Eesti mööbli eksport suurenes ja import vähenes 1. kvartalis

Eesti mööbli eksport on suurenenud 2018. aasta 1. kvartalis võrreldes 2017. aasta 4. kvartaliga 3% (Joonis 1).

Mööbli import Eestisse on vähenenud 2018. aasta 1. kvartalis võrreldes 2017. aasta 4. kvartaliga ligi 14% olles kõige madalamal tasemel võrreldes 2017. aastaga.

Joonis 1. Mööbli (sh madratsid jt) eksport ja import 2017.a 1.-4. kvartal ja 2018. a 1. kvartal, tuhat €

Võrreldes 2017.a 4. kvartaliga pole 2018. a 1. kvartalis olulisi muutusi toimunud mööbli eksportriikide TOP 10 nimistus (Joonis 2). Mööbli eksport on suurenenud Rootsi, Soome, Norra, Saksamaale, Taani, Inglismaale, Hollandisse ja Prantsusmaale. Kõige suurem mööbli ekspordi suurenemine on olnud Prantsusmaale 61% ja Saksamaale 23%. USA-sse on mööbli eksport aga vähenenud 3% ja Venemaale 44%.

Võrreldes 2017.a  4. kvartaliga pole 2018 1. kvartalis olulisi muutusi toimunud ka mööbli importriikide TOP 10 nimistus (Joonis 3). Mööbli import on vähenenud 2018 1. kvartalis peaaegu kõigis TOP 10 importriikidest – Soomest, Leedust, Poolast, Lätist, Saksamaalt, Rootsist, Itaaliast, Hollandist ja Saksamaalt. Kõige suurem mööbli impordi vähenemine on olnud Itaaliast 51%, Poolast ja Rootsist 23%. Vaid Hiinast on mööbli import suurenenud 41%.

Joonis 2. Mööbli (sh madratsid jt) eksport 2017.a keskm ja 2018 1 kvartal, tuhat €

Joonis 3. Mööbli (sh madratsid jt) import 2017.a 4. kvartal ja 2018. a 1. kvartal, tuhat €

Kasutatud allikad: trademap.com

Ülevaate koostas: Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Foto: Grethe Rõõm

Ami Treipuit mööbel

Jaga postitust:

Eesti mööbli eksport ületab kolmekordselt impordi

Eesti eksportis 2017. aastal 187,8 miljoni euro eest ja importis 59,2 miljoni euro eest mööblit.

Mööbli eksport ja import  suurenesid 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga vastavalt 6% ja 9%. Eesti ekspordib mööblit enam kui 3 korda rohkem kui impordib. Kui vaadata Eesti kogueksporti ja importi, siis on impordi kogumaht suurem kui ekspordimaht. 2017.a  oli koguimport 12,9% koguekspordist suurem.

Mööbli eksport oli viimasel viiel aastal rekordtasemel aastal 2013. Peale seda langes mööbli eksport 14%. 2013. a oli Venemaa üks olulisemaid mööbliturge, kuid Eesti ja Venemaa kaubandussuhete halvenemine ning erinevad majandussanktsioonid mõjutasid Eesti – Venemaa kaubavahetuse vähenemist. Alatest 2014.a on mööbli eksport olnud taas tõusuteel.

Mööbli import on viimasel viiel aastal olnud stabiilsem ning samuti kasvutrendis (vt joonist. Mööbli eksport ja import Eestis aastatel 2013-2017, milj. €)

 

