Katselaborite tabel

Üldandmed Praegused katsetamise võimalused Praegused akrediteeringud Võimalikud tulevased katsetamise võimalused Tulevased akrediteeringud Kellel lubate katsetamise võimalusi kasutada? Kas Teie poolt esitatud andmeid võib edastada puidust ja/või puidupõhiste materjalide ning toodete katsetamise huvilistele?
Organisatsiooni nimi Organisatsiooni liik Labori (üksuse) nimetus Aadress Koduleht E-post Telefon Kontaktisik Kontaktisiku e-mail Kontaktisiku telefon Kas saab katsetada puidust ja/või puidupõhiseid tooteid ning materjale, sh mööblit? Milliseid katseid saab teha?  Katsete kirjeldus interneti leheküljel Failid katsete kirjeldustega Kas laboril on akrediteering? Millise institutsiooni poolt? Millises pädevusvaldkonnas? Milliseid sertifikaate väljastate? Kas on plaanis juurutada uusi katsetamise võimalusi? Milliseid? Millal? Kas on plaanis taotleda (täiendavaid) akrediteeringuid? Millise institutsiooni poolt? Millises pädevusvaldkonnas? Milliseid sertifikaate plaanite hakata väljastama? teadlased teadustöös õpilased õppetöös ettevõtted tasulise teenusena muu (palun täpsustage)
Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus Kompetentsikeskus Disainilabor Lihula mnt 12, Haapsalu www.terekk.ee eva.makienko@tlu.ee 55 634 012 Eva Makienko     Jah – olemas metalli- ja puidutöökoda, vaakumpress FORMECH Model 686, 3D-printer CubePro Duo , vt ka https://adapter.ee/ Toodete disain- ja kontseptsioonlahenduste väljatöötamine, Tootearenduse ja tootedisaini konsultatsioonid ja nõustamine; Funktsionaalse tarkvara arendus,
kasutajaliideste disain ja prototüüpimine; Prototüüpide valmistamine koostöös TERE KK laboritega.  
http://terekk.ee/wp-content/uploads/voldik_a4_EST_FOGRA27_3mm-bleed.pdf     Ei                     Jah Jah Jah   Jah
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus Kompetentsikeskus Materjalilabor Tallinna 19 Kuressaare www.scc.ee info@scc.ee 5145968 Anni Hartikainen anni.hartikainen@ttu.ee 5145968 Jah (mööbel v.a.) Materjalide purustavad katsed; Materjalide katsetamine erinevates keskkonnatingimustes; Liimliited http://www.scc.ee/materjalilabori-teenused/   Ei       Ei     Ei       Jah Jah Jah   Jah
Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Kompetentsikeskus Viimistluslabor Pärna tee 1, Väimela, Võru vald, Võrumaa, 65566 www.tsenter.ee tsenter@tsenter.ee 7850801 Jörgen Dobris jorgen@tsenter.ee 58557378 Jah Digitaalne pinna kõvaduse mõõtmine; Termiliste, visuaalsete piltide määramine; Soojapidavuse ja soojalekete leidmine, tehnosüsteemide korrasolekute kontrollimine; Pinna temperatuuri määramine; Värvikile paksuse, adhesiooni, kõvaduse ja defektide määramine; Aluspinna kvaliteedi määramine; Kuiva viimistluskihi ning aluspinna vahelise nakkejõu mõõtmine ristlõigete meetodil; Viimistlusmaterjalide viskoossuse määramine; Puidu niiskussisalduse määramine mittepurustaval meetodil; Õhu relatiivse niiskuse ja temperatuuri mõõtmine; Mürataseme mõõtmine; Erinevate lahuste ph määramine; Erinevate pinnakonaruste määramine ja mõõtmine; Pinnakareduse mõõtmine; Detailide läikeaste mõõtmine; Kuiva värvikihi paksuse mõõtmine; Vedelike ja tahkete ainete tiheduse määramine; Erinevate vedelike temperatuuride mõõtmine; Valguse kvaliteedi mõõtmine; Valgustugevuse, heleduse, kiirguse mõõtmine; Pöörlemiskiiruste ja pinna liikumiskiiruste mõõtmine; Puidu tugevusklasside määramine; Õhu liikumiskiiruste ja temperatuuri mõõtmine; Erinevate ainete spektrite mõõtmine; Viimistletud pindade analüüs erinevates valgusfoonides; Viimistlusmaterjali kihi mõõtmine; Puidu ja viimistletud pindade kulumiskindluse määramine; Viimistletud pindade läikeastme mõõtmine; Tundmatu lahuse kontsentratsiooni määramine.      Ei       Hetkel mitte, võib-olla edaspidi     Hetkel mitte, võib-olla pikemas perspektiivis       Jah Jah Jah   Jah
