Võimalus töötajate koolitamiseks töökohal

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem –  vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õppimine toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Töökohapõhine õpe võimaldab:

 • ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused – saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist, koolilõuna toetus laieneb siis, kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada oskused, mida igapäevatöös selles ametis oskama pead;
 • olla kursis kaasaegsete õpi- ja kutsenõuetega;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet;
 • õppekava läbimisel saab kutseõppe lõputunnistuse ja võib sooritada kutseeksami ja saada kutsetunnistuse;
 • planeerida edasist karjääri.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt on praegu toimumas näiteks 1-aastane puidupingioperaatori koolitus Woodmanis ja 6-kuuline CNC-töötlemiskeskuse operaatori õpe Ida-Virumaal.

 Reet Urb, Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuht

 Lisainfo: reet.urb@vkhk.ee

http://www.vkhk.ee/taiendkoolitus/

http://www.kutseharidus.ee/tookohapohine-ope/

Kommentaar: Kaido Toome, Woodmani juht

Hetkel käib Woodmanis Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt läbiviidav töökohapõhine õpe.  Puidupingioperaatori 1-aastane õpe algas mais ja lõpeb aprillis 2018. Millised on muljed, mis on hästi ja mis võiks teisiti olla?

Kaido Toome: Koolipoolne tugi on tugev, ollakse paindlikud nii programmi koostamisel kui aegade kokkuleppimisel.

Meilt osaleb kümmekond töötajat, õpe toimub õhtuti kl 16.30. Kahjuks ei saa kõik töötajad aru, et õppimine on neile kasulik, nad ei oska seoseid luua, et kui oled targem, siis saad kaubelda näiteks paremaid töötingimusi. Mõni on küll usin, aga osasid peab taga utsitama. Oleme igati vastu tulnud ka õppurite soovidele.

 

 

 

 

Jaga postitust:

Töötukassa ulatab abikäe töötajate värbamisel ja koolitamisel

Kui te vajate tuge sobivate oskustega töötajate värbamisel või töötajate koolitamisel muutuste olukorras, siis võib abi olla Töötukassa poolt pakutavast  koolitustoetusest. Töötukassa Võrumaa osakonna juht Ene Kerge annab ülevaate, millistel juhtudel saab ja tasub ettevõtjal Töötukassast toetust küsida.

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud sõidukulu ning töötaja palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja koolituse kestus kuni üks aasta. Avaldus tuleb Töötukassale esitada enne koolituse algust.

Töötukassa saab hüvitada kulude kogusummast üldjuhul kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta. Kui leiate värbamise olukorras sobiva töötaja töötukassa poolt pakutavate klientide seast, siis on võimalik hüvitada kuni 100% ehk kuni 2500 eurot töötaja kohta. Koolitustoetuse maksmise otsuse teeb töötukassa koolitustoetuse hindamiskomisjon. Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi (VTA).

Täpsemad tingimused koolitustoetuse taotlemiseks leiate meie kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tooandjatele

Koolitustoetuse taotlemisel nõustavad Teid tööandjate konsultandid.

Võrumaa osakonnas Anne Hiielo, tel 7868756, e-post anne.hiielo@tootukassa.ee  ja Põlvamaal Merja Teever, tel 799 0963, merja.teever@tootukassa.ee

Koostöönäide ettevõttega

Multifunktsionaalne terminal Silsteve Sillamäe sadamas alustas möödunud aastal muutustega, mistõttu tuli töötajaid juurde koolitada. Selle juures abistas töötukassa, toetades nii rahaliselt kui ka uute töötajate leidmisel.

„2016. aasta novembris käivitus meil Konteinerterminal: alustasime väikeste mahtudega ning kahe konteinerliini kliendiga ainult ekspordi suunal. Ekspordimahud on sellest hetkest pidevalt kasvanud, hakkasid tulema esimesed impordikonteinerid ning avati ka Euroopa suund läbi Sillamäe sadama, mis tähendas veel rohkem mahtusid,“ selgitab ettevõtte personalijuht Victoria Tisler.

Kui alguses oldi tööl vaid ühe vahetusega, siis nüüdseks tuleb töötada ööpäevaringselt ja mitmes vahetuses. „Seega tekkis vajadus oskustööliste järele, kellel oleks vastav kvalifikatsioon kraanade peal töötamiseks,“ lisab Tisler.

Uute inimeste koolitamisel ja leidmisel abistas töötukassa. Tisler nendib, et ilmselt oleksid nad vajalikud koolitused tehtud saanud ka oma jõududega, kuid abi oli väga teretulnud.

Silsteve personalijuhi sõnul saab tänu uutele töötajatele pakkuda klientidele paremat teenust, samuti on koolitused kasulikud töötajatele endile. „Koolitustesse suhtutakse positiivselt. Kvalifikatsiooni tõstmine annab töötajatele võimaluse ka töötasu tõusuks,“ lausub Tisler.

Mida soovitada aga teistele sarnases olukorras ettevõtetele? „Tehke koostööd töötukassaga!“ annab Victoria Tisler lihtsa nõuande. 

Töötukassa koolitustoetuste võimalused

Kvalifikatsiooninõuete muutus
 • sotsiaalhoolekande seadusega uuenenud nõuded tegevusjuhendajatele; vastaval koolitusel osalemise toetamine (260 a/h) Koostöönäide: Räpina Kristlik Hooldekodu
 • ehitusseadustikus projekteerimistööde teostamiseks pädevale isikule esitatud kvalifikatsiooninõuete uuenemine; ettevalmistav koolitus diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutsetunnistuse taotlemiseks (582 a/h)
 • puhastusteenuse standardi muutus; ettevalmistus puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (80 a/h)
Uue tehnoloogia kasutuselevõtt
 • uut tüüpi kraanade kasutuselevõtmine uues konteinerterminalis; portaalkraana (STS) käitajate koolitus (240 a/h) AS Silsteve
 • TIG keevitusseadmete kasutuselevõtmine metallkonstruktsioonide tootmisel; koolitus TIG- keevituse teadmiste omandamiseks ja praktiliste oskuste arendamiseks (80 a/h)
 • uue 3D konstrueerimis- ja automatiseerimistarkvara kasutuselevõtmine klaas-alumiiniumkonstruktsioonide tootmisel; koolitus ja praktikum tarkvara kasutuselevõtuks (120 a/h)
Majandustegevuse ümberkorraldamine, kvalifikatsiooninõuete muutus, uue tehnoloogia kasutuselevõtt
 • uute tootmispinkide, seadmete ja tootmisjuhtimistarkvara ning uuendatud ISO 9001 standardi nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutuselevõtmine; tootmisjuhtimise arenguprogramm (128 a/h)

Pildil on Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Ene Kerge

Jaga postitust: