innovatsiooniosak

TSENTER on innovatsiooni- ja arendusosaku teenusepakkuja

Vorumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER on EAS-i poolt finantseeritavate innovatsiooni- ja arendusosaku teenusepakkujate nimekirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020002&leiaKetiv. Eelnimetatud osakud võimaldavad ettevõtetel vähendada eelkõige tootearendusprotsessidega seonduvaid kulusid. Täpsemalt on osakute tingimused kirjas EAS-I kodulehel https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/ ja https://www.eas.ee/teenus/arendusosak. Kui teil on mõni...

Tsenter