Töötajate mõjutamise oskused tootmisettevõtte juhi töös

Töötajate mõjutamine. Design by Tauno Erik
  • Su töötaja on jätnud asjad tegemata ning toob sulle sada põhjust, miks see ei ole tema süü. Sul on raske talle selgitada, mida ta oleks pidanud teisiti tegema.
  • Sa selgitad hommikul töötajatele, kuidas asju teha, nad ütlevad, et said aru, aga juba pärastlõunal teevad ikka vanaviisi.
  • Su seadmed töötavad 50% efektiivsusega ning su töötajad toovad sada põhjust, miks ei ole võimalik sellelt liinilt rohkem või kvaliteetsemat toodangut kätte saada.
  • Sa juurutad uut tarkvara lahendust ning su töötajad kasutavad seda vaid osaliselt ning toovad sada põhjust, miks see on halb süsteem ja miks seda ei saa kasutada ning kuidas vana süsteem oli palju parem.
  • Su hea spetsialist käib ja nähvab kaastöölistele ning kuigi sa oled temaga pikalt rääkinud sel teemal ja ta on lubanud ennast parandada, jätkab ta tööõhkkonna mürgitamist.

Kas mõni neist olukordadest tuleb tuttav ette?

Käitumine ja eneseväljendamine on juhi peamised tööriistad, mis aitavad tal tavaliste inimestega teha koostööd ja saavutada soovitud tulemusi.  Koos heade oskustega aitavad need tööriistad juhil edukalt lahendada ka eeltoodud olukordi.

Lisaks loetletud tootmise igapäevaelu näidetele peavad Eesti tööstusettevõtted muutustega kaasas käima ja juurutama Tööstus 4.0 või tööstuse digitaliseerimise lahendusi. Ilma töötajaid kaasamata ei ole see võimalik.

Kõigi nende olukordade paremaks lahendamiseks tulevad juhile kasuks mõjusa käitumise ja eneseväljendamise oskused ning töövõtete tundmine. Selleks, et töötajaid tulemuslikult mõjutada ja ennast kehtestada, on kasulik teada, milline on sinu praegune käitumismuster,  mis on selle käitumismustri tugevused ja arendamist väärivad küljed.

Kui tunned, et see info on Sulle vajalik, siis registreeru 13. veebruaril kl 10 – 13.30 toimuvale TSENTRI teemahommikule siin Teemahommik on tasuta

Pikaaegse juhi ja koolitaja kogemusega Toomas Osveti praktiline seminar koosneb neljast teemast:

I Teema               Kuidas saavutada, et uusi juhtimisvõtteid igapäevatöös päriselt kasutama hakata?

Sageli võib juhtuda, et loed raamatust või kuuled koolituselt häid juhtimisvõtteid ning otsustad neid kasutama hakata, kuid oma ettevõttes tagasi olles ei jõua kuidagi nende rakendamiseni. Siit tekib ka tunne, et koolitustel on mõttetu käia, sest nagunii uutest teadmistest mingit praktilist kasu ei ole. Mida teised juhid on teinud, et seda käitumismustrit murda ja uued võtted reaalselt juhtimises kasutusele võtta?

II Teema              Kuidas tekivad juhi ja töötajate käitumismustrid?

Enda ja teiste käitumismustrite mõistmiseks on vaja teada millistest osadest koosneb inimese psüühika ja kuidas need osad teineteist mõjutavad. Osalejatel aidatakse uurida oma isikliku meele käitumisprofiilide (või mustrite) toimimise eripärasid.

III Teema            Mõjusa kõnelemise harjutamine

Kuigi me sageli seda ise ei teadvusta, siis teiste mõjutamisel kõnega on kindlad mõjumehhanismid, mis toimivad ja teised, mida sageli kasutatakse, aga mis tegelikult ei toimi. Need mõjumehhanismid on kultuuriülesed (nt. eesti, vene, ukraina, läti, belgia, kõrgõzstani jpt.). Osalejad õpivad praktilise harjutuse abil struktureeritud mõjusa kõnelemise viisi.

IV Teema            Praktilised näited keerukate suhtlemise olukordade lahendamisest

Kuidas koolitusel käsitletud mõjusa käitumise ning kõnelemise võtteid päriselt keerukates olukordades rakendada? Vaatame ja analüüsime videoklippe keerukatest suhtlemise olukordadest tootmisettevõtte juhi töös. Arutleme, missugune on juhi mõjusa käitumise protsess algusest lõpuni.

Koolitaja:

TOOMAS OSVET on väga pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Ta on omandanud kaks kõrgharidust : elektroonika erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. Ta omab ka väga pikaajalist koolitaja kogemust. Uusi oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed. 2011.-2012.a töötas Toomas Osvet ka europrogrammide DCAF-i ja EUBAM-i raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva / aastas. 2014-2017. a. jätkus analoogiline koolitustöö Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees, mahuga 80 õppepäeva/aastas. Koolitustest võtsid osa kohalike vabariikide komandörid ja õppejõud. 2018.a-l on analoogiline koolitus kavas OSCE keskuses Ashgabadis Türkmenistanis.

Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel. Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis- konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Täiskasvanute koolitaja – andragoogi Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

Jaga postitust:
Tsenter