Takistused ja eelised tarkvarapõhisele tootmisjuhtimisele üle minemise erinevate radade puhul

Erinevad uuringud on näidanud, et Eesti tootmisettevõtete praktika tarkvara kasutamisest tootmisjuhtimisel on madal. Samas on ettevõtete vajadused tarkvara osas otseses sõltuvuses ettevõtte suurusest. Hetkel puudub valdkonna erineva suurusega ettevõtetel võimalus saada kiiret ülevaadet, millised on erinevad võimalused paberilt või üksikutelt Exceli tabelitelt tarkvarapõhisele juhtimisele üleminekuks ning millega peab erinevate radade puhul arvestama. Uuringut teostatakse koostöös TÜ ja TTÜ teadlastega.

Artiklid:

Teemahommikud

Tootmisettevõtte tarkvara juhtimise võtmeküsimused: ärivajadused, lahenduste valik, juurutamine ja turvalisus

Jaga postitust: