Tehnoloogia ja tööstuse mess hi Tech & Industry Scandinavia 2019

Avaldatud: 21. oktoober, 2019

Õppe- ja kontaktreis Taani 2019

Ajavahemikul 1.-3. oktoober 2019 toimus Taanis Tartu Ärinõuandla, Viljandimaa Arenduskeskuse ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kutsel Lõuna-Eesti tööstusettevõtetele kontaktreis.

Reisi eesmärk oli külastada Skandinaavia olulisemat tehnoloogia ja tööstuse messi hi Tech & Industry Scandinavia 2019 ning lisaks kohalikke ettevõtteid, et näha, kuidas ollakse panustatud tootmise automatiseerimisele ning efektiivistamisele kasutusele võtmisele, lihtsustamaks süvenevat tööjõu probleemi ning asendada lihtne ja „rumal“ töö robotitega.

Lisaks külastati kahte instituuti ja ühte StartHub`i , kus toimub igapäevane arendus teadusuuringutel ning automatiseerimisel robotite kasutuselevõtuks tööstusettevõtetes.

Messil olid esindatud väga erinevate valdkondade esindajad:

  • 3D printimine. Paranenud on seadmete printimise täpsus ning kiirus, lisaks on tõstetud pinnakvaliteeti. Pakutakse erineva tööala suurusega printereid, mis loob hulgaliselt võimalusi ning mida saavad kasutada erinevad valdkonnad
  • Robotkäpad. Väga lai valik erineva suurusega ja võimekusega robotitele. Lisaks robotitele endile on kõvasti arendatud käppade otsa käivad tehnoloogiat, mida saab kasutada erinevate tööülesannete täitmiseks: haaratsid, vaakumalused jne. Väga suurt rõhku pannakse robotite arendamisel just võimalusele tööstuses ära kaotada inimeste poolt tehtav monotoonne ja aeganõudev töö. Seda saab väga lihtsasti asendada robotitega. Messil olid näited mööblitööstusest, kus detailide lihvimine ning poleerimine on asendatud lihtsa robotkäpa ja lihvagregaadiga. Seda saab kasutada nii pindade esmasel lihvimisel kui ka viimistluses vahelihvimisel.
  • Skännerid. Pindade ja kujutiste skaneerimine ning vastavate mudelite loomine 3D printerite ja robottehnoloogia tarbeks. Taoline tehnoloogia lihtsustab oluliselt tööprotsesse, mida tavaliselt teevad tööstuses tehnoloogid ja konstrutorid, et valmis ehitada mudel automaatpinkide jaoks. Lisaks paraneb täna skänneritele pinnatäpsus ning mudeli struktuur.
  • Laomajandus. Messil olid esindatud ettevõtted, kes pakuvad tehnoloogiat ning võimalusi, kuidas paremini ning efektiivsemalt hallata laomajandust, alates kaubaaluste liigutamisest robottransportööridega, mis loevad vastavat käsukoodi, lõpetades riiuli haldamise süsteemidega.

Kohalikest ettevõtetest külastasime metallkonstruktsioone valmistavat Give Steel A/S. Firmas töötab 350 töölist ning tootmine toimub 24/7. Ettevõtte võttis kasutusele 7 aastat tagasi 4 keevitusrobotit, mis on seni vahetpidamata töös olnud. Hetkel on neil töös uue viimistlusosakonna ehitus, mis saab samuti olema täielikult automatiseeritud. Viimistlusse minevad tooted kõigepealt skaneeritakse, sellest luuakse vastav mudel ning seejärel toimub vastavalt loodud mudelile viimistlemine robotitega. https://givesteel.com/en/

Ettevõtte Odico pakub kergpolüstüreenist valuvprmide lõikamise teenust. Töötlemisel kasutatakse robootika ja tarkvara lahendusi, mis annab võimalused väga keerukate kujundite välja lõikamiseks. https://www.odico.dk/

Lisaks ettevõttele külastati kahte instituuti: The Danish Technological Institute ja SDU-The Maersk Mc-Kinney Moller Institute. Mõlemad asutused tegelevad väga aktiivselt robootikaalaste teadusuuringutega ning lahendustega tööstuse automatiseermiseks. SDU instituut on juhtivaid robotuuringute keskusi, mille kaudu on loodud robootika klaster, kus on enam kui 100 antud valdkonnaga tegelevat ettevõtet.

https://www.dti.dk/

https://www.sdu.dk/en

Startup Hub on Taani Tehnoloogiainstituut, kus just alustavad ettevõtted saavad tegeleda robootika ja automatiseerimise valdkonnas. Neil on juurdepääs erinevatele seadmetel in oskusteabele, mida asutuse teadurid saavad pakkuda. Korraga toimetab viis alsuatavat SartUp`i, kellel on võimalus kaasata ka välisinvestoreid.

Õppereisil osalesid nii metalli- kui ka puiduettevõtete esindajad, kes said põhjaliku ülevaate robotite maailmast. Lisaks saadi julgustust ning vajalikku informatsiooni, et võimalusel tootmist rohkem automatiseerida ning robotite kasutamist suurendada. Saab kindlalt väita, et Taani on robootika arenduses maailmas esikohal.

Kirja pani: Jörgen Dobris, jorgen@tsenter.ee

 

Jaga postitust:
Tsenter