Tabel 1. Eksport rahalises väärtuses, tuhat €

Selgitus: Soome eksporditi 2017. a 56,987 miljoni € eest mööblit

Riik
2013
2014
2015
2016
2017
Soome 56 309 51 489 52 098 50 333 56 987
Rootsi 22 994 25 362 28 706 30 023 33 901
Taani 19 582 22 897 29 172 30 980 29 143
Saksamaa 11 182 11 376 13 229 15 467 13 790
Norra 5 093 5 883 8 351 7 113 9 562
Venemaa 45 399 13 162 6 123 4 454 7 509
Prantsusmaa 5 782 6 169 6 202 6 834 6 511
Läti 3 152 4 723 4 029 4 012 4 692
Inglismaa 2 944 4 337 5 859 6 094 4 212
Tšehhi 1 750 1 974 2 163 3 215 2 679
Hiina 2 746 4 468 4 334 2 631 2 542
Šveits 1 897 1 721 1 712 2 531 2 479
Leedu 2 186 2 866 3 351 2 027 2 436
Muud riigid 10 858 9 324 11 314 11 557 11 343
KOKKU 191 874 165 751 176 643 177 271 187 786

 


Tabel 2.
Import rahalises väärtuses, tuhat €

Riik
2013
2014
2015
2016
2017
Leedu 4 087 7 019 5 972 3 726 7 800
Läti 3 304 4 075 4 403 4 893 7 732
Soome 2 622 2 877 2 547 3 291 7 095
Poola 3 790 5 186 6 560 8 028 6 455
Itaalia 4 373 4 046 3 640 3 921 6 343
Hiina 5 757 7 154 8 004 7 541 4 292
Rootsi 2 252 2 796 2 852 4 103 4 159
Saksamaa 2 330 2 807 2 511 2 609 4 147
Venemaa 864 730 1 159 1 241 1 431
Saksamaa 1 905 2 239 2 166 1 798 1 391
Hispaania 483 344 196 1 345 829
Belgia 914 1 101 1 100 1 276 824
Holland 683 927 624 617 824
Muud riigid 17 522 10 080 9 263 9 717 5 854
KOKKU 50 886 51 381 50 997 54 106 59 176

 

 Koostas: Merle Tsirk

 Kasutatud allikas: trademap.org

 

Jaga postitust:

Eesti puidu ja puidupõhiste toodete ning mööbli import ja eksport 2016. aastal

Oleme koondanud valiku puiduvaldkonna andmebaase TSENTRI kodulehele, vaata andmebaaside nimekirja.

Eesti puidu ja puidupõhiste toodete ning mööbli import ja eksport 2016. aastal

Puidu ja puidupõhiste toodete impordi ja ekspordi statistika, mis on koostatud “International Trade in Goods based on UN Comtrade Data” andmebaasi alusel.

https://comtrade.un.org  on ÜRO rahvusvahelise kaubanduse statistika andmebaas, mis sisaldab detailseid andmeid kaupade ja teenuste impordi ja ekspordi kohta. Andmebaas sisaldab infot ligi 200 riigi kohta ülemaailma. Otsingut saab teostada kahekohalise HS koodi alusel (rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem) ning andmed kuvatakse diagrammidena.

Puidu ja puidupõhiste toodete ning mööbli, valgustite ja kokkupandavate ehitiste eksport ja import elavnes 2016. aastal võrreldes aastaga 2015 (joonis 1 ja 2).

Joonis 1. Puidu ja puidupõhiste toodete import ja eksport aastatel 1995-2016

Joonis 2. Mööbli, valgustuse, kokkupandavate ehitiste import ja eksport aastatel 1995-2016

Kõige rohkem eksportis Eesti puitu ja puidupõhiseid tooteid Rootsi, Soome ja Taani ning Eestisse imporditi Venemaalt, Lätist ja Soomest (joonis 3 ja 4).

Joonis 3. Puidu ja puidupõhiste toodete top 10 ekspordiriiki 2016. aastal

Joonis 4. Puidu ja puidupõhiste toodete top 10 impordiriiki 2016 aastal

Kõige rohkem eksportis Eesti mööblit, valgustust ja kokkupandavaid ehitisi Rootsi, Soome ja Norrasse ning Eestisse imporditi Hiinast, Soomest ja Leedust (joonis 5 ja 6).

Joonis 5. Mööbli, valgustuse ja kokkupandavate ehitiste top 10 ekspordiriiki 2016. aastal

Joonis 6. Mööbli, valgustuse ja kokkupandavate ehitiste top 10 impordiriiki 2016. aastal

Ülevaate koostas: Merle Tsirk, Merle@tsenter.ee

Jaga postitust:

Metsa- ja puidusektor on üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid

EMPL-i poolt koostatud 2016.a statistikaülevaate alusel moodustab metsa ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) otsene lisandväärtus kogu lisandväärtusest 5,3% ning kogu SKP-st 4,6%.

Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 35 %. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2016. aastal +3,3%, mis on pisut kiirem kasv kui Eesti majanduses tervikuna ja
töötleva tööstuse keskmine.

Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) moodustas 3,3 miljardit €. Metsa- ja puidutööstus on sellega üks Eesti
kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid.

Loe Metsa- ja Puidutööstuse Liidu poolt koostatud lühiülevaadet

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

 

Jaga postitust:

Alles jäävad pigem väiksemad tugevalt spetsialiseerunud ettevõtted ja suuremad tugevalt automatiseeritud ettevõtted

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2016.a majandusülevaade räägib muuhulgas ka mööblisektorist. Vaata kogu ülevaadet siit

 • Mööblitootmisega tegeleb Eestis enam kui 700 ettevõtet, mis annavad tööd ligi 8000 inimesele.
 • Mööblitööstus on Eestis pikkade traditsioonidega sektor, mis on oluliseks tööandjaks maapiirkondades ning aitab väärindada kodumaist toorainet.
 • Lisaks suurematele ettevõtetele on mööblitegemine väljundiks ka pereettevõtetele ning ühemehefirmadele, kes suudavad spetsiaalsetes niššides eritellimusi tehes konkurentsivõimelised olla.

Töötajate arvu poolest suuremad mööblitööstusettevõtted asuvad peamiselt Põhja- ja Kagu-Eestis. Suuremad mööblitootjad olid 2015. aastal pehmemööbli tootjad AS Bellus Furniture ja Antsla Inno AS, büroomööbli tootja AS Standard, mööblidetailide tootja Flexa Eesti AS, puitmööbli valmistaja Valga Gomab Mööbel AS ja peamiselt magamistoa inventari tootev OÜ Delux. Viimasel paaril aastal on mööblitööstuses ettevõtete arv jõudsalt kasvanud. Samas hõivatuid on vähemaks jäänud. Masstootmisele ei ole Eesti eriti atraktiivne maa ning alles jäävad pigem väiksemad tugevalt spetsialiseerunud ettevõtted ja suuremad tugevalt automatiseeritud ettevõtted. Tulevikus on sektori peamiseks konkurentsieeliseks rikaste Skandinaavia turgude lähedus.

2016. aastal toimus mööblitööstuses kasvu järsk pidurdumine

Eksport kahanes protsendi võrra, kuid siseturu tugevus aitas sektori müügi mõneprotsendilises kasvus hoida. Peale väga hea kasvuga 2015. aastat oli 2016 sektori jaoks stabiilsuse aasta. Tihe konkurents välisturgudel pidurdas kasvu. Samas kodumaise kinnisvaraturu hea seis, mis tähendas aktiivsemat uute kodude soetamist, päästis sektori kasvu. Mööblitootmises on olulisel kohal edukas konkureerimine välisturgudel. Ligi kaks kolmandikku toodangust eksporditakse, kuid viimastel aastatel on ekspordi osakaal vaikselt vähenenud. 2015. aastal veel kasvus olnud istemete eksport oli samuti langusesse läinud, vähenedes aastaga 6%. Nõrkuse põhjuseks oli Rootsi turg, mis kahanes veerandi võrra. Suurimal sihtturul Soomes kasvas müük 2%. Muu mööbli osas tuli langus Taani turult, mis kahanes aastaga ligi 50%, 29 miljoni pealt 15 miljoni euroni. Suurematest turgudest oli tugevam kasv Saksamaa suunas, kuhu müük suurenes 13%. Saksa turu kasv on sektori edasist käekäiku silmas pidades hea märk, kuna tegu on Euroopa rikkaima turuga.

2016. aastal kahanes hõive mööblitööstuses viimaste aastate kiireimas tempos

Samas palgakasv püsis Eesti keskmisel tasemel. Tootlikkuse suhtarvud jätkasid 2016. aastal paranemist, kuna tulud kasvasid kuludest tunduvalt kiiremini. Ettevõtete kasum suurenes 8,6%. Samas tööjõukulud kasvasid alla 3%, kuna hõivatute arv vähenes. See aitas kasvatada tööviljakust hõivatu kohta 7% jagu.

Investeerimisaktiivsus mööblitööstuses kahanes esialgsetel andmetel 2016. aastal veerandi võrra

See tähendab, et investeeringute maht on juba teist aastat järjest languses ning vajunud alla viimaste aastate keskmist taset. Samas on sektori investeeringute statistika küllaltki volatiilne ning andmeid võidakse hiljem oluliselt korrigeerida. Ligi kolmveerand investeeringutest tehti masinatesse ja seadmetesse ja nende maht langes 38%. Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu tulemused näitasid, et 2017. aasta kevadel olid mööblitööstuse ettevõtted oluliselt negatiivsemalt meelestatud kui aasta varem. 43% ettevõtetest oli toodangumaht langenud viimastel kuudel ning ligi pooltel oli eksporttellimusi alla tavalise. Samas tootmisvõimsustest olid rakendatud 76%, mida oli 7% rohkem kui aasta varem samal ajal. 

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2016.a majandusülevaade 

Jaga postitust:

Olukorrast Eesti mööblitööstuses

Margus Maspanov Swedbankist jagas Eesti Mööblitootjate Liidu 20. aprilli üldkoosolekul Mööblitööstuse ettevõtete uuringut 2017.

Vaata ettekannet siit 

Mööblitööstuse seis 
 • Õige aeg investeeringuteks: intressid madalad ja THI tõusmas.
 • Ohumärk tööjõuturul toimuv: struktuurne tööpuudus; kasvavad tööjõukulud;  madal lisandväärtus.
2016. a statistikat
 • Viimase 4 aastaga on mööblitööstuse müügiindeks kasvanud Eestis 24,5%, Lätis 59%, Leedus 40%, EL-is 16%, Rootsis 5% ja Soomes vähenenud 5%.
 • Mööblitööstuse eksport kahanes 2016. a -2,7%, kogu töötleva tööstuse eksport kasvas +1,7%.
 • Mööblitööstuse keskmine brutokuupalk on töötleva tööstuse keskmisest 11% ja Eesti keskmisest 15% madalam. Eesti mööblitööstuse brutopalk on 27% kõrgem Leedu ja 34% kõrgem Läti mööblitööstuse keskmisest brutopalgast.
 • 2012-2015 on müügitulu kasvanud +25%, tööjõukulud +27%. 2016 müügitulu kahanes -0,6%, kogukulud -1%, kasum +15%, tööjõukulud kasvasid.
 • Mööblitööstuse lisandväärtus 2016. aastal suurenes  +3,8% (137mEUR→142mEUR).
    

  Vaata lisaks:
 • Swedbanki Tööstusettevõtete uuring 2017
 • Swedbanki Majandusprognoos kevad 2017

Jaga postitust:

Swedbank jagab värsket metsa- ja puidutööstuse sektori uuringut

Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017

Allikas Swedbank, avaldatud 27. märtsil 2017

Sektoriuuringu märksõnad:

 • Eksport 1,9 miljardit, netoeksport 1,3 miljardit
 • 4,1% SKP-st
 • Töötajaid ligi 38 000
 • Puidutööstuse toodangumaht kasvab jõudsalt. Kaupade eksport suurenes aastaga 4%.
 • Saematerjali ja vineeri tootmine on kriisist alates stabiilselt kasvanud. Graanuli eksport suurenenud 4 aastaga +50%, puidust kokkupandavate ehitiste eksport +44% Saematerjali ja puitmööbli ekspordi kasv stabiilne. Peamisteks ekspordipartneriteks on lähiriigid. 
 • Puidutööstuse brutopalk on 4,5% kõrgem töötleva tööstuse brutopalgast. Eesti puidutööstuse brutopalk on 33,3% kõrgem Läti ja 37,8% kõrgem Leedu puidutööstuse brutopalgast. Müügitulu kompenseerib tööjõukulud, kuid kasumimarginaal on langenud.

Swedbanki poolt läbiviidud küsitluse tulemused

Uuringus osales 58 puidutöösturit

 • 67% küsitletud puidutöösturitest prognoosib müügikäibe kasvu. Vastanutest 28% usub käibe samaks jäämist, 5% käibe vähenemist.
 • Iga kolmas puidutööstur sihib Rootsi ja Soome turgu, iga neljas Saksamaad.
 • Puidutöösturid tunnetavad üha vähem tööjõupuudust. Nendest, kes tunnevad tööjõupuudust: 80%-l on puudust spetsialistidest, tärganud ka juhtide puudus.
 • 69% puidutöösturitest prognoosivad palgakasvuks 4,4%.
 • Investeeringuid plaanib 98% puidutöösturitest
 • Peamine pidur investeerimisel on ebakindlus.
 • Iga neljas puidutööstur näeb ärimudelis suuri muutusi ees.

Vaata täpsemalt Swedbanki ülevaadet ja uuringut: 

Jaga postitust:

Eelmisel aastal kasvasid nii mööblitootmine kui kogu tööstustoodang

Esialgsetel andmetel tootsid tööstusettevõtted 2016. aastal 2% rohkem toodangut kui aasta varem, teatab Statistikaamet

Kui 2016. aasta alguses vaheldusid töötleva tööstuse toodangus langus ja tõus, siis alates septembrist toodangu maht võrreldes varasema aasta sama kuuga suurenes pidevalt. 2016. aastal toodeti töötlevas tööstuses kokku 2% rohkem toodangut kui 2015. aastal. Toodang ületas varasema aasta mahtu rohkem kui kahes kolmandikus tööstusharudes. Positiivselt mõjutasid toodangu mahu kasvu suurema osatähtsusega tööstusharud: puittoodete tootmine suurenes 6%, elektriseadmete tootmine 14%, mööblitootmine 4%, tekstiilitootmine 13%. Negatiivselt mõjutasid toodangu mahu kasvu elektroonikaseadmete, metalltoodete ja keemiatoodete tootmine, kus toodang vähenes.

 1. aastal suurenesid nii eksport kui ka müük kodumaisele turule 2015. aastaga võrreldes ligi 2%. Välisturule müüdi 69% kogu töötleva tööstuse toodangust.

Tööpäevadega korrigeeritud andmetel suurenes tööstustoodang 2016. aasta detsembris 2015. aasta detsembriga võrreldes 10%, sealhulgas töötleva tööstuse toodang 8%. Detsembris toodeti elektrit 22% ja soojust 17% rohkem kui 2015. aasta detsembris. Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta detsembris tööstuses kokku 1% vähem toodangut kui novembris, sealhulgas töötlevas tööstuses 1% rohkem.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, 2016 ja detsember 2016 (protsenti)

  Tegevusala 2016. aasta võrreldes
2015. aastaga
Detsember 2016
    muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetelb muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
  korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelc
kokku 2,3 -1,0 10,0 10,0
Energeetika 14,5 -12,3 19,8 19,8
Mäetööstus -15,6 -1,1 12,9 12,9
Töötlev tööstus 2,1 1,4 8,2 8,2
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -3,4 1,6 3,5 3,5
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 5,6 2,0 9,9 9,9
toiduainete tootmine 0,1 -0,1 2,5 2,6
metalltoodete tootmine -0,4 -2,2 5,8 5,8
elektriseadmete tootmine 14,0 9,2 27,1 27,1
tekstiilitootmine 13,0 -8,4 5,5 5,7
mööblitootmine 3,8 -0,7 -5,3 -5,3
mootorsõidukite tootmine 5,6 0,1 1,3 1,3
ehitusmaterjali tootmine 6,7 1,9 3,8 3,8
masinate ja seadmete tootmine 0,4 8,4 8,1 8,1
           

 b        Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c        Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Allikas: Statistikaameti Pressiteade 31.01.2017

Eesti mööblitööstus on liikunud viimastel aastatel kasvavas trendis

Eksport moodustab 65% ehk üle 300 miljoni euro Eesti mööblitööstuse käibest. Eestis toodetud mööblit eksporgitakse peamiselt lähiriikidesse. Loe täpsemalt TSENTRI blogipostitusest “Eesti mööbli populaarsemad ekspordimaad”

Mööblitööstuse suurim nõrkus on eelkõige tööjõu vähesus, kirjutab EMTL-i tegevdirektor Herkki Kitsing  31.03.2017 Eesti Päevalehe erilehes.

 

Jaga postitust:

Kas impordi ja tarbijausaldusindeksi vahel on seos?

Uurisime, kas impordil ja tarbijausaldusindeksil on vastastikune seos. Võtsime vaatluse alla Euroopa riigid, kuhu Eesti puidutöötlemise  ja mööblitootmise ettevõtted kõige rohkem ekspordivad.

Andmed erinevate riikide impordi ja tarbijausaldusindeksi kohta saime internetileheküljelt www.tradingeconomics.com

Kõige suurema seose impordi ja tarbijausaldusindeksi vahel leidsime olevat Soomes, st kui usaldus on kõrge, siis on kõrge ka tarbimine.  2017. aasta alguses on Soomes mõlemad näitajad viimase aasta kõige kõrgemal tasemel, ehkki veebruaris on näha mõningast tarbijausaldusindeksi langust.


Ka Rootsi puhul on märgatav seos impordi ja tarbijausaldusindeks vahel. Samuti on Rootsis tarbijausaldusindeks viimase aasta kõrgeimal tasemel. Seega viimaste trendide põhjal võib öelda, et Soome ja Rootsi võiks olla atraktiivne eksportturg.

Kokkuvõtteks: kui tekib soov eksportida Soome või Rootsi, võiks vaadata, mille on nende turgude tarbijausaldusindeksi tase. Teiste riikide puhul on seos impordi ja tarbijausaldusindeks vahel nõrk või puudub üldse.

Andmed pani kokku Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Consumer Confidence Index (CCI) või Tarbijausaldusindeks – Statistiline aruanne kodumajapidamiste kuludest. Nende subjektiivne usk tuleviku majandusolukorda annab üsna selget ettekujutust majanduse heaolust ning riigi psühholoogilisest kliimast.

 

Pilt: Scanpix

Näide: Briti kodumajapidamiste tarbijausaldusindeks kukkus 2016. aastal mai -1 punktilt  pärast 23. juuni rahvahääletust -9 punktile (turu-uuringufirma GFK tehtud küsitlus).

Jaga postitust:

Mööblitööstuse suurimad ettevõtted

Ülemaailmne mööblitööstus on väga konkurentsivõimeline globaalsete ettevõtete olemasolu tõttu. Konkurents kasvab jätkuvalt ja tootjad toovad turule uusi innovatiivseid tooteid. Konkurents mööbliturul kasvab koos erinevate uute toodete käikulaskmise, hinnasõdade, ettevõtete liitumiste ja omandamistega.

Joonis 1. Turujaotus mööblituru suurimate ettevõtete vahel (% müügitulust)

Ashley Furniture

Ashley Furniture loodi 1945. aastal ja ettevõtte peakontor asub Ameerikas Wisconsinis. Ettevõte toodab kodumööblit, elutoa pehmemööblikomplekte ja puitmööblit, sh magamistoamööblit, voodeid, pehmeid reguleeritava selja- ja jalatoega tugitoole ning muud reguleeritavat mööblit. Ettevõtte tooteportfell sisaldab järgnevat: toolid, tumbad, lauad, kirjutuslauad, aksessuaarid kodu kaunistamiseks, diivanid, voodid, TV-alused.

Ashley Furniture müüb oma toodangut läbi ettevõtte omandis olevate mööblipoekettide. Need poed on ettevõtte tütarettevõtted ning on mõeldud üksnes Ashley Furniture toodete müügiks. Lisaks on klientidel võimalik ettevõtte toodangut osta läbi veebipõhiste müügikanalite. Samuti omab ettevõte veoautosid kauba tarnimiseks kliendini.

Ashley Furniture on kolme kõige suurema mööbliettevõtte hulgas maailmas. Ettevõtte kliendide rahulolu tagavad innovaatiline turundusstrateegia, kvaliteetsed tooted ning kaasaegsed juhtimismeetodid.

Ashley Furniture´il on poed Ameerikas, Lähis-Idas ja Aasias.

IKEA

IKEA loodi 1943 aastal ja ettevõtte peakontor asub Hollandis Leidenis. Ettevõte toodab ja müüb mööblit ja kodusisustuselemente. Tooteportfelli  kuulub elutoamööbel, magamistoamööbel, vannitoamööbel, köögimööbel, vaibad ja muud tekstiilitooted. Tooteid müüakse läbi veebipõhiste müügikanalite Põhja-Ameerikas, Aasias, Austraalias ja Euroopas. 2015. aastal oli ettevõte käive 35,38 miljardit dollarit. 2015 aasta augusti seisuga oli ettevõttel 375 poodi ning 147 000 töötajat üle maailma.

Ettevõtte nõrgaks kohaks on see, et juulis 2015 kutsus IKEA tagasi 27 miljonit kummutit ja kirjutuslauda pärast kahe lapse surma (kummutid kukkusid neile peale). Sellised juhtumid kahjustavad ettevõtte mainet ning mõjutavad kliente mitte ostma nende tooteid.

Oktoobris 2015 avas ettevõte uued poed Rumeenias, mis võimaldab äritegevust Euroopas laiendada. Samuti ostis ettevõte Rumeenias kokku metsa, et saada suurem kontroll oma põhilise tooraine, puidu üle. See võimaldab IKEA´l alandada ka toormaterjali kulusid.

Steelcase

Steelcase loodi 1912. aastal ja ettevõtte peakontor asub Ameerikas Michiganis. Ettevõte on spetsialiseerunud disainile, tootmisele ja turustamisele. Ettevõte on maailma suurim büroomööbli tootja, kelle valikusse kuulub lisaks nn tavamõistes büroomööblile aina enam töö tegemist toetavaid erinevaid tehnoloogialahendusi. Selleks, et tugevdada turupositsiooni, keskendub ettevõte uute toodete väljalaskmisele. Ligi 70% ettevõtte toodangust läheb Ameerika turule.

Allikas: Global Furniture Market 2016-2020, tõlkis Merle Tsirk, TSENTER

 

Mööblitööstuse suurimad ettevõtted Eestis

Vaata mööblitööstuse statistikat TSENTRI ajalehest lk 8 – TOP3 ettevõtted käibe järgi (eraldi TOP3 ettevõtete suuruse järgi). 

EMTL-i tegevdirektori Herkki Kitsingu intervjuu TSENTRI ajalehele – “Eesti puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed — mis on hästi ja milles on arenguruumi?” Loe intervjuud  TSENTRI ajalehele nov 2016 

Allikas: Äriregister, 2015.a andmete põhjal 

Toimetas: Hille Lillemägi, TSENTER
Foto: Delux Dreams Tallinn

Jaga postitust: