Kas impordi ja tarbijausaldusindeksi vahel on seos?

Avaldatud: 13. märts, 2017

Uurisime, kas impordil ja tarbijausaldusindeksil on vastastikune seos. Võtsime vaatluse alla Euroopa riigid, kuhu Eesti puidutöötlemise  ja mööblitootmise ettevõtted kõige rohkem ekspordivad.

Andmed erinevate riikide impordi ja tarbijausaldusindeksi kohta saime internetileheküljelt www.tradingeconomics.com

Kõige suurema seose impordi ja tarbijausaldusindeksi vahel leidsime olevat Soomes, st kui usaldus on kõrge, siis on kõrge ka tarbimine.  2017. aasta alguses on Soomes mõlemad näitajad viimase aasta kõige kõrgemal tasemel, ehkki veebruaris on näha mõningast tarbijausaldusindeksi langust.


Ka Rootsi puhul on märgatav seos impordi ja tarbijausaldusindeks vahel. Samuti on Rootsis tarbijausaldusindeks viimase aasta kõrgeimal tasemel. Seega viimaste trendide põhjal võib öelda, et Soome ja Rootsi võiks olla atraktiivne eksportturg.

Kokkuvõtteks: kui tekib soov eksportida Soome või Rootsi, võiks vaadata, mille on nende turgude tarbijausaldusindeksi tase. Teiste riikide puhul on seos impordi ja tarbijausaldusindeks vahel nõrk või puudub üldse.

Andmed pani kokku Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Consumer Confidence Index (CCI) või Tarbijausaldusindeks – Statistiline aruanne kodumajapidamiste kuludest. Nende subjektiivne usk tuleviku majandusolukorda annab üsna selget ettekujutust majanduse heaolust ning riigi psühholoogilisest kliimast.

 

Pilt: Scanpix

Näide: Briti kodumajapidamiste tarbijausaldusindeks kukkus 2016. aastal mai -1 punktilt  pärast 23. juuni rahvahääletust -9 punktile (turu-uuringufirma GFK tehtud küsitlus).

Jaga postitust:
Tsenter