Külalistetuba (raamatukogu)

Külalistetoa/raamatukogu kasutamine on tasuta ja sisaldab:
  • Juurdepääsu läbi arvuti erinevatele raamatukogudele üle maailma
  • Erialase kirjanduse lugemise võimalust
  • Kliendikohtumiste läbiviimise võimalust
  • Interneti kasutust
  • Tasuta WIFI-t
  • Ligipääsu liikumispuudega inimesele
  • Kohti kuni 6le inimesele

Kui soovite külalistetoas korraldada kohtumist, siis on soovitav aeg enne kokku leppida (ruum võib olla hõivatud).

Vaata raamatukogus olevate raamatute nimekirja siit

Allolevalt vormilt vastame lühipäringutele 3 tööpäeva jooksul.

Jaga postitust: