Roheleppe mõju puidu- ja mööblitööstusele

Ettevõtlusnädala üritus

Aeg: 8. okt kl 14 – 17

Koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses TSENTER ja veebiülekandena

Kellele

Metsandussektori töötajad, puidu väärindajad (puidu- ja mööblitööstus), metsaomanikud, avaliku sektori esindajad

Millest räägime

Euroopa on seadnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Selle aasta juulis võttis Euroopa Komisjon vastu ettepanekute paketi, mille eesmärk on saavutada 1990. aastaga võrreldes 55%line kasvuhoonegaaside vähenemine 2030. aastaks.    

Kliimapaketi ettepanekud mõjutavad oluliselt ka puidu- ja metsandussektorit. Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi peaks EL seadma eesmärgiks saavutada 2035. aastaks maakasutus-, metsandus- ja põllumajandussektoris kliimaneutraalsuse. ELi metsastrateegia eesmärk on parandada ELi metsade kvaliteeti, kvantiteeti ja vastupanuvõimet. Sellega toetatakse metsamajandajaid ja metsapõhist biomajandust ning hoitakse samal ajal metsa ülestöötamine ja biomassi kasutamine kestlikul tasemel ja säilitatakse elurikkust. Samuti esitatakse selles kava kolme miljardi puu istutamiseks Euroopas aastaks 2030.  

Seminaril anname kasulikku informatsiooni selle kohta, kuidas Euroopa Liidu rohelepe mõjutab puidusektori tulevikutrende ja millised olulisemad muudatused on ees ootamas.

  • Ülevaade, olulistemast muudatustest, mis on seotud uue „Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus ehk LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry“ määrusega.
  • Mida ettevõtja peaks kliimapaketiga seoses arvestama või tegema. 
  • Ohud, mis ettevõtjatel tuleks, kui jätkavad samamoodi.
  • Uuenenud majandusmudeli võimalused mööbli- ja puidusektorile.

Päevakava

13.30 – 14.00 Kogunemine, lõuna.

14 – 14.15 Avasõnad – Euroopa kliimapaketi mõju ja võimalused, Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht.

14.15 – 14.45 Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi Eluslooduse üksuse asekantsler. Ülevaade kliimapaketi „Eesmärk 55“ mõjust mööbli ja puidutöötlejatele.

14.45 – 15.00 Siim KuresooEestimaa Looduse Fond. Kliimapaketi mõju Eesti loodusele.

15.00 – 15.20 Henrik VäljaEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Puiduettevõtjate vaade kliimapaketi võimalikule mõjule sektoris.

15.20 – 15.35 Kaspar Põder, Single.Earth. Kliimaneturaalsus kui võimalus digitaliseerida loodus ja kompenseerida oma CO2 jalajälge.

15.35 – 15.40 Sirutuspaus.

15.40  – 16.10 Sanna Kontinen, Manager, Environmental Affairs, UPM Plywood. Soome näide jätkusuutlikkust puiduettevõtlusest (sünkroontõlge).

16.10 – 17 Paneeldiskussioon: Marku Lamp, Siim Kuresoo, Henrik Välja, Kaspar Põder, Keit Kasemets, Sanna Kontinen.

Üritust modereerib Mirjam Mõttus.

Üritusele registreerimine toimub SIIN. Kohapeal TSENTRIS osalemiseks saab registreeruda kuni 5. oktoobrini. 

Jälgime Eesti epidemioloogilist olukorda ning tagame külalistele vajalikud kaitse- ja desinfitseerimisvahendid. Üritusele tulles ole terve ja ära unusta oma COVID tõendit. 

Korraldajad: SA Võrumaa Arenduskeskus, Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskus, Võrumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER, Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Lisainfo: hille@tsenter.ee tel +372 5302 5373

Märkus: Kõigile, kes on veebi teel osalemiseks registreerunud, on saadetud osalemise link. Kui te pole linki saanud, siis vaadake rämpsposti või andke teada hille@tsenter.ee tel +372 5302 5373.

Jaga postitust:
Tsenter