutamisel
– Epoksiidvaigu töösegu ettevalmistus ja valamine
– Järeltöötlus pindade ettevalmistamiseks
– Viimisltusprotessid kvaliteetse pinna saavutamiseks

Koolitajad:
Jörgen Dobris – VKHK puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER arendusjuht
Uku Vislapuu – ettevõtte Loov interjöör OÜ esindaja

Õppekava
Registreerimine

 

Lisainfo ja registreerimine Jörgen Dobris, jorgen@tsenter.ee, tel 5855 7378

 

Jaga postitust:
Tsenter