lõikevõimsus

Inglise keeles: cutting capacity, cutting power, cutting energy
Saksa keeles: Schnittleistung f, Schnittvermögen n
Soome keeles: leikkuuvoima
Vene keeles: мощность резания

Lõikamiseks tarvitatav võimsus