Eesti mööbli eksport ületab kolmekordselt impordi

Eesti eksportis 2017. aastal 187,8 miljoni euro eest ja importis 59,2 miljoni euro eest mööblit.

Mööbli eksport ja import  suurenesid 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga vastavalt 6% ja 9%. Eesti ekspordib mööblit enam kui 3 korda rohkem kui impordib. Kui vaadata Eesti kogueksporti ja importi, siis on impordi kogumaht suurem kui ekspordimaht. 2017.a  oli koguimport 12,9% koguekspordist suurem.

Mööbli eksport oli viimasel viiel aastal rekordtasemel aastal 2013. Peale seda langes mööbli eksport 14%. 2013. a oli Venemaa üks olulisemaid mööbliturge, kuid Eesti ja Venemaa kaubandussuhete halvenemine ning erinevad majandussanktsioonid mõjutasid Eesti – Venemaa kaubavahetuse vähenemist. Alatest 2014.a on mööbli eksport olnud taas tõusuteel.

Mööbli import on viimasel viiel aastal olnud stabiilsem ning samuti kasvutrendis (vt joonist. Mööbli eksport ja import Eestis aastatel 2013-2017, milj. €)

 

Tabel 1. Eksport rahalises väärtuses, tuhat €

Selgitus: Soome eksporditi 2017. a 56,987 miljoni € eest mööblit

Riik
2013
2014
2015
2016
2017
Soome 56 309 51 489 52 098 50 333 56 987
Rootsi 22 994 25 362 28 706 30 023 33 901
Taani 19 582 22 897 29 172 30 980 29 143
Saksamaa 11 182 11 376 13 229 15 467 13 790
Norra 5 093 5 883 8 351 7 113 9 562
Venemaa 45 399 13 162 6 123 4 454 7 509
Prantsusmaa 5 782 6 169 6 202 6 834 6 511
Läti 3 152 4 723 4 029 4 012 4 692
Inglismaa 2 944 4 337 5 859 6 094 4 212
Tšehhi 1 750 1 974 2 163 3 215 2 679
Hiina 2 746 4 468 4 334 2 631 2 542
Šveits 1 897 1 721 1 712 2 531 2 479
Leedu 2 186 2 866 3 351 2 027 2 436
Muud riigid 10 858 9 324 11 314 11 557 11 343
KOKKU 191 874 165 751 176 643 177 271 187 786

 


Tabel 2.
Import rahalises väärtuses, tuhat €

Riik
2013
2014
2015
2016
2017
Leedu 4 087 7 019 5 972 3 726 7 800
Läti 3 304 4 075 4 403 4 893 7 732
Soome 2 622 2 877 2 547 3 291 7 095
Poola 3 790 5 186 6 560 8 028 6 455
Itaalia 4 373 4 046 3 640 3 921 6 343
Hiina 5 757 7 154 8 004 7 541 4 292
Rootsi 2 252 2 796 2 852 4 103 4 159
Saksamaa 2 330 2 807 2 511 2 609 4 147
Venemaa 864 730 1 159 1 241 1 431
Saksamaa 1 905 2 239 2 166 1 798 1 391
Hispaania 483 344 196 1 345 829
Belgia 914 1 101 1 100 1 276 824
Holland 683 927 624 617 824
Muud riigid 17 522 10 080 9 263 9 717 5 854
KOKKU 50 886 51 381 50 997 54 106 59 176

 

 Koostas: Merle Tsirk

 Kasutatud allikas: trademap.org

 

Jaga postitust:

Eesti puidu ja puidupõhiste toodete ning mööbli import ja eksport 2016. aastal

Oleme koondanud valiku puiduvaldkonna andmebaase TSENTRI kodulehele, vaata andmebaaside nimekirja.

Eesti puidu ja puidupõhiste toodete ning mööbli import ja eksport 2016. aastal

Puidu ja puidupõhiste toodete impordi ja ekspordi statistika, mis on koostatud “International Trade in Goods based on UN Comtrade Data” andmebaasi alusel.

https://comtrade.un.org  on ÜRO rahvusvahelise kaubanduse statistika andmebaas, mis sisaldab detailseid andmeid kaupade ja teenuste impordi ja ekspordi kohta. Andmebaas sisaldab infot ligi 200 riigi kohta ülemaailma. Otsingut saab teostada kahekohalise HS koodi alusel (rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem) ning andmed kuvatakse diagrammidena.

Puidu ja puidupõhiste toodete ning mööbli, valgustite ja kokkupandavate ehitiste eksport ja import elavnes 2016. aastal võrreldes aastaga 2015 (joonis 1 ja 2).

Joonis 1. Puidu ja puidupõhiste toodete import ja eksport aastatel 1995-2016

Joonis 2. Mööbli, valgustuse, kokkupandavate ehitiste import ja eksport aastatel 1995-2016

Kõige rohkem eksportis Eesti puitu ja puidupõhiseid tooteid Rootsi, Soome ja Taani ning Eestisse imporditi Venemaalt, Lätist ja Soomest (joonis 3 ja 4).

Joonis 3. Puidu ja puidupõhiste toodete top 10 ekspordiriiki 2016. aastal

Joonis 4. Puidu ja puidupõhiste toodete top 10 impordiriiki 2016 aastal

Kõige rohkem eksportis Eesti mööblit, valgustust ja kokkupandavaid ehitisi Rootsi, Soome ja Norrasse ning Eestisse imporditi Hiinast, Soomest ja Leedust (joonis 5 ja 6).

Joonis 5. Mööbli, valgustuse ja kokkupandavate ehitiste top 10 ekspordiriiki 2016. aastal

Joonis 6. Mööbli, valgustuse ja kokkupandavate ehitiste top 10 impordiriiki 2016. aastal

Ülevaate koostas: Merle Tsirk, Merle@tsenter.ee

Jaga postitust:

Metsa- ja puidusektor on üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid

EMPL-i poolt koostatud 2016.a statistikaülevaate alusel moodustab metsa ja puidusektori (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) otsene lisandväärtus kogu lisandväärtusest 5,3% ning kogu SKP-st 4,6%.

Puidu- paberi- ja mööblitööstuse osakaal töötleva tööstuse lisandväärtuses on 35 %. Metsa- ja puidutööstuse lisandväärtus kokku kasvas 2016. aastal +3,3%, mis on pisut kiirem kasv kui Eesti majanduses tervikuna ja
töötleva tööstuse keskmine.

Ettevõtete kogu müügitulu sektoris (puidu- ja paberitööstus, mööblitootmine ning metsamajandus) moodustas 3,3 miljardit €. Metsa- ja puidutööstus on sellega üks Eesti
kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid.

Loe Metsa- ja Puidutööstuse Liidu poolt koostatud lühiülevaadet

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

 

Jaga postitust:

Alles jäävad pigem väiksemad tugevalt spetsialiseerunud ettevõtted ja suuremad tugevalt automatiseeritud ettevõtted

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2016.a majandusülevaade räägib muuhulgas ka mööblisektorist. Vaata kogu ülevaadet siit

 • Mööblitootmisega tegeleb Eestis enam kui 700 ettevõtet, mis annavad tööd ligi 8000 inimesele.
 • Mööblitööstus on Eestis pikkade traditsioonidega sektor, mis on oluliseks tööandjaks maapiirkondades ning aitab väärindada kodumaist toorainet.
 • Lisaks suurematele ettevõtetele on mööblitegemine väljundiks ka pereettevõtetele ning ühemehefirmadele, kes suudavad spetsiaalsetes niššides eritellimusi tehes konkurentsivõimelised olla.

Töötajate arvu poolest suuremad mööblitööstusettevõtted asuvad peamiselt Põhja- ja Kagu-Eestis. Suuremad mööblitootjad olid 2015. aastal pehmemööbli tootjad AS Bellus Furniture ja Antsla Inno AS, büroomööbli tootja AS Standard, mööblidetailide tootja Flexa Eesti AS, puitmööbli valmistaja Valga Gomab Mööbel AS ja peamiselt magamistoa inventari tootev OÜ Delux. Viimasel paaril aastal on mööblitööstuses ettevõtete arv jõudsalt kasvanud. Samas hõivatuid on vähemaks jäänud. Masstootmisele ei ole Eesti eriti atraktiivne maa ning alles jäävad pigem väiksemad tugevalt spetsialiseerunud ettevõtted ja suuremad tugevalt automatiseeritud ettevõtted. Tulevikus on sektori peamiseks konkurentsieeliseks rikaste Skandinaavia turgude lähedus.