Eesti Maaülikool Õppeasutus Maaehituse ja veemajanduse õppetooli konstruktsioonide labor Kreutzwaldi 56/4, 51014 Tartu http://mi.emu.ee/struktuur/maaehituse-ja-veemajanduse-oppetool/ ehitus@emu.ee 3 727 313 183 Alexander Ryabchikov alexander.ryabchikov@emu.ee 372 7313173; 372 53446667 Jah Ehitusmaterjalide painde-, tõmbe-, survekatsed; Ehituskonstruktsioonide ja -elementide kandevõime määramine (puidust komposiittalade, paneelide, sõlmede, liidete jne katsetamine). http://www.emu.ee/teadus/teadusteenused/maaehitus/    Ei       Seoses 2018. aastal uue koormamissüsteemi arendamisega, laienevad katsetamise võimalused  Suuresildeliste (kuni 12 m) konstruktsioonielementide katsetamine. Seinaelementide katsetamine jõuseinal. 2019 Jah Eesti Akrediteerimise Keskus Konstruktsioonielementide paindekatsed   Jah Jah Jah   Jah
Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus Kompetentsikeskus Tehnoloogiaüksuse labor Polli, 69108, Karksi-Nuia side, Viljandimaa www.plantvalor.ee polli@emu.ee 43 31 458 Uko Bleive Uko.Bleive@emu.ee 5055629 Eelkõige saab katsetada SFE tehnoloogiat huvipakkuvate bioaktiivsete ühendite eraldamiseks puitmaterjalidest.  Ülekriitilise (sama superkriitiline) süsihappegaasi (ing. supercritical fluid extraction e. SFE)kasutamise uuringud   ülekriitilises süsihappegaasis lahustuvate mittepolaarsete ühendite eraldamiseks taimsetest materjalidest sh. puit materjalid. Võimalik on lisada ka  kaaslahuseid (nt.etanool)  võimaldades eraldada ka polaarseid ühendeid. Määrata ja analüüsida ekstraheerunud saagist ning optimeerida ekstraktsiooni protsessi. Ekstraktori maht 1,5 liitrit. Maksimaalne rõhk ilma kaaslahustita 700 bar. Materjalide impregneerimist pole seadmega teostatud. Selle suunaliste katsete puhul kaalutakse iga kord  katse läbiviimise võimalust   http://www.plantvalor.ee/index.php/esileht/masinapark/   Ei                     Jah jah jah   jah
Tallinna Tehnikakõrgkool (ehitusinstituut) Õppeasutus Mehaaniliste katsetuste labor Pärnu mnt 62, 10135 Tallinn http://www.tktk.ee/ettevotjale/teenused/ehitusinstituudi-teenused martti.kiisa@tktk.ee 6664546 Martti Kiisa martti.kiisa@tktk.ee 6664546 Jah   http://www.tktk.ee/ettevotjale/teenused/ehitusinstituudi-teenused   Ei       Jah Mobiilse röntgenseadme kasutuselevõtt konstruktsioonide skaneerimiseks (3D-mudelite koostamine konstruktsiooni sisse jäävatest piirkondadest) 2018 jaanuar Jah Eesti Akrediteerimiskeskus Ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide omaduste määramine   Jah Jah Jah   Jah
TTÜ Virumaa Kolledž Põlevkivi Kompetentsikeskus Kompetentsikeskus Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium Järveküla tee 75, Kohtla-Järve www.pkk.ee info@pkk.ee 3325479 Olga Pihl olga.pihl@ttu.ee 5247372 Jah, puitu ja materjale Puidu pürolüüs, niiskuse sisaldus, tuha sisaldus*, lenduvate ainete sisaldus*, kütteväärtus*, elementkoostis, metallide sisaldus*, sõelanalüüs*. Tõrva analüüs* (kütteväärtus, elementkoostis, tuhasus).             *Analüüs ei ole akrediteeritud ehk puit ei ole akrediteerimisalas ära märgitud. www.pkk.ee Nõudmisel Jah SA Eesti Akrediteerimiskeskus Vedel- ja tahkekütuste analüüsid Ei väljasta Kokkuleppel konkreetse kliendiga     Jah SA Eesti Akrediteerimiskeskus Biokütuste analüüs Ei plaani sertifikaate väljastama hakata Ühisprojektides või tasulise teenusena Ühisprojektides või tasulise teenusena Jah   Jah
Tartu Ülikooli Keemia Instituudi katsekoda Õppeasutus, katse- ja kalibreerimislabor TÜ Katsekoda Ravila 14A, 50411 Tartu http://www.katsekoda.ut.ee/ katsekoda@ut.ee 7 376 030, 7 376 034 Koit Herodes koit.herodes@ut.ee 7376030 Jah Põhiliselt niiskusega seotud katsetused (nt niiskusesisalduse määramine, niiskuse imavuse määramine). (Ei kuulu akrediteerimisulatusse.) Hügromeetrite kalibreerimine (akrediteerimisulatuses). http://www.katsekoda.ut.ee/teenused   Jah SA Eesti Akrediteerimiskeskus Keemiliste analüüsid, töökeskkonnamõõtmised, meditsiiniseadmete katsetused, gammaspektromeetria  Labori analüüsi-, kalibreerimis- või katsetustunnistus. Vastavalt tellijate soovile.     Ei.       Jah Jah Jah   Jah
TÜV Eesti OÜ Ettevõte Tulekatsete labor Vana-Narva mnt. 24 B, 74114 Maardu www.tuv-nord.com/ee info@tuev-nord.ee 6075918 Fred Haas test@tuev-nord.ee 5183884; 6379306 Jah Puitplaatide tulekindluse- ja püsivuskatsed; Polsterdatud mööbli süttivuse hindamine. Võimalik läbi viia tuletundlikkuse määramise katseid ehitustoodetele, välja arvatud põrandakatte tooted. Kõige täpsemini on info esitatud meie akrediteerimistunnistuse lisas: http://eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L020.pdf http://www.tuv-nord.com/ee/et/katsetamine/tulekatsed-481.htm   Jah Eesti akrediteerimiskeskus Tuleohutuskatsed Ei väljasta Ei, kuid sõltub nõudlusest     Hetkel ei, kuid sõltub nõudlusest       Kokkuleppel   Jah Huvi korral kontakteeruda Jah
Tallinna Tehnikaülikool Õppeasutus Puidutehnoloogia labor Teaduspargi 5, Tallinn https://www.ttu.ee/instituut/materjali-ja-keskkonnatehnoloogia-instituut/laborid-ja-teenused-9/puidutehnoloogia-labor/     Triinu Poltimäe triinu.poltimae@ttu.ee 3 276 202 910 Jah Mööbli tugevuse, vastupidavuse,püstivuse ja ohutuse määramine; Mööblikilpide pinnaomadused (kulumiskindlus, vastupidavus, kõvadus, löögikindlus; Puitlaastplaat ja puitkiudplaat (paindetugevus, tõmbetugevus, pundumine, niiskuskindlus); Vineer (paindetugevus, nihketugevus) https://www.ttu.ee/instituut/materjali-ja-keskkonnatehnoloogia-instituut/laborid-ja-teenused-9/puidutehnoloogia-labor/seadmed-ja-teenused-7/   Ei             Jah SA Eesti Akrediteerimiskeskus     Ei Ei Ei   Jah
Tallinna Tehnikaülikool Õppeasutus Ehitusmaterjalide teadus- ja katselabor Ehitajate tee 5, Tallinn, 19086 www.ttu.ee     Margit Rosenberg ehituslabor@ttu.ee 620 24 60 Jah Puitlaastplaadid: paksus, laius, pikkus; täisnurksus ja serva sirgjoonel; Tiheduse määramine; Niiskussisalduse määramine. Puitlaast- ja puitkiudplaadid: pundumine paksuses pärast leotamist http://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/laborid-ja-teenused-10/ehitusmaterjalide-teadus-ja-katselaboratoorium-2/   Jah SA Eesti Akrediteerimiskeskus Ehitusmaterjalide katsetused   Ei     Ei           Jah Jah –  huvi korral kontakteeruda ja täpsustada võimalused Jah
Tallinna Tehnikaülikool  TTÜ Ehituskonstruktsioonide teadus- ja katselabor läheb ümberehitusele/renoveerimisele ja seetõttu labor teenuseid ei tee.                                                        
Tartu Kutsehariduskeskus Koolis pole katsete läbiviimise võimalusi.                                                        
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltlveti koolituskeskus on suletud 2016. aasta sügisest. Pärnumaa Kutsehariduskeskus ei paku katsete läbiviimise võimalust.                                                        
Repo Vabrikud AS Katselabor Ettevõtte väliselt kellelegi katsete teostamist ei võimaldata.                                                        
Võrumaa Kutsehariduskeskus Kutsehariduskeskus tegeleb vaid õppetööga, katseid viiakse läbi TSENTERis.                                                        
                                                           
Jaga postitust: