biodiislikütus

Inglise keeles: biodiesel
Saksa keeles: Biodiesel m
Soome keeles: biodiesel
Vene keeles: биодизель м

Gaasistatud lignotselluloossest toormest peamiselt katalüütilisel meetodil saadav diiselkütus