Töötukassa infohommik metsandusvaldkonna ettevõtjatele

Töötukassa korraldab 12.04 Tsentris infohommiku metsandusvaldkonna ettevõtjatele. Oodatud on eelkõige harvesteri ja forvarderi omanikud, sest  neid ettevõtjaid on ees ootamas oluline muudatus, mida RMK juba täna rakendab ning nii mõnedki suuremad meie piirkonna ettevõtjad juba teadlikult on täitnud.

Infohommikul jagatakse infot Töötukassa ja Luua Metsanduskooli võimalustest ja seda Metsaseaduse muudatuste valguses (§ 28, l 10 – Raie tegemisel harvesteriga peab selle operaatorile olema kutseseaduses ja selle alusel sätestatud korras antud harvesterioperaatori kutse 4. tase). Metsaseadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/126012018011

Infohommik toimub 12. aprill 2018 kell 9:45 – 12.15 Puidutöötlemise – ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER (Pärna tee 1, Väimela, Võrumaa).

Osalemiseks palun eelnevalt registreeruda 6 aprilliks voru@tootukassa.ee  või telefonil 78 68 75.

Ajakava on siin INFOHOMMIK

 

Jaga postitust:
Tsenter