baseerimisseade, tsentreerimisseade

Inglise keeles: centering unit
Saksa keeles: Basierungsanlage f
Soome keeles: keskitinlaite, keskityslaite
Vene keeles: базирующее устройство ср

Seade paku sisse mahtuva maksimaalse läbimõõduga kujuteldava silindri telje ühitamiseks spoonikoorimispingi spindlite pöörlemisteljega