2016. aastal toimus mööblitööstuses kasvu järsk pidurdumine

Eksport kahanes protsendi võrra, kuid siseturu tugevus aitas sektori müügi mõneprotsendilises kasvus hoida. Peale väga hea kasvuga 2015. aastat oli 2016 sektori jaoks stabiilsuse aasta. Tihe konkurents välisturgudel pidurdas kasvu. Samas kodumaise kinnisvaraturu hea seis, mis tähendas aktiivsemat uute kodude soetamist, päästis sektori kasvu. Mööblitootmises on olulisel kohal edukas konkureerimine välisturgudel. Ligi kaks kolmandikku toodangust eksporditakse, kuid viimastel aastatel on ekspordi osakaal vaikselt vähenenud. 2015. aastal veel kasvus olnud istemete eksport oli samuti langusesse läinud, vähenedes aastaga 6%. Nõrkuse põhjuseks oli Rootsi turg, mis kahanes veerandi võrra. Suurimal sihtturul Soomes kasvas müük 2%. Muu mööbli osas tuli langus Taani turult, mis kahanes aastaga ligi 50%, 29 miljoni pealt 15 miljoni euroni. Suurematest turgudest oli tugevam kasv Saksamaa suunas, kuhu müük suurenes 13%. Saksa turu kasv on sektori edasist käekäiku silmas pidades hea märk, kuna tegu on Euroopa rikkaima turuga.

2016. aastal kahanes hõive mööblitööstuses viimaste aastate kiireimas tempos

Samas palgakasv püsis Eesti keskmisel tasemel. Tootlikkuse suhtarvud jätkasid 2016. aastal paranemist, kuna tulud kasvasid kuludest tunduvalt kiiremini. Ettevõtete kasum suurenes 8,6%. Samas tööjõukulud kasvasid alla 3%, kuna hõivatute arv vähenes. See aitas kasvatada tööviljakust hõivatu kohta 7% jagu.

Investeerimisaktiivsus mööblitööstuses kahanes esialgsetel andmetel 2016. aastal veerandi võrra

See tähendab, et investeeringute maht on juba teist aastat järjest languses ning vajunud alla viimaste aastate keskmist taset. Samas on sektori investeeringute statistika küllaltki volatiilne ning andmeid võidakse hiljem oluliselt korrigeerida. Ligi kolmveerand investeeringutest tehti masinatesse ja seadmetesse ja nende maht langes 38%. Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu tulemused näitasid, et 2017. aasta kevadel olid mööblitööstuse ettevõtted oluliselt negatiivsemalt meelestatud kui aasta varem. 43% ettevõtetest oli toodangumaht langenud viimastel kuudel ning ligi pooltel oli eksporttellimusi alla tavalise. Samas tootmisvõimsustest olid rakendatud 76%, mida oli 7% rohkem kui aasta varem samal ajal. 

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi 2016.a majandusülevaade 

Jaga postitust:

Olukorrast Eesti mööblitööstuses

Margus Maspanov Swedbankist jagas Eesti Mööblitootjate Liidu 20. aprilli üldkoosolekul Mööblitööstuse ettevõtete uuringut 2017.

Vaata ettekannet siit 

Mööblitööstuse seis 
 • Õige aeg investeeringuteks: intressid madalad ja THI tõusmas.
 • Ohumärk tööjõuturul toimuv: struktuurne tööpuudus; kasvavad tööjõukulud;  madal lisandväärtus.
2016. a statistikat
 • Viimase 4 aastaga on mööblitööstuse müügiindeks kasvanud Eestis 24,5%, Lätis 59%, Leedus 40%, EL-is 16%, Rootsis 5% ja Soomes vähenenud 5%.
 • Mööblitööstuse eksport kahanes 2016. a -2,7%, kogu töötleva tööstuse eksport kasvas +1,7%.
 • Mööblitööstuse keskmine brutokuupalk on töötleva tööstuse keskmisest 11% ja Eesti keskmisest 15% madalam. Eesti mööblitööstuse brutopalk on 27% kõrgem Leedu ja 34% kõrgem Läti mööblitööstuse keskmisest brutopalgast.
 • 2012-2015 on müügitulu kasvanud +25%, tööjõukulud +27%. 2016 müügitulu kahanes -0,6%, kogukulud -1%, kasum +15%, tööjõukulud kasvasid.
 • Mööblitööstuse lisandväärtus 2016. aastal suurenes  +3,8% (137mEUR→142mEUR).
    

  Vaata lisaks:
 • Swedbanki Tööstusettevõtete uuring 2017
 • Swedbanki Majandusprognoos kevad 2017

Jaga postitust:

Swedbank jagab värsket metsa- ja puidutööstuse sektori uuringut

Metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017

Allikas Swedbank, avaldatud 27. märtsil 2017

Sektoriuuringu märksõnad:

 • Eksport 1,9 miljardit, netoeksport 1,3 miljardit
 • 4,1% SKP-st
 • Töötajaid ligi 38 000
 • Puidutööstuse toodangumaht kasvab jõudsalt. Kaupade eksport suurenes aastaga 4%.
 • Saematerjali ja vineeri tootmine on kriisist alates stabiilselt kasvanud. Graanuli eksport suurenenud 4 aastaga +50%, puidust kokkupandavate ehitiste eksport +44% Saematerjali ja puitmööbli ekspordi kasv stabiilne. Peamisteks ekspordipartneriteks on lähiriigid. 
 • Puidutööstuse brutopalk on 4,5% kõrgem töötleva tööstuse brutopalgast. Eesti puidutööstuse brutopalk on 33,3% kõrgem Läti ja 37,8% kõrgem Leedu puidutööstuse brutopalgast. Müügitulu kompenseerib tööjõukulud, kuid kasumimarginaal on langenud.

Swedbanki poolt läbiviidud küsitluse tulemused

Uuringus osales 58 puidutöösturit

 • 67% küsitletud puidutöösturitest prognoosib müügikäibe kasvu. Vastanutest 28% usub käibe samaks jäämist, 5% käibe vähenemist.
 • Iga kolmas puidutööstur sihib Rootsi ja Soome turgu, iga neljas Saksamaad.
 • Puidutöösturid tunnetavad üha vähem tööjõupuudust. Nendest, kes tunnevad tööjõupuudust: 80%-l on puudust spetsialistidest, tärganud ka juhtide puudus.
 • 69% puidutöösturitest prognoosivad palgakasvuks 4,4%.
 • Investeeringuid plaanib 98% puidutöösturitest
 • Peamine pidur investeerimisel on ebakindlus.
 • Iga neljas puidutööstur näeb ärimudelis suuri muutusi ees.

Vaata täpsemalt Swedbanki ülevaadet ja uuringut: 

Jaga postitust:

Eelmisel aastal kasvasid nii mööblitootmine kui kogu tööstustoodang

Esialgsetel andmetel tootsid tööstusettevõtted 2016. aastal 2% rohkem toodangut kui aasta varem, teatab Statistikaamet

Kui 2016. aasta alguses vaheldusid töötleva tööstuse toodangus langus ja tõus, siis alates septembrist toodangu maht võrreldes varasema aasta sama kuuga suurenes pidevalt. 2016. aastal toodeti töötlevas tööstuses kokku 2% rohkem toodangut kui 2015. aastal. Toodang ületas varasema aasta mahtu rohkem kui kahes kolmandikus tööstusharudes. Positiivselt mõjutasid toodangu mahu kasvu suurema osatähtsusega tööstusharud: puittoodete tootmine suurenes 6%, elektriseadmete tootmine 14%, mööblitootmine 4%, tekstiilitootmine 13%. Negatiivselt mõjutasid toodangu mahu kasvu elektroonikaseadmete, metalltoodete ja keemiatoodete tootmine, kus toodang vähenes.

 1. aastal suurenesid nii eksport kui ka müük kodumaisele turule 2015. aastaga võrreldes ligi 2%. Välisturule müüdi 69% kogu töötleva tööstuse toodangust.

Tööpäevadega korrigeeritud andmetel suurenes tööstustoodang 2016. aasta detsembris 2015. aasta detsembriga võrreldes 10%, sealhulgas töötleva tööstuse toodang 8%. Detsembris toodeti elektrit 22% ja soojust 17% rohkem kui 2015. aasta detsembris. Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta detsembris tööstuses kokku 1% vähem toodangut kui novembris, sealhulgas töötlevas tööstuses 1% rohkem.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, 2016 ja detsember 2016 (protsenti)

  Tegevusala 2016. aasta võrreldes
2015. aastaga
Detsember 2016
    muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetelb muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
  korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelc
kokku 2,3 -1,0 10,0 10,0
Energeetika 14,5 -12,3 19,8 19,8
Mäetööstus -15,6 -1,1 12,9 12,9
Töötlev tööstus 2,1 1,4 8,2 8,2
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -3,4 1,6 3,5 3,5
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 5,6 2,0 9,9 9,9
toiduainete tootmine 0,1 -0,1 2,5 2,6
metalltoodete tootmine -0,4 -2,2 5,8 5,8
elektriseadmete tootmine 14,0 9,2 27,1 27,1
tekstiilitootmine 13,0 -8,4 5,5 5,7
mööblitootmine 3,8 -0,7 -5,3 -5,3
mootorsõidukite tootmine 5,6 0,1 1,3 1,3
ehitusmaterjali tootmine 6,7 1,9 3,8 3,8
masinate ja seadmete tootmine 0,4 8,4 8,1 8,1
           

 b        Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c        Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Allikas: Statistikaameti Pressiteade 31.01.2017

Eesti mööblitööstus on liikunud viimastel aastatel kasvavas trendis

Eksport moodustab 65% ehk üle 300 miljoni euro Eesti mööblitööstuse käibest. Eestis toodetud mööblit eksporgitakse peamiselt lähiriikidesse. Loe täpsemalt TSENTRI blogipostitusest “Eesti mööbli populaarsemad ekspordimaad”

Mööblitööstuse suurim nõrkus on eelkõige tööjõu vähesus, kirjutab EMTL-i tegevdirektor Herkki Kitsing  31.03.2017 Eesti Päevalehe erilehes.

 

Jaga postitust:

Kas impordi ja tarbijausaldusindeksi vahel on seos?

Uurisime, kas impordil ja tarbijausaldusindeksil on vastastikune seos. Võtsime vaatluse alla Euroopa riigid, kuhu Eesti puidutöötlemise  ja mööblitootmise ettevõtted kõige rohkem ekspordivad.

Andmed erinevate riikide impordi ja tarbijausaldusindeksi kohta saime internetileheküljelt www.tradingeconomics.com

Kõige suurema seose impordi ja tarbijausaldusindeksi vahel leidsime olevat Soomes, st kui usaldus on kõrge, siis on kõrge ka tarbimine.  2017. aasta alguses on Soomes mõlemad näitajad viimase aasta kõige kõrgemal tasemel, ehkki veebruaris on näha mõningast tarbijausaldusindeksi langust.


Ka Rootsi puhul on märgatav seos impordi ja tarbijausaldusindeks vahel. Samuti on Rootsis tarbijausaldusindeks viimase aasta kõrgeimal tasemel. Seega viimaste trendide põhjal võib öelda, et Soome ja Rootsi võiks olla atraktiivne eksportturg.

Kokkuvõtteks: kui tekib soov eksportida Soome või Rootsi, võiks vaadata, mille on nende turgude tarbijausaldusindeksi tase. Teiste riikide puhul on seos impordi ja tarbijausaldusindeks vahel nõrk või puudub üldse.

Andmed pani kokku Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Consumer Confidence Index (CCI) või Tarbijausaldusindeks – Statistiline aruanne kodumajapidamiste kuludest. Nende subjektiivne usk tuleviku majandusolukorda annab üsna selget ettekujutust majanduse heaolust ning riigi psühholoogilisest kliimast.

 

Pilt: Scanpix

Näide: Briti kodumajapidamiste tarbijausaldusindeks kukkus 2016. aastal mai -1 punktilt  pärast 23. juuni rahvahääletust -9 punktile (turu-uuringufirma GFK tehtud küsitlus).

Jaga postitust:

Mööblitööstuse suurimad ettevõtted

Ülemaailmne mööblitööstus on väga konkurentsivõimeline globaalsete ettevõtete olemasolu tõttu. Konkurents kasvab jätkuvalt ja tootjad toovad turule uusi innovatiivseid tooteid. Konkurents mööbliturul kasvab koos erinevate uute toodete käikulaskmise, hinnasõdade, ettevõtete liitumiste ja omandamistega.

Joonis 1. Turujaotus mööblituru suurimate ettevõtete vahel (% müügitulust)

Ashley Furniture

Ashley Furniture loodi 1945. aastal ja ettevõtte peakontor asub Ameerikas Wisconsinis. Ettevõte toodab kodumööblit, elutoa pehmemööblikomplekte ja puitmööblit, sh magamistoamööblit, voodeid, pehmeid reguleeritava selja- ja jalatoega tugitoole ning muud reguleeritavat mööblit. Ettevõtte tooteportfell sisaldab järgnevat: toolid, tumbad, lauad, kirjutuslauad, aksessuaarid kodu kaunistamiseks, diivanid, voodid, TV-alused.

Ashley Furniture müüb oma toodangut läbi ettevõtte omandis olevate mööblipoekettide. Need poed on ettevõtte tütarettevõtted ning on mõeldud üksnes Ashley Furniture toodete müügiks. Lisaks on klientidel võimalik ettevõtte toodangut osta läbi veebipõhiste müügikanalite. Samuti omab ettevõte veoautosid kauba tarnimiseks kliendini.

Ashley Furniture on kolme kõige suurema mööbliettevõtte hulgas maailmas. Ettevõtte kliendide rahulolu tagavad innovaatiline turundusstrateegia, kvaliteetsed tooted ning kaasaegsed juhtimismeetodid.

Ashley Furniture´il on poed Ameerikas, Lähis-Idas ja Aasias.

IKEA

IKEA loodi 1943 aastal ja ettevõtte peakontor asub Hollandis Leidenis. Ettevõte toodab ja müüb mööblit ja kodusisustuselemente. Tooteportfelli  kuulub elutoamööbel, magamistoamööbel, vannitoamööbel, köögimööbel, vaibad ja muud tekstiilitooted. Tooteid müüakse läbi veebipõhiste müügikanalite Põhja-Ameerikas, Aasias, Austraalias ja Euroopas. 2015. aastal oli ettevõte käive 35,38 miljardit dollarit. 2015 aasta augusti seisuga oli ettevõttel 375 poodi ning 147 000 töötajat üle maailma.

Ettevõtte nõrgaks kohaks on see, et juulis 2015 kutsus IKEA tagasi 27 miljonit kummutit ja kirjutuslauda pärast kahe lapse surma (kummutid kukkusid neile peale). Sellised juhtumid kahjustavad ettevõtte mainet ning mõjutavad kliente mitte ostma nende tooteid.

Oktoobris 2015 avas ettevõte uued poed Rumeenias, mis võimaldab äritegevust Euroopas laiendada. Samuti ostis ettevõte Rumeenias kokku metsa, et saada suurem kontroll oma põhilise tooraine, puidu üle. See võimaldab IKEA´l alandada ka toormaterjali kulusid.

Steelcase

Steelcase loodi 1912. aastal ja ettevõtte peakontor asub Ameerikas Michiganis. Ettevõte on spetsialiseerunud disainile, tootmisele ja turustamisele. Ettevõte on maailma suurim büroomööbli tootja, kelle valikusse kuulub lisaks nn tavamõistes büroomööblile aina enam töö tegemist toetavaid erinevaid tehnoloogialahendusi. Selleks, et tugevdada turupositsiooni, keskendub ettevõte uute toodete väljalaskmisele. Ligi 70% ettevõtte toodangust läheb Ameerika turule.

Allikas: Global Furniture Market 2016-2020, tõlkis Merle Tsirk, TSENTER

 

Mööblitööstuse suurimad ettevõtted Eestis

Vaata mööblitööstuse statistikat TSENTRI ajalehest lk 8 – TOP3 ettevõtted käibe järgi (eraldi TOP3 ettevõtete suuruse järgi). 

EMTL-i tegevdirektori Herkki Kitsingu intervjuu TSENTRI ajalehele – “Eesti puidu- ja mööblitööstuse väljakutsed — mis on hästi ja milles on arenguruumi?” Loe intervjuud  TSENTRI ajalehele nov 2016 

Allikas: Äriregister, 2015.a andmete põhjal 

Toimetas: Hille Lillemägi, TSENTER
Foto: Delux Dreams Tallinn

Jaga postitust:

Millistes maailma riikides ostetakse kõige rohkem mööblit?

Loe, millised on trendid erinevates regioonides ja olulisematel mööbliturgudel.

 

Mööbliturg Aasias

Aasia mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 165,9 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 229,9 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 6,7%.

Aasia mööbliturg kasvab järgnevatel aastatel. 2015. aastal juhtis turgu Hiina, talle järgnes Jaapan. Suurenev populatsioon arengumaades (näit Hiinas) ja Jaapanis mängivad olulist rolli mööblituru kasvus. Samuti aitab turgu kasvatada netosissetulekute suurenemine. Globaliseerumise ja tarbijate netosissetulekute suurenemise tulemusena on tõusnud nõudlus kalli ja luksusliku mööbli järele maades nagu India, Hiina, Malaisia ja Põhja-Korea.

2015. aastal oli Jaapanis kõige suurem mööblitootja Nitori. Ettevõte pakub laia kodumööbli valikut ja on fokusseerunud madala ja keskmise hinnaga toodetele. 2015. aastal oli ettevõttel üleriigiliselt 381 poodi. Ettevõte keskendub internetimüügile, see tõusis 2013.- 2014. aastal 45,08% .

Indias on tarbijatele olulised kaubamärgiga tooted. Väga populaarseks on saanud ostmine läbi internetikanalitele, mis võimaldab suurt valikut ja tarnekindlust. Suurenev nutitelefonide arv ning internetilevi Indias on andud järjest suuremaid võimalusi tellida mööblit läbi interneti. Internetipoed nagu Urban Ladder, FabFurnish, Pepperfly and RoomStory pakuvad laia disainivalikut ja tarnekindlust.

Mööbliturg Ameerikas

Ameerika mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 120,2 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 137,7 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 2,75%.

Ameerika turg kasvab järgnevatel aastatel stabiilselt. USA on maailma kõige suurem mööbli importija. USA impordib kaupa peamiselt Hiinast ja Saksamaalt. USA domineeris 2014. aastal Ameerika mööbliturul omades rohkem kui 50% turust. Turu kasv järgnevatel aastatel on ka Ameerika turul seotud peamiselt tarbijate netosissetulekute suurenemisega. Peamised müüjad Ameerika turul on Ashley Furniture, Furniture Brands International ja Steelcase.

Brasiilia kuulub maailma viie kõige suurema rahvaarvuga riigi hulka omades 3% tarbijatest kogu maailmas. Vaatamata kõrgetele sissetulekutele inimese kohta vähendavad kasvav inflatsioon, intressimäärad ja töötus tarbijate kulutusi ning see võib ohustada turgu.  Brasiilia mööbliturg on killustunud paljude erinevate müüjatega ning 2015. aastal moodustasid väikesed müüjad enam kui 70% turust.

Mööbliturg Euroopas

Euroopa mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 112,6 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 122,4 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 1,68%.

Euroopa on mööbli müügi võtmeturg. Peamised kasvufaktorid on suurte ja juhtivate tootjate olemasolu nagu IKEA ja Masco Group regiooni võtmeriikides Itaalias, Saksamaal, Inglismaal ja Prantsusmaal. Regioonis on väga kõrge nõudlus luksustoodetele, millel on ilus disain ning mis on tehtud kõrgekvaliteedilisest toormaterjalist. Siiski, aeglane majanduskasv paljudes Euroopa riikides ning kasvavad toormaterjali hinnad (näiteks puidul), takistavad turu kasvu.

Prantsusmaa on üks juhtivaid kodumööbli turge Euroopas. Üleüldine mööbliturg kasvas Prantsusmaal 2015. aasta kaheksa esimese kuuga 2,1%, mis andis tootjatele positiivse tuleviku- väljavaate. Prantsusmaa on üks suurimaid mööbli importijaid Euroopas, importides mööblit Belgiast ja moodustades üle 24% Hispaania mööbli ekspordist. Prantsusmaa juhtiv mööblimüüja on IKEA. Üha paranevates majanduslikes tingimustes ning suureneva tarbijate usaldusega, plaanib ettevõte luua uusi poode.

Rootsi on samuti üks mööbli võtmeturg Euroopas. Ka sellel turul on juhtivaks müüjaks IKEA oma laia tootevalikuga, mis pidevalt uueneb. Populaarsed ettevõtted selles valdkonnas on veel Elbe, ITAB, Jysk, Kinnarps, Nobia ja Swedwood.

Ka Taani on Euroopa mööbli võtmeturuks. Taani mööbliturg on kõrgelt ekspordile orienteerunud. Taanis toodetakse peamisel kõrge lisandväärtusega traditsioonilise disainiga mööblit. Viimastel aastatel Taani tootjad on hakanud rõhuma ka „rohelisele“ mööblile. Top ettevõtted Taani mööblturul on IKEA ja Tvilum.

Mööbliturg Lähis-Idas ja Aafrikas

Lähis-Ida ja Aafrika mööblituru väärtuseks hinnati 2015. aastal 46,19 miljardit dollarit ja aastaks 2020 küünib see 56,33 miljardi dollarini, keskmine aastane kasv 4,05%.

Lähis-Idas ja Aafrikas oleks märkimisväärne potentsiaal kasvuks, kui tootjad tabaksid regiooni kasutamata potentsiaali. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid on olulised turud. Nendes regioonides on kasvanud kulutused mööblile. Näiteks Dubaisse ehitatakse aastaks 2020 üle saja tuhande maja, mis avaldab tugevat mõju ka mööbliturule. Kasvanud on organiseeritud kaubandus – tänu turundusele ja reklaamikampaaniatele on mitmed mööblibrändid saavutanud edu.

2014. aastal tõusid Araabia Ühendemiraatides rendihinnad 5% ning see on pannud inimesi valima väiksemaid maju, mis omakorda on mõjutanud tootjaid tootma kompaktsemat ja multifunktsionaalsemat mööblit. Samuti läheb moodi üha modernsem mööbel. Ka sellel turul on võtme ettevõtteks IKEA.

Juhtivad riigid mööbliturul

USA

Mööbli võtmeturuks maailmas on USA. Kinnisvaraturu kasv pärast majanduslangust aastatel 2008-2009 on mõjunud positiivselt mööbliturule. Mööbliturg on kasvanud ka tänu suurenenud nõudlusele keskkonnasõbraliku mööbli järele. Top mööbliketid nagu Williams-Sonoma ja Restoration Hardware saavutasid edu tänu e-kaubandusele.

2015. aastal tegi Amazon algust koduteenusega, st teenusele pakutakse juurde lisaväärtuspaketi, nt televiisoripaigaldust, haljastust. Lisaks pakutakse nn õnne garantiid, st kui ostetakse näiteks 99 dollari eest, saab lisaks 20-dollarilisele kinkekaardi. Kliendid saavad valida, osta ja korraldada kauba kättetoimetamise läbi ettevõtte veebilehekülje vähem kui 60 sekundiga. Teised tuntud ettevõtted USA mööbliturul on Ashley Furniture ja Steelcase.

Hiina

Hiina on teiseks mööbli võtmeturuks. Peamiseks mööblituru kasvu põhjuseks on olnud tarbijate sissetulekute tõus. Samuti on kasvu soodustanud e-kaubandus läbi veebilehtede nagu Tmall ja Amazon.

Viimase kahe aastakümne jooksul on Hiinast saanud põhiline mööbliturg üle terve maailma. Hiina on üks peamistest mööbli eksportijatest maailmas. Kogu mööbli müük suurenes 14%lt 2004. aastal 36%ni  2014. aastal. Selle peamiseks põhjuseks on Hiina madalad tootmiskulud. Tootmispinnad maksavad ainult 1/10 USA tootmispindade hindadest ning samuti on madalad tööjõu tunnihinnad. Madalate tööjõukulude tõttu kasutatakse Hiinas peamiselt üheotstarbelisi masinaid, mis on odavamad ning nii on ka tegevuskulud madalamad.

2014. aastal oli Hiina IKEA jaoks kõige kiiremini kasvav turg. Kasvasid tarbijate vajadused ja uute poodide müük. IKEA avas Hiinas 2014. aastal kaks uut poodi. Kiire linnastumine tiivustab tarbijaid kulutama suurtes linnades, kus kasvav keskklass annab tõuke elamuehitusse ning kodusisustuse vajaduse kasvuks.

Ehkki Hiina kinnisvaraturg ja tööturg on viimastel aastatel stabiliseerunud, on siiski oodata järgnevatel aastatel positiivset mööblituru kasvu.

Saksamaa

Saksamaale on suur rahvusvaheliste suurfirmade sissetung, mis toodavad ja müüvad mööblit. Ka Saksamaa mööbliturul on juhtivaks tugeva brändi nimega mööblitootja IKEA. IKEA eelised teiste mööblimüüjate ees on esiteks brändinimi ja teiseks see, et ettevõte on võimeline rahuldama kõikide klintide kodu sisustamise vajadused. 2014 aastal avas IKEA Saksamaal kaks uut poodi. Üks pood avati näiteks Hamburgis, kus klientidel on võimalik kasutada veorattaid kaupade tasuta koju transportimiseks.

Teine silmapaistev mööblitootja Saksamaa turul on Möbelmanufaktur Grube Carl, mis on spetsialiseerunud tellimusmööblile, peamiselt kontorimööbel. Konig+Neurath on samuti tuntud kontorimööbli bränd Saksamaal, mis ka teeb tellimusmööblit. Seega individuaalsetel tellimustel põhinev kontorimööbel kogub Saksamaal üha enam populaarsust. Euroopa mööbliturg oli 2014 aastal nõrga kasvuga tänu Saksmaa ja USA mööbliturgu kasvule, mis hoidis kogu regiooni mööblituru stabiilsena.

Saksamaa mööblituru kasvule andis tõuke ka e-kaubanduse kasv. 2014 aastal üle 8 miljoni mööbli ja muu kodusisustuse ostu oli tehtud läbi e-kaubanduse.

 

Käesolev postitus on osa uuringust “Global furniture market 2016 – 2020.” Tõlkis Merle Tsirk, toimetas Hille Lillemägi.

Jaga postitust: